Bekendtgørelse om handel med dyr

VIGTIGT!! Kan resultere i handel med fisk forbydes!!!


Fødevarestyrelsen har sendt flg. I hørring: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/17413 Hørringsfrit 20. januar 2014

 

Den tidligere Dyrehandler bekendtgørelse er ved at blive ændret og her falder ordet i titlen ”Dyrehandler” ud og tilbage står så ” Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr”

Hvad erhvervsmæssig handel er, er ikke defineret og hvis man sammenligner med hundeloven som ligger nærmest siger den BEK nr 1466 af 12/12/2007 Stk. 2. Ved erhvervsmæssigt opdræt af hunde forstås i denne bekendtgørelse opdræt, hvor der med anvendelse af tre eller flere avlstæver avles tre eller flere kuld hvalpe årligt.

I hobbydyrsverden vil det sige, at selv akvarieholderne skal opfylde bekendtgørelse, hvis de har 3 hunfisk eller Deres fisk får unger 3 gange årligt og det kan ikke være tanken med bekendtgørelsen. Fugleholdere, krybdyr holdere er i samme situation, ja selv, de børn som holder kaniner kommer i klemme i bekendtgørelsen.

Erhvervsmæssig handel er IKKE et spørgsmål om momsgrænsen på 50.000,- kr.

 

At nogle ”hobbyopdrættere” har et stort opdræt, bør ikke gå ud over bredden i hobbyen.

 

Hvis Fødevarestyrelsen får bekendtgørelsen igennem, kan Kontoret for Dyresundhed/Rådet vedrørende hold af særlige dyr, besværliggøre og fordyre vores hobbyarbejde.

Vi kan pålægges, at skulle have tilladelse fra Fødevarestyrelsen, krav til lokaler, indretning, personale, dyrlægekontrol mv.

 

Bekendtgørelsen er ikke påtænkt vores arbejde. Men Fødevarestyrelsens kontor for dyresundhed og Rådet vedrørende hold af særlige dyr manglede (eller måske ser de muligheden for at få hånd på hobbyen) viden om hobbyholdet og dyrehandler branchen har ført til den uklare tekst i bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen vil også pålægge dyrehandlerbranchen nogle yderlige krav som kan knække mange dyrehandler, så de opgiver at sælge dyr.

 

For at få indflydelse på en bekendtgørelse, skal man indgive et hørringssvar som du kan se på siden jeg har linket til i toppen.

Vi, der skriver under på denne underskriftindsamling, er IMOD disse ændinger i loven.

Bemærk deadline for hørringssvar 20. januar 2014