Mest populære underskriftsindsamlinger i sidste måned

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Stop misbrugscenteret på Bibliotekvej

Da Bibliotekvej er en ret befærdet vej, overvejende med børnefamilier, og børn der færdes alene både til Gungehusskolen, bredalsparkens fritidscenter og snart også til Hvidovre privatskole, finder vi det stærkt bekymrende at Hvidovre kommune vil oprette et misbrugscenter til medicinudlevering midt i et område med børnefamilier og erhvervsdrivende. Uden tanke for hvad det vil have af konsekvenser for beboerne.

Oprettet: 2020-12-10

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 98 98
Sidste måned 96 96

Fælles indsigelse mod dispensation fra byplanvedtægten H9 Hvidovre Sagsnr. : 20/34976

Vi takker hermed for orienteringen om byggeriet på Catherine Boothsvej 18D Matr.nr. 19 ip og for forlængelsen af svarfristen ifm. at det blev tydeligt at der var to forhold, der skal søges om dispensation fra og ikke kun ét som først meddelt os fra kommunen. Som beboere i området og direkte berørte naboer giver vi med denne underskriftindsamling udtryk for vores klare fælles holdning til planerne om opførelse af 7 rækkehuse på Catherine Boothsvej 18. Dispensationerne der skal gives er hhv at byp

Oprettet: 2020-12-29

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 152 152
Sidste måned 94 94

Bevar Stenløse Å

Vi ønsker at passe på naturen samt dyrelivet i og omkring Stenløse Å. Vi ønsker at Stenløse Å hverken skal rørlægges, flyttes eller lign. Skriv under for at erklære dig enig i, at Stenløse Å skal have lov til at forblive uberørt og fyldt med liv.

Oprettet: 2020-01-17

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1305 1294
Sidste måned 87 86

sporjylland.dk

Læg en mere visionær ”ny jernbanestrækning” langs E45’s trafikkorridor Læg en mere visionær ”ny jernbanestrækning” langs E45’s trafikkorridor, og lav en alternativ banegård til Aarhus H ved ”firkløveret E45 - Herning-motorvejen”, hvor den også kommer til at krydse den kommende letbane til Harlev. Det vil gavne folk i Aarhus og hele Østjylland med større tilgængelighed til de kommende Højhastighedstog - mindre rejsetid - og der vil også være mulighed for at parkere.

Oprettet: 2015-06-13

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1405 1389
Sidste måned 83 82

Bevar Hvide Sande Flugtskydningsbane!

Den eksisterende flugtskydningsbane, ved Langsand planlægges fremadrettet som et rekreativt område uden en skydebane grundet beliggenheden i byen. Dette mener vi er helt uden grund og er derfor stærkt imod.

Oprettet: 2020-09-27

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 478 472
Sidste måned 77 75

Mistillidsvotum til Statsminister Mette Frederiksen og Fødevareminister Mogens Jensen

På baggrund af den ulovlige ordre om at nedlægge minkavlen i Danmark, så opfordres der til at vise din utilfredshed med regeringen ulovlige ordre ved at underskrive denne underskrift indsamling.

Oprettet: 2020-11-10

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 7534 7456
Sidste måned 71 70

Foreningen Far

Foreningen Far har fremsendt skrivelse til Danmarks Ligestillingsminister og Statsministeriet omkring ligeværdigheden for børn og fædre i Danmark. Skrivelsen er udarbejdet i samarbejde med et team af menneskeretsadvokater. Du har her mulighed for at støtte skrivelsen. Tak! Læs hele skrivelsen

Oprettet: 2020-11-02

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1976 1925
Sidste måned 69 68

The Pancake Man

Halløj Pandekage Elsker, Jeg håber i alle sammen har haft en rigtigt god Jul og håber på et sikkert og dejligt afgang til 2020 om 2 dage. Jeg vil hører om Lolland Falster vil støtte mig i at presse på så jeg får lov til at står der hvor jeg pleje ved midtpunktet og ved ende af strandstien på Lysten tilbage igen. jeg kan forstår det var et 1 årige forsøge med hvad dog mine økonomi? jeg kan for forstår at daglige vare skal samles som en marked, men jeg er ikke en del af en marked. jeg er en forlys

Oprettet: 2020-12-29

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 79 79
Sidste måned 65 65

Omlægning af eksamensform for Eksternt Regnskab & Finansiering

Underskriv kun denne indsamling, hvis du er utryg omkring de kommende skriftlige sit-in eksaminer og enig i nedenstående udsagn relateret til forespørgslen. Vi er flere studerende på henholdsvis Eksternt Regnskab -BMECV1030U og til Finansiering - BKOMV1701U, der har en del bekymringer i forhold til vores skriftlige sit-in eksaminer den 21. december i Eksternt Regnskab (BMECV1030U) - samt den 8. januar i Finansiering - BKOMV1701U. Vi har været i dialog med vores undervisere, samt Student Hub, som

Oprettet: 2020-11-26

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 78 78
Sidste måned 58 58

Drop fyrværkeriet i år

I en tid, hvor sygehuse og personale er under massivt pres, bør Folketinget hastevedtage en lov, der forbyder salg og affyring af fyrværkeri. Hvorfor skal læger og sygeplejersker stresses yderligere, fordi enkelte individer glemmer at bruge beskyttelsesbriller eller nogle få tumper skyder fyrværkeri efter andre. Lad os i stedet passe på hinanden i denne skrøbeligt tid !  

Oprettet: 2020-12-15

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 56 55
Sidste måned 54 53kysytään!-- Large modal -->