Underskriftindsamling for bevarelse af tilskuddet til Odenses Musik Korps.

Underskriftindsamling for bevarelse af tilskuddet til Odenses Musikkorps.  

Odense Kommune har på et møde i By-og Kulturudvalget d. 8.11.2023 besluttet at reducere deres tilskud fra 2024 til Odense Skole- og Ungdomsorkester (OSU) og Odense Tamburkorps (OT) med 300.000 kr. Pengene skal i stedet indgå i en samlet finansiering til vedligeholdelse af H.C. Andersens Hus og have på 4.8 mio. Det sparede beløb svarer til 6% af den nødvendige finansiering til H.C. Andersens Hus og have. 

Manglende tilskud gør at OSU og OT er stærkt lukningstruede foreninger. På vegne af Musikkorpsene har vi derfor valgt at starte denne underskriftsindsamling for at få politikerne til at revurdere deres beslutning. 

OSU har eksisteret i snart 75 år og OT i snart 85 år, og mange i byen kender sikkert orkestrene bl.a. fra deres deltagelse i den årlige juletræstænding på Flakhaven, fra dyreskuepladsen, Sct. Hans på engen og fra mange andre arrangementer rundt i byen.   

OSU og OT er meget mere end bare en hobby. OSU og OT er et socialt aktivt fællesskab for børn og unge på tværs af aldersgrupper og sociale lag. OSU og OT skaber venskaber for livet.  

OSU giver børn og unge medansvar og medbestemmelse i foreningen - værdier de kan tage med ud i skole- og arbejdslivet.  

OSU og OT er de sidste to tilbud der er tilbage i Odense, hvis et barn har lyst til at spille i et ungdomsorkester. Orkestrene styrker børn og unges trivsel, dannelse, aktive sociale fritidsliv og holder dem væk fra usunde miljøer på gaden. Vi oplever den vilde dreng, som ikke kan koncentrere sig i timerne, og vi oplever den stille pige, som er søger social tryghed og ikke tør markere sig. De blomstrer begge op, finder ro og får selvtillid og tør være med igen på baggrund af det fællesskab som det at udøve musik giver. Ikke alle børn og unge er til sport og i musikken finder de andre ligesindede i et unikt fællesskab. Det er det musik kan, og det er det vi arbejder med. Vi tror på at det sparer kommunen for mange penge hvert år.  

OSU og OT drives i høj grad af frivillige kræfter. Forældre der vil køre en trailer med instrumenter fra A til B. Forældre der vil tilbringe en weekend til en ”bandcamp” for alle orkestrets medlemmer, eller blot tilbringer 2 timer om ugen i skolens kælder for at skabe en god stemning sammen med de unge der kan have brug for en snak. Forældre som står for hele driften og administrationen af musikkorpsene.  

Odense kommune har som et alternativ valgt at skabe en pulje på 0.1 mio. kr., som kan søges til indkøb af instrumenter – men det er på ingen måde et godt alternativ. Vi har brug for kommunale midler til bl.a. aflønning af vores underviserne, så brugerbetalingen kan holdes på et niveau, hvor alle kan være med. Vi kan ikke være en lukket klub for forældre, der har råd til at betale et stort beløb for deres børns undervisning. Uden undervisning - ingen musikere - ingen brugere af de tilbudte instrumenter.   

Det store frivillige arbejde der ydes, gør også, at selv økonomiske trængte familier har råd til at give deres børn et fristed som musikkorpsene og musikken er.   Musikkorpsene er også fødekæden til voksenorkestrene, MGK og musikkonservatoriet. Forsvinder vi, forsvinder musikken også langsomt fra byen.  

Vi håber derfor på, at du vil skrive under på denne erklæring og få politikerne på Odense Rådhus til at bevare tilskuddet til OSU og OT. Uden tilskuddet er musikkorpsenes overlevelse og Odenses musikkultur truet. 

Baggrunden for kommunens beslutning kan du se i dette dokument på side 123 i dette dokument: Dokumentvisning (odense.dk)


Tue Hvass Petersen, Forælder til barn i OSU    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Tue Hvass Petersen, Forælder til barn i OSU vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke dit telefonnummer offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...