Mest populære underskriftsindsamlinger i 2018 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Stop stråling fra Smartmetre i alle danske husstande

Smartmetre kan bruges til at aflæse el, vand og varme. Smartmetre afgiver stråling, som kan skade dit helbred og forårsage EHS Electro Hyper Sensitivitet. Desuden mistænkes de for at være kræftfremkaldende. Se med information længere nede i teksten. Energitilsynet har godkendt at El selskaberne kan opsætte Smartmetre til automatisk el aflæsning i alle hjem. Vi mener danskerne selv skal have lov at vælge hvilke apparater de ønsker i deres hjem, som evt kan indebære en heldbredsrisiko for beboerne

Oprettet: 2018-05-01 Statistik

Støt Vejlby-Risskov Grundejerforenings protest mod planerne om højt byggeri i Risskov

  Vejlby-Risskov Grundejerforening – Der er højt byggeri på vej lige i nærheden af dig og nu starter etape 2 mellem Agerbæksvej og Grenåvej Tilkendegiv med din underskrift din modstand mod byggeplanerne. De indsamlede underskrifter sendes den 3. september direkte til Byudvikling og mobillitet under Århus kommune. Det er på nuværende tidspunkt umuligt at afæske kommunen ret mange konkrete svar på skitsens indhold, idet de henviser til stor usikkerhed om beslutningerne. Men nogen må da vide, hvad

Oprettet: 2018-10-16 Statistik

Til Børne- og Socialministeren

Formålet med denne underskrift indsamling er, at tvinge Børne- og socialministeren til at tage os seriøs og hvis vi er heldige og dygtige håber vi på at kunne nå målet minimun 50.000 underskrifter så vi kan få taget vores sag op i folketinget. det svømmer på børneområdet os alt for mange stakkels børn og familier ødelægges af den umættelige mængte fejl der begåes på børn og unge sager. Det er på tide, at vi står sammen en gang. Sætter foden ned, og siger nu er nok, nok. Vi vil ikke find os i mer

Oprettet: 2018-01-30 Statistik

Nej til lukning af Dronningborg Plejecenter

Randers kommune har besluttet at lukke Dronningborg Plejecenter og ændre de tilhørende ældreboliger med kald til almindelige ældreboliger. Vi ønsker at forhindre dette, bl,a, fordi beregningerne ikke tager højde for de følgeomkostninger det vil medføre og af respekt overfor vore ældre medborgere.

Oprettet: 2018-11-24 Statistik

Hjälp oss slippa gratis-arbete på natten!

Socialnämnden vill försämra våra arbetsvillkor!

Oprettet: 2018-04-27 Statistik

Underskrift indsamling mod lokalplansændring der giver DAKA mulighed for udvidelse

UNDERTEGNEDE GØR MED SIN UNDERSKRIFT INDSIGELSE MOD DEN PLANLAGTE LOKALPLANSÆNDRING, DER VIL GIVE DAKA MULIGHED FOR AT UDVIDE TIL I ALT 69.000 KVM FRA DE NUVÆRENDE 30.000 KVM OG SOM VIL BETYDE RYDNING AF HELE SKOVOMRÅDET ØST FOR DAKA

Oprettet: 2018-02-16 Statistik

FODGÆNGEROVERGANG TIL UGELAARDSSKOLE SKAL SKE NU!

Skolebestyrelsen på Uglegårdsskolen har gennem de sidste 13 år arbejdet på at få en fodgængerovergang i netop det t-kryds, vestre Gransevej / Tingryds Alle. Skolen må nemlig ikke stille en skolepatrulje i krydset uden en fodgængerovergang – Politiet siger at det er alt for farligt. Vejeksperterne i teknik og miljø afviser det dog hver gang ud fra deres professionelle vurderinger. 

Oprettet: 2018-06-21 Statistik

Bevar udflyttergrupperne (skovgrupperne) i Børnehusene Gnisten og Højmarksvej, 2860 Søborg

I dagtilbudstrategi 2 foreslår Gladsaxe kommune, at udflyttergrupperne i Børnehusene Gnisten og på Højmarksvej afvikles.  Ved din underskrift erklærer du dig enig i at udflyttergrupperne bør bevares. Forældrekontaktudvalget fra Børnehuset Højmarksvej mener, at den gevinst/værdi/adspredelse, som udflyttergrupperne giver langt overstiger udgiften hertil. En af de store gevinster ved udflyttergrupperne er, at børnene kommer ud i naturen og lærer om skoven, dyrene, naturen og i det hele taget får en

Oprettet: 2018-09-07 Statistik

Det nye boligområde, Uvelse Nord, Hillerød, adgangsvej  

Vi protesterer mod Hillerød Byråds planer om at nedlægge den smukke sti, der går fra krydset Damtoften/Lystrupvej til Uvelse Renseanlæg Jeg ønsker ved min underskrift at tilkendegive, at Hillerød byråd bør vælge en biltrafik-adgangsvej fra Øst, fordi:   -   Det er sandsynligvis den mest brugte og smukkeste sti i hele Uvelse, den bør bevares     -      Hvis der laves en kørebane med biltrafik ved siden af stien, vil der – uanset fartdæmpning og adskillelse med grøft – i stedet være tale om et for

Oprettet: 2018-05-12 Statistik

Folkets Bjerg imod Helhedsplanen for Himmelbjerget

Den 30. maj 2018 godkendte et enigt byråd i Skanderborg principperne for en omfattende helhedsplan for Himmelbjerget. Helhedsplanen er formuleret i et sprog og præsenterer ideer, der ligger meget fjernt fra alt det, vi forbinder "bjerget" med - naturmæssigt, historisk og kulturelt - og der foreslås anlægning af massive, ødelæggende konstruktioner. Vi kræver: 1) at denne plan kasseres, 2) at der igangsættes en bredt borgerforankret proces med diskussion af, hvordan man kan foretage nænsom renover

Oprettet: 2018-07-09 Statistik

POLITISK SELVMÅL AF DE STORE

I generationer har frivillige og foreninger i Gråsten skabt et utal aktiviteter og arrangementer i Gråsten, til glæde for borgerne og ikke mindst byens mange turister. Men et politisk fremsat forslag kan sætte en stopper for samtlige aktiviteter i byen målrettet til borgerne og turismen.     Aktiviteterne i byen er for foreningslivet en væsentlig og ikke mindst en betydningsfuld indtægtskilde. Aktiviteterne er gratis for publikum, hvor indtægterne fra salg af div. fødevare, drikkevare mv. i forb

Oprettet: 2018-06-15 Statistik

Underskrifter vil blive sendt til sundhedsministeren angående vanedannende medicin .

Jeg samler underskrifter i forbindelse med den udsendelse Deadline har sendt om hvor forfærdeligt det er med alle de danskere som er afhængig af medicin , og at kroniske smertepatienter bare skal træne , og ingen medicin have ... Så synes måske det er meget relevant at høre hvad det betyder for de syge ...vi får smadret vores liv af det her . jeg har faktisk fået bygget et, om end reduceret ...men stadig et dejligt liv op. Men jeg kan ikke træne .. og jeg kan og vil ikke undvære min medicin .. f

Oprettet: 2018-09-05 Statistik

Undervisningsministeriets nye fraværslov skal fjernes

Undervisningsministeriets har i ugens løb vedtaget en ny fraværslov, der gælder at man får 100% hvis man ikke sidder på sin plads når læreren begynder undervisningen. Der kan altså ikke give 10%, 20%, 50% osv. længere, hvis man nu f.eks. har været til tandlægen, blev forsinket pga. offentlig transport eller andet. Dette er især er stort problem for de studerende, som bor udenfor byområdet, der må ty til offentlig transport eller bilkørsel for at komme i skole - de bliver hårdest ramt, da vi jo a

Oprettet: 2018-11-09 Statistik

Stop nedskæring i social psykiatri og misbrugscenter Kalundborg.

Kommunen har fyret 15 medarbejdere, der arbejdede med at hjælpe psykisk syge og misbrugere, og samtidig nedlagt 4 stillinger fra området. Nedskæringerne kommer til at ramme de psykisk syge og deres pårørende. Det vil vi ikke acceptere! Vi opfordrer kommunens politikere til at lave en ekstra bevilling, så fyringerne kan blive trukket tilbage.   

Oprettet: 2018-03-12 Statistik

Nej tak til højhuse i Vesterled

Befolkningstallet stiger og der er brug for flere boliger i Vesterled.  Vi vil gerne velkomme nye ejendomme og tilflyttere på Banemarksvej men siger nej tak til højhuse!  Glostrup kommunes planer om at bygge et 15 etagers højhus på Banemarksvej vil ikke bare skæmme området og ødelægge privatlivet i de mange haver i store dele af Vesterled. Det vil også medføre voldsomme trafikale stigninger.  Bak op om Vesterled - ja tak til nye beboere men nej tak til højhuse!!!

Oprettet: 2018-04-17 Statistik

Jeg støtter genåbningen af flyvestationen for veteranfly

Jeg støtter brugen af flyvestationen til brug af bl.a. Veterabfly. Jeg synes der er rart at flyvestationen bruges af folk til cykling og løb mm. Men der ikke udfordringen i, at den nogle dage vil blive brugt til fly, mere specifikt veteranfly, som kan nydes af hele befolkningen i Måløv og omegn. Jeg ser det positive i, at en "Flyve"station bruges til fly, men respekter at den også kan bruges til andre formål, når den er ledig. Flyvestationen kan være med til at give en by som Måløv liv og stemni

Oprettet: 2018-10-05 Statistik

Krav om egenkontrol til råstofindvindere NU!!!!!

Der er i dag ingen krav til råstofindvindere om at de skal føre egenkontrol, og regionen har knappe ressourcer til at foretage kontrol af virksomhederne. Med baggrund i Vindinges erfaringer med Nymølle Stenindustri A/S, ejet af DSVM Invest A/S bliver det åbenlyst at der er et akut behov for egenkontrol, da der er utallige eksempler på brud af gravetilladelser og at Nymølle vist selv har svært ved at holde styr på hvad deres folk laver.  Der bliver gravet for langt, der bliver gravet for meget og

Oprettet: 2018-05-28 Statistik

Stop mishandling af dyr og deling på nettet

Skriv under her og hjælp mig med at få stoppet mishandling af dyr og deling af billeder og videoer på nettet. Hvis i vil hjælpe mig med at få indsamlet over 50.000 underskrifter, så jeg kan sende det ind til borgen i forsøg på at få en straffe lovgivning på dette område vil jeg være super taknemmelig...  mvh Anette Madsen

Oprettet: 2018-05-10 Statistik

HøjhusNejTak

I forbindelse med at det gamle Landsarkiv er blevet forladt af sine tidligere beboere, skal området ved den nye metrostation nytænkes.  Der mange muligheder her, men desværre er et af forslagene åbenbart at bygge et højhus på 15-20 etager istedet for den "Sorte Boks".  Læs: http://www.business.dk/ejendomme/landsarkivet-paa-noerrebro-skal-omdannes-til-kaempe-boligtaarn Det virker helt absurd at et området, der allerede er rimeligt tæt bebygget skal belastes med et højhus, der er 3-4 gange højere

Oprettet: 2015-04-10 Statistik

Stop omskæring

Stop omskæringen af drengebørn! Hvor enkelt kan det siges?

Oprettet: 2014-02-11 Statistik