Nej til lukning af Dronningborg Plejecenter

dronningborg.jpgRanders kommune har besluttet at lukke Dronningborg Plejecenter og ændre de tilhørende ældreboliger med kald til almindelige ældreboliger.

Vi ønsker at forhindre dette, bl,a, fordi beregningerne ikke tager højde for de følgeomkostninger det vil medføre og af respekt overfor vore ældre medborgere.