Krav om egenkontrol til råstofindvindere NU!!!!!

Der er i dag ingen krav til råstofindvindere om at de skal føre egenkontrol, og regionen har knappe ressourcer til at foretage kontrol af virksomhederne.

Med baggrund i Vindinges erfaringer med Nymølle Stenindustri A/S, ejet af DSVM Invest A/S bliver det åbenlyst at der er et akut behov for egenkontrol, da der er utallige eksempler på brud af gravetilladelser og at Nymølle vist selv har svært ved at holde styr på hvad deres folk laver. 

Der bliver gravet for langt, der bliver gravet for meget og der bliver gravet på søn- og helligdage.

Det ser ud til at være at der er en kultur hvor man graver først og søger dipensationer efterfølgende.

Den går ikke Granberg, der er behov for opstramning NU!!

Dette bør indskrives i Råstofloven til sikkerhed for alle borgere i fremtiden og være et generelt krav for at få en gravetilladelse fra en region, men hver region bør tage dette med i deres udstedelse af gravetilladelser med øjeblikkelig virkning så borgere kan føle sig trygge ved at have råstofindvidere som naboer.

Vi er som borgere ikke istand til at klage over ting vi ikke ved eller har forstand på og derfor har vi brug for sikkerhed i at der er styr på disse ting, uden at vi skal bære en byrde af at holde øje med at gravetilladelser bliver overholdt. 

excavators-1723970_960_720.jpg

 

 

 

 

 

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Mona Christensen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...