POLITISK SELVMÅL AF DE STORE

I generationer har frivillige og foreninger i Gråsten skabt et utal aktiviteter og arrangementer i Gråsten, til glæde for borgerne og ikke mindst byens mange turister. Men et politisk fremsat forslag kan sætte en stopper for samtlige aktiviteter i byen målrettet til borgerne og turismen.     Aktiviteterne i byen er for foreningslivet en væsentlig og ikke mindst en betydningsfuld indtægtskilde. Aktiviteterne er gratis for publikum, hvor indtægterne fra salg af div. fødevare, drikkevare mv. i forbindelse med arrangementerne, alene er det økonomiske fundament for arrangementernes afholdelse. Et politisk forslag går fremadrettet ud på, at det er restauratørerne, hvor der afholdes arrangementer der fremover skal spørges om foreningerne må sælges fødevare, og drikkevare mv. i byens gader. Ønsker restauratørerne selv at stå for salget, betyder det at restauratørerne får indtægterne og foreningslivet udgifterne. Vedtages forslaget, vil det være som at sparke benene væk under foreningslivet samt det frivillige arbejde der lægges i byen. Vedtages forslaget, vil det betyde at musikarrangementer, julearrangementer, torvedage og Harleytræf og Oldtimerløb, samt Æblefestival kan blive fortid i Gråsten.                    Dette forslag skal stoppes, du kan hjælpe ved at sætte din underskrift

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Svend Schütt tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...