Undervisningsministeriets nye fraværslov skal fjernes

Undervisningsministeriets har i ugens løb vedtaget en ny fraværslov, der gælder at man får 100% hvis man ikke sidder på sin plads når læreren begynder undervisningen. Der kan altså ikke give 10%, 20%, 50% osv. længere, hvis man nu f.eks. har været til tandlægen, blev forsinket pga. offentlig transport eller andet. Dette er især er stort problem for de studerende, som bor udenfor byområdet, der må ty til offentlig transport eller bilkørsel for at komme i skole - de bliver hårdest ramt, da vi jo alle godt ved hvor nemt der kan komme forsinkelser eller trafikpropper. Dette vil aldrig blive godtaget som en undskyldning for at komme for sent

Jeg er selv 3.g'er, så det kommer selvfølgelig ikke til at ramme mig mere end et halvt års tid, men det er de kommende årgange jeg er bekymret for. 

Når Undervisningsministeriets ikke vil høre på de enkeltes stemmer, så lad os alle sammen samle os i form af denne underskrifterklæring, og vise dem at flertallet er imod den nye lov!