Det nye boligområde, Uvelse Nord, Hillerød, adgangsvej  

Vi protesterer mod Hillerød Byråds planer om at nedlægge den smukke sti, der går fra krydset Damtoften/Lystrupvej til Uvelse Renseanlæg

Jeg ønsker ved min underskrift at tilkendegive, at Hillerød byråd bør vælge en biltrafik-adgangsvej fra Øst, fordi:

 

-   Det er sandsynligvis den mest brugte og smukkeste sti i hele Uvelse, den bør bevares    

-      Hvis der laves en kørebane med biltrafik ved siden af stien, vil der – uanset fartdæmpning og adskillelse med grøft – i stedet være tale om et fortov med grus. Ikke en sti.   

  -     De nye beboere skal ved vestlig adgangsvej dagligt køre en unødvendig omvej, hvis de fx arbejder på Novo eller det nye sygehus i Hillerød. Fra bebyggelsens grænse først ca. 300 m ad den nye vej, derpå Lystrupvej knap 500 m, så til venstre ad Gørløsevej ca. 600 m og derpå til venstre ad Uvelse Byvej nordpå mod Hillerød og ud af Uvelse by, hvor bygrænsen nås efter ca. 500 m. I alt ca. 1,9 km. Hvis adgangsvejen til boligområdet etableres fra øst, vil beboeren kunne nå til byskiltet nord (eller den lille bygning/lade Uvelse Byvej 19) ved at køre ca. 350 m. direkte ud til en hovedvej. Se vedlagte kortskitse. Vestlig løsning giver en ekstra kørsel pr år på ca. 950 - 1000 km (250 x 1,9 km x 2) i forhold til østlig.  

-    Ved at etablere biladgang til boligområdet fra øst, skånes Uvelse for en del ekstra trafik både igennem Gørløsevej og Uvelse Byvej, hvor mange gående børn og andre dagligt krydser disse veje til skolen og købmanden. Der er i forvejen for meget trafik her.  I det hele tages vil bymidten skånes for en del ekstratrafik pga. det nye boligområde.  

-    Økonomisk set er de to løsninger nok nogenlunde ens. Løsningen fra øst er på flad mark, hvor et mindre areal landbrugsjord til vejen skal købes af landmanden, mens adgangsvej fra vest til gengæld indebærer planering og fældning af en del træer.  

-    Hvis man nedlægger en smuk meget anvendt sti, ødelægger man væsentlige goder for beboerne, natur- og herlighedsværdier, som de har vænnet sig til at have. Værdier, der også tiltrækker nye huskøbere. Det vil ofte nedsætte salgsprisen på de eksisterende huse.    

-    Nogle potentielle købere til de nye huse, vil fravælge på grund af denne omvej ad mindre villaveje og igennem bymidten, hver gang de skal køre til Hillerød.   

Uvelse 14.5.2018   

 

Bekræft din underskrift på den mail, du efterfølgende vil modtage. Dette for at underskriften er gyldig.   Skriv under senest d. 30.5.2018 

Helst snarest muligt                                                               Tak for din støtte!  

Sammenfatning. Kommunen bør sørge for biltrafik-adgang fra øst til det nye boligområde Uvelse Nord. Det er simplere og mere logisk. Og det er en mere elegant og hensigtsmæssig løsning, der har fokus på at bevare roen i bymidten og undgå øget trafikbelastning her. Desuden gør man det lettere for de nye beboere at komme til Hillerød, så de ikke skal køre en unødig omvej.  En naturskøn og værdifuld sti kan samtidig bevares.       
       

Kort_adg_vej_Uvelse_Nord_F31.png

 

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Lene Kattrup tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...