Støt Vejlby-Risskov Grundejerforenings protest mod planerne om højt byggeri i Risskov

 

Vejlby-Risskov Grundejerforening

– Der er højt byggeri på vej lige i nærheden af dig og nu starter etape 2 mellem Agerbæksvej og Grenåvej

Tilkendegiv med din underskrift din modstand mod byggeplanerne.

De indsamlede underskrifter sendes den 3. september direkte til Byudvikling og mobillitet under Århus kommune.

Det er på nuværende tidspunkt umuligt at afæske kommunen ret mange konkrete svar på skitsens indhold, idet de henviser til stor usikkerhed om beslutningerne. Men nogen må da vide, hvad man har tænkt sig.

Kommunen har opdelt de berørte områder i 2 lokalplaner:

Område 1 er i planlægningsfasen men er udadtil stillet i bero, mens efterskole og bygherre afklarer afgrænsningsforhold i projektet.

Der er lavet en skitse til lokalplan for grunden, som afgrænses af Risskov Efterskole, Vestre Strandalle og Agerbæksvej.

Dette område er ved at blive detailplanlagt og var genstand for høringen den 22. oktober 2018 på Risskov Efterskole.

Nu er turen kommet til område 2:

Der er yderligere en lokalplan skitse på vej, som drejer sig om området afgrænset af Agerbæksvej, Vestre Strandalle, Grenåvej og Asylvej.

Dette område er ved at blive detailplanlagt, dog kun på skitse niveau,. og der er indsigelsesfrist den 3. september 2019.

Et er dog sikkert:

Man vil bygge højt og tæt i hele område 1, nemlig 3 - 5 etager og forventelig endnu højere i område 2, som vi frygter vil blive brugt som løftestang til stadig højere huse end i område 1.

Ellers havde man vel bare beholdt den samlede plan for begge områder, som man havde oprindeligt?

Modellen for høje huse er jo allerede tegnet i kraft af Risskov Brynets front mod Vejlby Ringvej, så hvorfor ikke også Grenåvej?

Hvad med parkeringspladser? Hvad med den øgede trafik herfra og fra alle de nye byggerier i området? Hvad med børnene i trafikken?

Hvis du vil vide mere, kontakt:
Ole Høgholm 61504263, Per Rasmussen 41409613, Tage Hjelm 26521733.


Ole Høgholm, Vejlby-Risskov Grundejerforening    Kontakt forfatteren af dette andragende