Bevar udflyttergrupperne (skovgrupperne) i Børnehusene Gnisten og Højmarksvej, 2860 Søborg

I dagtilbudstrategi 2 foreslår Gladsaxe kommune, at udflyttergrupperne i Børnehusene Gnisten og på Højmarksvej afvikles. 

Ved din underskrift erklærer du dig enig i at udflyttergrupperne bør bevares.

Forældrekontaktudvalget fra Børnehuset Højmarksvej mener, at den gevinst/værdi/adspredelse, som udflyttergrupperne giver langt overstiger udgiften hertil.

En af de store gevinster ved udflyttergrupperne er, at børnene kommer ud i naturen og lærer om skoven, dyrene, naturen og i det hele taget får en slags frisk luft, som man kun kan få i skoven. Der er også et økonomisk aspekt i dette, da det giver mindre syge børn, som igen giver mindre syge forældre og personale.

I dagtilbudstrategi 2 er beskrevet, hvordan forskningen har vist, at mindre gruppestørrelser fremmer en bedre interaktion mellem børn og de voksnes opmærksomhed på børnene. Udflyttergrupperne giver netop mindre grupper, som giver muligheden for at opleve denne bedre interaktion. Samtidig er udflyttergrupperne noget af det, som giver forskelighed i dagtilbuddene. 

Vi håber, at mange vil underskrive og dermed vise Gladsaxe kommune, at der er og har været mange børn, som har fået utroligt stort udbytte af udflyttergrupperne, og som ønsker ordningen bevaret til kommende generationer.

Dagtilbudstrategi 2 er i høring til 29. oktober 2018. 


Kontaktforældreudvalget i Børnehuset Højmarksvej, 2860 Søborg    Kontakt forfatteren af dette andragende