Stop stråling fra Smartmetre i alle danske husstande

Smartmetre kan bruges til at aflæse el, vand og varme.

Smartmetre afgiver stråling, som kan skade dit helbred og forårsage EHS Electro Hyper Sensitivitet. Desuden mistænkes de for at være kræftfremkaldende. Se med information længere nede i teksten.

Energitilsynet har godkendt at El selskaberne kan opsætte Smartmetre til automatisk el aflæsning i alle hjem.

Vi mener danskerne selv skal have lov at vælge hvilke apparater de ønsker i deres hjem, som evt kan indebære en heldbredsrisiko for beboerne.

Som reglerne er nu skal el selskaberne ikke spørge om lov. 

Det næste bliver muligvis aflæsning af varme og vand. Det vil sige du kan ende op med 3 aflæsning apparater, som afgiver stråling.

Der findes fuldstændig uskadeligt udstyr til aflæsningen, som de fleste har i deres hjem nu. Sådan ønsker vi det skal blive ved med at være.

Vi vil stoppe udskiftningen og have Energiministeriet samt Energistyrelsen til at trække deres ubetingede godkendelse af smartmetre tilbage, så kunder kan få deres skadelige smartmetre nedtaget. 

Smartmetre der afgiver stråling opsættes løbende af dit El selskab uden de giver kunderne et valg

- forskning viser dette er skadeligt for dit helbred

EL selskaberne oplyser at fordelene er, at man slipper for den årlige aflæsning, at man kan følge sit forbrug time for time samt muligvis spare få hundrede kroner årligt.

De oplyser ikke om strålingsfaren, som kan have vidtrækkende konsekvenser for hele familiens helbred.

Eneste fakta om produktet findes på Radius* hjemmeside, hvor Kamstrup oplyses som leverandør.

*Det er muligvis en anden El leverandør i dit område. Derfor skal du kontakte din el leverandør.

Kamstrup oplyser på deres hjemmeside, at de sælger de smartmetre, som hedder OMNIPOWER el-målere. Der oplyses de ligger inden for grænseværdierne, som ikke oplyses hvad er. Spørgsmål kan stilles til dem her salg-dk@kamstrup.com eller til Radius på info@radiuskommunikation.dk.

Der mangler information vedrørende den tvangsmæssige ret i denne installation. Det er bekymrende at information mangler til brugerne og at man pakker det ind som en nemmere løsning uden problemer. Forbrugeren kan ikke læse den sikkerhedsrapport fra ICNIRP, som der henvise til hos Kamstrup. ICNIRP er den instans der har godkendt strålingsnivaeuet.

På Energitilsynets hjemmeside kan du læse, at de har godkendt at EL selskaberne må opsætte fjernaflæste målere http://energitilsynet.dk/el/afgoerelser/sekretariatsafgoerelser/indtaegtsrammesager-fjernaflaeste-maalere/

Hvis stråling fra appartet kører 24 timer i døgnet hvor skadeligt er dette så? Det er yderst bekymrende, at et smartmeter skal kunne påvirke beboerne i en bygning hele natten og i de dagtimer man befinder sig i huset.

Er smartmetre skadelige?

Citat:
"Fjernaflæste målere er velkendte fra udlandet, hvor de er blevet forbundet med store helbredsskader på grund af mikrobølgestråling. Det internationale begreb for fjernaflæste målere er smartmeters. Fjernaflæsning af målere kan foregå via kablede løsninger, men de fleste bruger mikrobølgebaseret kommunikation.

Fjernaflæste målere kan bruges til forbrugsafregning af både gas, vand, el og fjernvarme. Visse fjernaflæste målere har også mulighed for - via yderligere mikrobølgekommunikation - at kommunikere med forbrugsapparater i hjemmet.

Den tvungne opsætning af fjernaflæste målere rummer flere problemforhold:
>> Mikrobølgestrålingen er kategoriseret af WHO/IARC som et 2B carcinogen (kræftfremkaldende).

>> Der er registreret mange øvrige helbredsskader som følge af mikrobølgestrålingen.

>> De fjernaflæste målere rummer betydelig og meget vidtgående overvågningskapacitet."

Kilde: http://stopsmartmeter.dk/

Hvad kan du selv gøre ved dette? Skeiv under på denne underskriftsindsamling og gå evt. ind og læs via ww.stopsmartmeter.dk. Her finder du vejledning til hvordan du kan skrive til dit elselskab www.radius.dk og politikere.

Leverandøren af de nye smartmetre, som Radius opsætter er firmaet Kamstrup. Kamstrup oplyser på deres hjemmeside om Elmålerne, at de ligger inden for grænseværdierne. Hvad disse er oplyses ikke.
http://products.kamstrup.com/#
https://ing.dk/debat/fjernaflaesning-af-el-175028.
Der oplyses om andre apparater i hjemmet, som også udsender stråling. Den beroligende effekt skal umiddelbart være, at vi har apparter som udsender stråling i forvejen. Men som mange allerede ved, så er øget stråling aldrig godt. Et smartmeter er også tændt døgnets 24 timer og påvirkningen vil derfor være konstant.

Er Radius ikke din leverandør så søg information på din leverandørs hjemmeside.

Sikkerhedsrapport ikke umiddelbart tilgængelig hos Smartmeter leverandøren Kamstrup. Sikkerhed ifølge Kamstrup testet af: https://www.icnirp.org/en/home/home-read-more.html. Der er kun information om hvem der har testet, og ikke hvad testens resultat var.

EU opfordrer til skrappere krav på området, som ikke er i tråd med tilladelse til Smartmetre.
Kilde: http://www.ehsf.dk/appeller.htm#appel

Det er yderst bekymrende at vi borgere ikke kan vælge hvad der skal opsættes i vores hjem. Derfor vil vi have det stoppet og det er det du skriver under på her.

Venligst

Økologi og Bæredygtighed

Mail adresser:
post@energitilsynet.dk
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet: efkm@efkm.dk
nfo@radiuskommunikation.dk


Økologi og Bæredygtighed    Kontakt forfatteren af dette andragende