Mest populære underskriftsindsamlinger i 2015 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Stop nedskæringerne på børne- ungeområdet i Odense kommune.

 Nu må det være nok! Børnene, forældrene og personalet, kan ikke klare mere. De udsatte børn betaler den højeste pris, men også deres forældre og personalet, bliver ramt af børnenes mistrives og af stress. Det kan ikke være rigtigt at børn skal blive syge af at gå i institution, og pædagoger og medhjælpere af at gå på arbejde.  Flere besparelser/ "omprioriteringer" på bøne- ungeområdet er politisk selvmål. Det bliver en meget dyr løsning på den lange bane.

Oprettet: 2015-12-15

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1448 1446
2015 1051 1050

Ja til lille knallertkørekort for 15-årige

Vi - nogle drenge, har startet en underskriftsindsamling, omhandlende lovliggørelse af lille knallertkørekort til 15-årige. Hvis I, går ind for lovliggørelsen, eller bare vil hjælpe os og sprede budskabet, så skriv endelig under!Dette er en del af Venstres lovforslag fra valget 2015 (Kilde: http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/knallert-koerekort-til-15-aarige-her-er-17-valgdag/5604799)Denne video vil også fortælle lidt og argumentere for lovændringen (https://www.youtube.com/watch

Oprettet: 2015-08-14

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1053 1047
2015 1044 1038

Klage vedr. dyrekort hos dansk supermarked.

Dette er en klage til forbrugerombudsmanden vedrørende dansk supermarkeds aggressive kampagne i forbindelse med "animalplanet ocean". Den efterlader børn i den tro, at de realistisk kan samle 140 kort, men det har vist sin mere end svært. Klagen lyder Med baggrund i den hos Dansk Supermarked igangværende kampagne "animal-planet ocean" ønsker jeg at indgive en klage til forbrugerombudsmanden. Beskrivelse af kampagnen: "Animal" planet ocean" er en kampagne iværksat af dansk supermarked, som er syn

Oprettet: 2015-04-28

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1017 1015
2015 1015 1013

Vis modstand mod GMO majs

Jeg skriver under på denne indsamling for at udtrykke mit raseri over, at EU har godkendt genmodificeret majs til markedsføring og nu også til dyrkning.Jeg kræver, at alle produkter med indhold af GMO skal mærkes. Jeg ønsker godkendelserne omstødt. Jeg ønsker, at EU skal afvente resultater af seriøse videnskabelige undersøgelser af de mulige følger af at dyrke GMO'er i Europa. Risici ved GMO er IKKE tilstrækkeligt belyst: De få undersøgelser, der har fundet sted, er alle rudimentære, begrænse

Oprettet: 2014-02-11

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1076 1025
2015 1011 962

Bevar de små fritidshjem

Lad os stå sammen om at hjælpe politikerne til at bevarer vores små fritidshjem. Skriv under her

Oprettet: 2015-01-22

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1010 1006
2015 1004 1000

Underskrifter imod ny skolestruktur i Silkeborg kommune

  VI HAR BRUG FOR JERES HÅND TIL AT ÆNDRE KOMMUNENS FORSLAG TIL EN NY SKOLESTRUKTUR I SILKEBORG , SÅ SKRIV UNDER , DET GÆLDER VORES BØRNS FREMTID!  

Oprettet: 2015-09-29

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 970 968
2015 968 966

Nej til lukning - børne og unge psykiatri, Esbjerg

I forbindelse med at regionsrådet har besluttet, at der skal ske besparelser inden for psykiatriområdet på 25 mio. kr. har sygehusledelsen udarbejdet et omstillingskatalog, hvor der peges på lukning af ungdomspsykiatrisk dag - og døgnafsnit i Esbjerg. Dette kan få alvorlige konsekvenser for børn og unge, da de for at få behandling andre steder, bliver fjernet fra deres nærmiljø. Hjælp os med at sætte fokus på vigtigheden af, at bevare er ungdomspsykiatrisk dag - og døgn afsnit i Esbjerg - Danmar

Oprettet: 2015-11-13

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 3787 3755
2015 958 952

Protestbrev imod lammende nedskæringer på RUCs filosofiafdeling

I onsdags besluttede RUC at reagere på et pludseligt opstået underskud ved at fyre videnskabeligt personale på tre institutter. Et af de fag, der rammes hårdest, er Filosofi og Videnskabsteori, der mister tre personer samt et planlagt adjunktur i teknologifilosofi, svarende til 33% af forskerstaben. På RUC er vi filosofistuderende bange for, at disse fyringer blot er begyndelsen. Desuden ser vi dem som en farlig legitimering af den generelle devaluering af filosofi og andre klassiske fag, der fo

Oprettet: 2015-03-26

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 944 890
2015 943 889

Nej tak til nye kampfly!

OBS: DA REGERINGEN HAR FREMLAGT ET AKTSTYKKE DER LÆGGER OP TIL EN ENDELIG AFGØRELSE OM FINANCIERING OG KØB AF F35 KAMPFLY ER TIDEN KOMMET TIL AT AFLEVERE DE INDSAMLEDE UNDERSKRIFTER TIL FOLKETINGET. MED UNDERSKRIFTERNE SLÅR VI FAST OVERFOR POLITIKERNE AT ET STORT ANTAL MENNESKER SIGER NEJ TIL DANMARKS KØB AF NYE KAMPFLY!Underskriftsindsamlingen er nu afsluttet, men NEJ TAK TIL NYE KAMPFLY FORTSÆTTERAfleveringen af underskrifterne sker ONSDAG D. 29. NOVEMBER KL. 15 VED HOVEDINDGANGEN TIL FOLKETIN

Oprettet: 2015-03-03

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 6089 6007
2015 938 929

Til støtte for Thomas Aastrup Rømer og dansk åndsvidenskab

OBS: Kl. 8 den 29. apriler underskrifter samlet sammen - 921 underskrifter og kommentarer, som vil blive sendt til universitets ledelse.       Til støtte for Thomas Aastrup Rømer og dansk åndsvidenskab: Onsdag den 29. april er Thomas Aastrup Rømer, lektor i pædagogik på Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, indkaldt til samtale med juridisk bisidder. Samtalen er begrundet i to klager over Thomas Aastrup Rømer på baggrund af et blogindlæg i hvilket, Rømer kritiserer en art

Oprettet: 2015-04-27

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 925 888
2015 925 888