Tandlæge i Borup til Borups børn

Åbent brev til Børneudvalget/Køge Byråd vedr. ændring af det kommunale tilbud om tandpleje for børn i Borup  

I løbet af den seneste måned, juli-august 2015, har alle forældre i Borup, der har børn fra 5. klasse og opefter, modtaget et brev fra Tandplejen i Køge Kommune, om at Køge Kommune har besluttet, at vores børn fra 1. august ikke længere kan få den gratis tandpleje, som alle børn har ret til, i tandlægehuset i Borup, der indtil august fungerede som aftaleklinik for kommunens tandpleje uden for Køge. Fremover skal børnene benytte én af de to kommunale tandklinikker i Køge. Der er i Borup to skoler og derfor fire klasser på hver årgang fra 5. klasse og opefter. Det betyder, at 450-500 børn og deres forældre – samlet set ca. 1/3 af Borups borgere - berøres af spareordningen på børnetandplejeområdet – en besparelse for kommunen, men bestemt ikke for byens borgere!  

Vi er en større gruppe forældre til de berørte børn, der gerne vil bede Køge Byråd og Børneudvalget om hurtigst muligt og senest ved de kommende budgetforhandlinger, der løber fra ultimo august, at omgøre denne beslutning, således at vores børn fortsat kan få deres tandeftersyn i tandlægehuset i Borup. Vores argumenter herfor er følgende:

1) Borup som attraktiv by: Borup er en attraktiv by både for dem, der altid har boet her, og for tilflyttere, særligt ressourcestærke forældre, der udflytter fra København og gerne pendler på arbejde hver dag for at nyde godt af det, Borup tilbyder. Dette skyldes bl.a. Borups brede udvalg af forretninger, eget lægehus, et velfungerende, dejligt bibliotek, børneinstitutioner, skoler – og altså også et tandlægehus. At flytte børnenes tandpleje fra Borup er medvirkende til at udhule det attraktive ved byen. 

2) Oplæring til at blive selvstændige medborgere: I dag kan de børn, der går i skole i Borup, selv cykle hen til tandlægehuset. Det indgår som en del af det at lære at blive et selvstændigt individ, der kan tage vare på sig selv. I dag kan børnene træne dette i trygge omgivelser her i byen, netop fordi vi har så gode lokale forhold. Med omlægningen af tandeftersyn til Køge vil også de større børn blive afhængige af deres forældre og at blive transporteret passivt fra dør til dør. Med mindre man lader børnene tage med offentlig transport. Og nogle forældre vil være afhængige af den offentlige transport, fordi ikke alle her i Borup har bil. Men dette gør kun flytningen af tandplejen endnu mere problematisk. 

3) Det transportmæssige aspekt: For at komme til tandplejen i Køge med offentlig transport skal Borup-børnene nemlig ifølge Rejseplanen først med bus fra Borup station. Turen tager 45 minutter, og bussen går hver halve time. Herefter skal de gå fra stoppestedet og finde ned til skolen, hvor tandplejen holder til, i helt uvante omgivelser. Så skal de hele turen tilbage igen – når bussen går. Turen vil således tage dem 1 ½ time i transport, ventetid på bus og i tandplejen og så selve tandeftersynet – i alt 2 ½ - 3 timer. Det samme som en halv skoledag. Hidtil har børnene kunne cykle fra skolen eller hjemmet 5 minutter før deres tid hos tandlægen.

4) Det økonomiske aspekt: Har man et barn, der ikke er fortrolig med benytte offentlig transport, f.eks. fordi man kun er 11 år, har særlige behov, har tandlægeskræk eller er man af andre grunde nødt til at følge sit barn til tandlægen, vil mange forældre fremover være nødsaget til at tage halve eller hele fridage pga. afstanden og dermed tiden til at skulle køre sit barn til tandlæge i Køge. Som bekendt er det ikke gratis at tage en fridag, hvorfor mange forældre i Borup vil blive ramt økonomisk af den nye tandpleje-ordning.   

5) Ligestilling af kommunens borgere: Vi vil i Borup gerne have de samme muligheder, som borgerne i Køge – og vi vil ikke stilles ringere, end vi hidtil har været. Man kan svært forestille sig det omvendte scenarie: At man gennemførte besparelserne ved at samle alle børn fra Køge i tandlægehuset i Borup. Argumenterne mod dette fra Køge-forældre ville angiveligt være de samme som ovenstående. Ydermere kan man læse i brevet fra den Kommunale Tandpleje, at hvis man vælger ikke at benytte den kommunale tandpleje men selv betaler for, at ens barn kan fortsætte i tandlægehuset i Borup, ja så vil man ”miste retten til gratis tandpleje og behovsbestemt tandregulering”. Det er ganske uklart, hvorfor retten til tandreguleringen også berøres. Tandlægehuset i Borup har i årevis henvist vores børn til den kommunale tandregulering, når det blev vurderet, at der var behov for det. Det er vanskeligt at se, at tandlægernes i Borups faglige kompetence til denne vurdering skulle forsvinde, fordi man af sparemæssige årsager vælger at samle alle børn på to klinikker i Køge. Endvidere er det urimeligt, at forældre, der selv måtte påtage sig den økonomiske udgift ved tandeftersyn fratages andre rettigheder af denne grund. Vi vil af disse grunde derfor henstille til, at Køge Byråd fremadrettet og hurtigst muligt ændrer kommunens budget, således at vores børn kan fortsætte deres tandpleje i de vante, fortrolige omgivelser i tandlægehuset i Borup eller i en anden selvvalgt aftaleklinik som hidtil.  

Vi vil her i Borup ikke skridt for skridt gøres til ”udkants-Køge”.    

Kamilla Hjortkjær
Peter Hjortkjær
Rikke Hostrup Haugbølle
Louise Greiner
Susanne Madsen    

                     - Borup-borgere og forældre/bedsteforældre

 

Skriv under, hvis du er enig i, at alle børn i Borup fortsat skal kunne få gratis tandpleje i Borup eller i en anden selvvalgt aftaleklinik som hidtil.