Bevar og udvikl Dronninglund Sygehus

Vi skal bevare og udvikle Dronninglund Sygehus. Ikke fordi vi er lokalpatrioter, men fordi det er sund fornuft både af hensyn til sundheden og økonomien.

En kreds af regionsrådets gruppeformænd er enige om, at Dronninglund Sygehus skal nedlægges. Der er kaos omkring aftalen, hvor der blandt andet er en række politikere, som ikke er blevet hørt. For at lægge maksimalt pres på regionsrådet inden de 23. juni skal tage endelig stilling, beder vi dig skrive under her.

På nogle fagområder er det helt nødvendigt og rigtigt med en centralisering i Nordjylland. Det skal ske både af hensyn til kvaliteten og af hensyn til mulighederne for overhovedet at bevare specialerne i Nordjylland. Men det nye store supersygehus i Aalborg, kan ikke stå alene. Det skal gå hånd i hånd med udbygning af det nære sundhedsvæsen, så småskavanker ikke skal behandles af dyre eksperter på et supersygehus. Vrider dit barn om på foden i skolen eller bliver bedstemor dårlig på grund af væskemangel, bør behandlingen foregå lokalt. Hvis alt centraliseres ødelægger det, vores nære sundhedsvæsen, hvor samarbejde mellem region, kommuner og praktiserende læger er uhyre vigtigt.

Vi er midt i en udvikling hvor kommunerne er i gang med at påtage sig en større og større del af sundhedsopgaverne. Det er ikke uden problemer, men udviklingen bliver bedre, hvis vi styrker samarbejdet mellem region, kommuner og praktiserende læger. Dronninglund er et af de steder, hvor der virkelig er mulighed for at nytænke og udvikle det samarbejdet – til gavn for både sundheden og økonomien.

Det nytænkende bør foregå omkring de ældre medicinske patienter, hvor kommune og praktiserende læger sammen med regionen kan sørge for hurtig og fleksibel behandling, hvor man i højere grad får en sammenhængende hjælp uanset hvor tit man flytter fra at være blandt de sygeste på et plejehjem til at være blandt de raskeste på et sygehus. Tilsvarende samarbejde bør etableres omkring genoptræning, hvor opgaverne også er delt mellem region, kommuner og praktiserende læger. Fertilitetsbehandlingen og håndkirurgien er noget for sig selv. Det foregår mindst lige så godt i Dronninglund som andre steder.

Der er mange gode grunde til at lave forliget om, inden regionsrådet 23. juni træffer endelig beslutning.