Bevar Psykiatrisk Døgnafsnit P1 i Holstebro indtil Gødstrup står klar

Regionens spareplan lægger op til, at den psykiatriske akutmodtagelse i Holstebro skal lukkes.

29 behandlingssenge nedlægges og erstattes med 12 hotelsenge. 

Der kan måske oprettes 5 ekstra senge i Herning, men rammerne og kun 5 senge kan på ingen måde rumme, det behov der er for en ordentlig psykiatrisk behandling. 

De dårligste patienter vil derfor få nogle langt dårligere vilkår for en god behandling. 

Så bevar psykiatrisk døgnafsnit P1 i Holstebro indtil rammerne er klar til en sammenflytning! 

For patienternes skyld!