Anerkend Det Armenske Folkedrab

 

Danmark har haft en central rolle i at redde tusindvis af mennesker under Det Armenske Folkedrab, hvor op mod halvanden million mennesker blev slået ihjel i massakrer, dødsmarcher og koncentrationslejre1. Danmarks manglende anerkendelse af folkedrabet er et politisk antændt emne, eftersom Tyrkiet stadig benægter folkedrabet2,3.

Anerkendelse af Det Armenske Folkedrab indebærer, at den danske regering udarbejder en udtalelse, hvori regeringen fordømmer folkedrabet4. Til dato har 21 lande anerkendt Det Armenske Folkedrab, heriblandt Belgien, Frankrig, Grækenland, Italien, Holland, Polen og vores nabolande Tyskland og Sverige5. For nyligt har Europa-Parlamentet opfodret de resterende EU lande til at anerkende folkedrabet i forbindelse med 100-året i 20156.

Personer, der er imod officielle fordømmelser, argumenterer for, at man skal lade historikerne om at skrive historien, selvom historikerne for længst har fastslået, at folkedrabet er et faktum4.

For mange armenier handler anerkendelsen om, at Tyrkiet skal vedkende sig historien, for at vise respekt for ofrene2. Men fordømmelsen af Det Armenske Folkedrab, handler i ligeså høj grad om at lære af historien, som har en sørgelig tendens til at gentage sig7. Når gerningsstater som Tyrkiet officielt kan benægte folkedrabet3, har det resterende verdenssamfund en etisk forpligtelse til at bekræfte og fordømme hændelserne.

Danske vidner til folkedrabet er blandt andre Karen Jeppe8 og Maria Jacobsen9, som hyldes i Armenien for deres heltemodige gerninger og refereres ofte til som Armeniens mødre. Deres og mange andre danskeres øjenvidne fortællinger burde gøre Danmark til et af de mest informerede lande, men få danskere har hørt om folkedrabet.

Den 17. marts 2015 har folketingsmedlemmerne Nikolaj Villumsen og Christian Juhl, forespurgt udenrigsminister Martin Lidegaard om Det Armenske Folkedrab. Forespørgslen er fremsat på det 66. folketingsmøde den 19 marts 201510.

Støt op om, at Danmark skal anerkende Det Armenske Folkedrab ved at skrive under her.

Tak!

 

Lær mere om Det Armenske Folkedrab og hvorfor det bør anerkendes her:

Eller test din viden om folkedrabet her:


                                 

 1. Matthias Bjørnlund (2013), Det Armenske Folkedrab, fra begyndelsen til enden, Kristelig Dagblad, ISBN-13: 9788774671152
 2. Folkedrab.dk (2015), Erindring af Det Armenske Folkedrab: Børn af overlevere – hvorfor mindes de?, Dansk Institut for Internationale Studier, besøgt d. 23.03.2015, http://www.folkedrab.dk/sw53946.asp

 3. Folkedrab.dk (2015), Benægtelse af Det Armenske Folkedrab, Dansk Institut for Internationale Studier, besøgt d. 23.03.2015, http://www.folkedrab.dk/sw53931.asp

 4. Folkedrab.dk (2015), Staters anerkendelse af folkedrabet, Dansk Institut for Internationale Studier, besøgt d. 23.03.2015, http://www.folkedrab.dk/sw53961.asp

 5. Armenian National Institute (2015), Resolutions, Laws, and Declarations, besøgt d. 23.03.2015,
  http://www.armenian-genocide.org/current_category.7/affirmation_list.html

 6. ”[Europa Parlamentet] opfordrer alle medlemsstater til forud for 100-året for folkedrabet i Armenien til juridisk at anerkende dette og opfordrer medlemsstaterne og EU-institutionerne til at bidrage yderligere til anerkendelsen heraf”, Europa-Parlamentet, BETÆNKNING (20.2.2015) side 22 / 82
  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0023+0+DOC+PDF+V0//DA

 7. Radio24syv (17.03.2015 14:27), Læge og generalsekretær i Mission øst beretter: Der er tale om folkemord i det nordlige Irak, http://www.radio24syv.dk/programmer/datolinjen/11376961/datolinjen-17-03-2015/14:27/

 8. Lokalhistorisk Arkiv for Gylling og Omegn (2015), Karen Jeppe, besøgt d. 23.03.2015, http://www.gyllingarkiv.dk/KarenJeppe1.html

 9. Maria Jacobsen (2001), Diaries of a Danish missionary: Harpoot, 1907-1919, Princeton, New Jersey, ISBN 1903656079

 10. Folketingstidende F, (19.03.2015), 66. møde, side 1 / 67 http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20141/forhandlinger/M66/20141_M66_helemoedet.pdf#nameddest=F28