Bevar Atheneum

I slutningen af april 2015 meddelte Academic Books, der ejer den gamle boghandel, Atheneum i Nørregade 6 i København, at boghandelen lukker i oktober 2015 af økonomiske årsager.


Der har været solgt bøger i Nørregade 6 siden 1874, hvilket gør denne boghandel til et af Danmarks ældste. Det er en gammel og traditionsrig boghandel, som mange og især tidligere universitets studerende ved Københavns universitet, har haft stor glæde af. Boghandlens medarbejdere er yderst kompetente, og har et stort kendskab til litteratur indenfor mange områder, og især indenfor niche områder. Det danske bogmarked er ikke særligt bredt, og det kan være svært at finde særlig udenlandsk litteratur i Danmark. Men hos Athenum har dette altid været muligt, og medarbejdere vil altid gerne hjælpe med at skaffe det hjem.  

En by af Københavns størrelse og med de globale intentioner man har, må være stor nok til at kunne rumme en boghandel af Atheneums kvalitet. Derfor inviteres alle gode kræfter der ønsker Atheneum videreført til at gå sammen om at bevare boghandelen. Det sker i foreningen Atheneums Venner som skal koordinere de gode kræfter og skabe et økonomisk bæredygtigt grundlag for at Atheneum kan køre videre.

Denne underskriftsindsamling er tænkt som en støtte og et værktøj for foreningen Atheneums venner for at kunne dokumentere den store opbakning projektet har.

Atheneum er en levende og moderne boghandel, et dynamisk nordisk kulturhus, hvor viden - historier, tanker og ideer - præsenteres, formidles, diskuteres, deles. Atheneum var oprindeligt lærdommens arnested; fremtidens Atheneum er et litterært åndehul, der formidler kulturarven og stimulerer intellektuel udfoldelse og udvikling.

Skriv under for at vise din støtte til at boghandlen og for at bevare en del af Københavns kulturarv.