Bevar Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot

Kære alle.

Nu er det nok! Frederiksberg Slot er det PERFEKTE sted for Hærens Officersskole - også i fremtiden.

Hvis en fysisk sammenlægning med Søværnets Officersskole og Flyvevåbnets Officersskole kommer på tale, så er Frederiksberg Slot stadig det perfekte sted.

Skriv under og støt noget af det der er tilbage af sjælen i hæren.

Thomas Munch