politikerreform

Der er brug for en reform af politikere. Kan du støtte disse krav, så skriv under.

Som underskriver støtter jeg nedenstående krav, der hurtigst muligt skal realiseres:

POLITISK REFORM

*Statstilskud til partierne og løsgængere skal fjernes helt.
*Partiernes finaciering skal foregå via medlemskontingent.
*Alle sponsorbeløb skal være offenliggjorte og ikke kunne bruges som skattemæssigt fradrag.
*Ingen må støtte et parti eller en kandidat uden det offentliggøres med både beløb og giver.
*Eftervederlag afskaffes og erstattes af opsigelsesfrist som på arbejdsmarkedet.
*Ingen folkevalgt må modtage personlige gaver. Gaver tilhører staten og anbringes så vidt muligt til offentlig beskuelse.
*Ministerpensioner afskaffes og erstattes af almindelige pensionsordninger, som på arbejdsmarkedet.
*Børn, ægtefæller eller andre slægtninge til folkevalgte kan intet modtage af staten.
*Fradrag for dobbelt husførelse skal følge regler for det almindelige arbejdsmarked.
*Ingen folkevalgt må oppebære løn og honorarer der overstiger 1.000.000 kr. p.a..
*Frirejser afskaffes og erstattes af godtgørelse efter bilag. Billigstmulige rejseform skal vælges, i modsat fald betaler den valgte forskellen af egen lomme.

LIFF Lige Indflydelse Fair Fordeling    Kontakt forfatteren af dette andragende