Igangsæt forsøg med Ubetinget Basis Indkomst

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Igangsæt forsøg med Ubetinget Basis Indkomst.

Jeanette H.

#1

2016-02-08 08:37

Hvor skal de penge så komme fra? Skal det igen, være middelklassen, der skal knokle røven ud af bukserne, og nedslide sig selv, for at en trediedel af borgerne ikke skal bestille noget? Synes det er et dårligt tiltag, ingen gider så at arbejde, for man får jo alt, uden at røre en finger.

Christian

#2 Re:

2016-02-09 09:31

#1: Jeanette H. -  

Kære Jeanette.

Det er en god idé at sætte sig ind i sagerne førend man kommenterer.

I Finland (hvis velfærdssystem ligner Danmarks meget) er man igang med at eksperimtere med borgerløn. Meget tyder på, at en universel borgerløn til alle i samfundet ikke er dyrere, end deres nuværende velfærdssystem, fordi rigtigt meget administration, bureaukrati og modkrav skæres væk. 

Desuden arbejdes der med et andet grundsyn på mennesker end det du omtaler, når du siger at en trediedel af borgerne ikke vil bestille noget. Borgerlønskonceptet bygger på en opfattelse af, at hvis man fjerner frygten for manglende indkomst (dermed frygten for overlevelse), fjerner modkrav og derved frigør tid og rum i det enkelte individs liv, vil der være et andet udgangspunt for mennesket. Man skal ikke blive rig af indkomsten, men der skal være nok til de essentielle udgifter. På denne måde kan man stadig tage et arbejde hvis man ønsker en højere indkomst og en stærkere købekraft.

Når overlevelsesfaktoren er universelt sikret, kan der skabes grobund for nye virksomhedsformer, nye iværksætterkulturer, mere plads til (med)menneskeligt engagement, mere tid til interesse for demokrati og kultur, mere tid til humanitært arbejde, generelt plads til et stærkere og mere robust og levende civilsamfund. Kort sagt mere plads og mere tid til at udforske, undersøge, lære og udvikle os selv og vores samfund i mange nye, spændende retninger.

Nogen vil sidde på deres flade uanset hvad - sådan har det altid været og det vil ikke forandre sig. Men det skal vel ikke være dem der bremser en mulighed for en potentielt afgørende samfundsudvikling. 

Hvad der sker ved indførslen af borgerløn (og generelt alle andre nye tiltag) kan ingen på forhånd vide vide, og det kan være at borgerløn viser sig at være forfejlet fordi for mange bliver for dovne og samfundet går i stå. Men vi skal ikke frygte det værste før vi har prøvet det af. Med frygten og mistilliden som udgangspunkt går al udvikling i stå. Det er klart at vi ikke kan satse alt på en gang og lave borgerløn fra den ene dag til den anden - men forsøgsordninger er en rigtigt god idé fordi man ikke er gået 100% ind i en ny form uden nogen vej tilbage.

Det kunne jo vise sig, at borgerlønnen kunne være ekstremt gavnligt for samfundet, individerne og alt ind i mellem.

 

Håber du kan se logikken i mit svar.

Bedste Hilsner,

Christian

 

 


Gæst

#3

2016-02-15 12:06

Fordi jeg i ti år har kæmpet for min søn, der er en intelligent autist, men ikke kan klare et job. Han har i al den tid levet af kontanthjælp og har endnu ikke fået tildelt førtidspension. Til gengæld er han blevet meget hårdhændet behandlet i sin lange resultatløse jobsøgning, så han nu har været i psykiatrisk behandling på grund af voldsom stress i halvandet år, og endnu ikke er faldet til ro. Det har påvirket hele vores familie, at han har det så dårligt, og at sagsbehandlingen er så langsommelig. Han er snart 40 år, hvornår kan han få lov at leve et ordentligt liv uden det offentliges krav om, at han skal være til rådighed for arbejdsmarkedet. I al den tid, han har søgt job, har han kun været i et job med jobtilskud, som ikke gik godt, fordi man ved så uendelig lidt om autisme i Danmark. Han søgte udredning hos Specialisterne i Ballerup, men blev afvist i to omgange af jobcentret, uden at de kunne anvise et andet forløb til ham. Først ved vores pres, gik kommunen med til det, men det lykkedes ikke at finde et job til ham. Alligevel syntes jobkonsulenten, at han skulle beskylde vores søn for at være for passiv i sin jobsøgning og at både hans støtteperson og lejlighed skulle tages fra ham. Så brød han sammen!

Gæst

#4

2016-02-21 09:19

Det er den eneste vej frem for at få et bedre samfund for alle

Gæst

#5

2016-02-21 15:51

Kære #3.

Det er jo essentielt det du beskriver. Mistillid og usikkerhed i forhold til økonomi, skaber ingen mulighed for at tage et arbejde, hvis man overhovedet har mulighed for det. Det er jo i de perioder af vores liv, hvor der ikke stilles krav, at vi mærker os selv mest og mærker det største initiativ. Jeg ved, fra bekendte der er på overførsel, at det kan være et fuldtidsarbejde med alt den bureaukrati der skal tilfredsstilles, fordi systemet er bygget på mistillid. Den enkelte får slet ikke ro til, at finde den rigtige vej at gå, og heller ikke ro til, at restituere sig efter en krise/stress fx. Det er bare ud at producere.....

 


Gæst

#6 Re:

2016-02-23 05:44

#3: -  

 Åh, hvor er jeg ked af det på jeres vegne. 


Gæst

#7

2016-02-23 17:35

Vi vil få det godt med hinanden , når vi alle har nok, ikke for meget og ikke for lidt og når vi har lige muligheder.
Vi vil få fred og overskud til at passe på vores naturressourcer og være kunstneriske og kreative.

Gæst

#8

2016-02-24 22:06

Det giver bare så god mening!

Gæst

#9

2016-02-25 10:08

Basis indkomst vil give frihed og overskud til at ad frivillig vej at løse en masse af de sociale og mellemmenneskelige opgaver der nu skaber ensomhed, deperation og kriminalitet.
Basis Indkomst vil skabe nye muligheder for ansættelse i lønjob, til en lavere løn, end det i dag kan lade sig gøre.
En fordel både for arbejdergiver og arbejdstager.
Basisindkomst giver mulighed for at leve sit liv efter egne meningsfulde valg.
Susanne Lautrop

#10 Re:

2016-02-25 10:15

#3: -  

 Det er lige præcis i en så presset og uanstændig situation som du gennemlever ved siden af din søn at Basis indkomst er et must. Dte ville sætte din søn fri, give ham fred til at finde sig selv - og så når tiden er inde begynde at opsøge meningsfuldt indhold i sit liv. Indhold der passer til den situation din søn er i.

Jeg ønsker det bedste for jer - og tænker I må gøre alt hvad I kan, for at få de kommunale sagsbehandlere til at slippe taget - måske ved selv at foreslå en løsning i forhold til beskæftigelse eller uddannelse som passer i omfang og niveau.

Go energi til jer.

Bedste hilsner 

Susanne


Gæst

#11

2016-02-25 10:16

Borgerløn/Ubetinget basis indkomst vil frigive en masse ressourcer. Både i administrationen - og ikke mindst frigivelse af menneskelige ressourcer hos modtagerne.
Astrid

#12

2016-02-29 07:49

Jeg har skrevet under, fordi Basisinkomst vil give mennesker bedre mulighed for at passe på dem, de elsker mest. Jeg har valgt at blive hjemme og passe vores 3 meget små børn (bliver forsørget af min mand) Det er de færreste, der har den mulighed. Basisinkomst vil gøre hverdagen lettere for børnefamilierne og give gladere børn, som får lov at opleve en dagligdag hjemme med enten mor eller far, i stedet for de meget dårlige daginstitutioner, vi har i dag (jeg er pædagog og har arbejdet i en hel del af disse).

Jeg er tilgengæld uenig i præmissen, at der ikke er arbejde til alle. Vi skal i stedet udvide vores ret snævre opfattelse af, hvad et arbejde er. Det vil give opbakning til os, der tager sig af familien på fuldtid.

Vi er blevet så vant til, at at skulle klare alting alene og løbe stærkere, at vi har glemt, at for bare få år siden, var vi mange flere til at tage del i arbejdet. Også i hjemmet, hvor der ofte var en "ung pige i huset". Det kunne vi - uanset køn - have råd til igen med basisinkomst.

 

 


Gæst

#13 Re:

2016-02-29 17:30

#12: Astrid -  

 Enig :-) vi har en snæver definition af hvad arbejde er, hvilket også går igen i den tekst jeg har formuleret. Arbejdet med at få en familie til at fungere bør belønnes.


Gæst

#14

2016-02-29 18:29

jeg har i mange år ment at der skal være et fast forsørgelsesgrundlag 10.000 fra vugge til død .. ingen betaler skal før efter 10.000 og så betaler de 60 procent.. sparer en hel del på administration

Gæst

#15

2016-02-29 21:40

Det skal undersøges
Der skal tænkes nyt for arbejdsmarkedet som vi kender det bryder sammen og folk bliver hæmmede i deres udfoldelse af liv og virke af forhistorisk tænkning og tåbelige regler
Desuden skal dee vel være nogen der har lidt købekraft
De få rige vil nok ikke bare bytte penge

Gæst

#16

2016-03-08 12:00

Personlig frihed !
gæst

#17

2016-03-08 20:25

Det virker lidt svævende, i forhold til hvad det er for en model, I ønsker at afprøve ifølge jeres hjemmeside. Hvis I kan komme med en mere klar redegørelse for udgifter og besparelser, kan man genneskue det. Ellers er det nok lidt for idealistisk, og en del personer vil derved spilde deres underskrift pga. manglende dokumentation. Når det er sagt, kunne det da være interessant, om der kan fremskaffes evidens for andre samfundsmodeller i øvrigt.


Gæst

#18

2016-03-09 12:24

Fordi jeg synes det er en god ide! og så synes jeg vi alle har ret til et godt liv uden stress og jag og karriere. Det er ikke sjovt at se sin "eksistens truet" pga. manglende job. Der er rigdom nok i samfundet/verden. Det er bare et spørgsmål om fordeling. Ikke mindst så har vi et stort hensyn at tage til vores klode og alle dens indbyggere- ikke kun homo sabiens - regnskoven, den globale opvarmning og jeg kunne blive ved

Gæst

#19

2016-03-11 10:15

Dette er et velfunderet, demokratisk inviterende bud på løsning af væsentlige udfordringer. Hurra for de medborgere, der har mod til at formidle disse tanker og fremme bredden i debatten.
Tommy

#20

2016-03-11 12:05

Fordi det er en menneskeret at kunne have råd til at holde sig rask og mæt.. Vi har alle brug for et sted at bo og mad at spise, ikke kun dem som er syge eller under uddannelse.. Det kan umuligt være i samfundets interesse at nogen ikke har noget at leve af.. Mistillid, kontrol og truslen om fattigdom er ikke særlig motiverende for ret mange mennesker.. Og når først man er blevet syg og fattig, så er det svært/dyrt at blive arbejdsdygtig igen.. Selv de mest dovne kan vise sig at have en masse at byde på, når først de får tilliden til at ville.. 


Gæst

#21

2016-03-13 08:38

Jeg er enig i ovenstående - at der bliver færre og færre arbejdspladser, og dermed ikke arbejde til alle. Jeg tror også at ændres vores arbejdsliv til at drives af lyst og interesse og ikke af nødvendighed får alle et bedre liv.
Hitokiri_2000

#22 Re:

2016-03-16 17:57

#3: -  

 Det er så bare IKKE i orden at behandle mennesker på en så nedværdigende måde. Jeg hader uretfærdighed og det er lige meget hvem det går ud over. syg eller rask ALLE skal behandles med værdighed og respekt af magthaverne


Gæst

#23

2016-03-19 11:04

Jeg var med til at tifte borgerlønsbevægelsen i Danmark og er stadig mere overbevist om, at vi må gå den vej for at sikre alle borgere et forsørgelsesgrundlag uden at stigmatisere folk på overførselsindkomst. Det er den enestel sikre vej til at øge ligheden og kreativiteten i samfundet

Gæst

#24

2016-03-21 08:21

Fordi jeg mener, UBI kan løse mange samfundsproblemer, og først og fremmest er en værdig løsning.

Gæst

#25

2016-03-22 07:34

Jeg er træt af at flygtninge er bedre en en indfødt dansker. Gå hjem hvor i kommer fra eller til jeres nabolande. I har ikke en skid at bidrage med kun kriminalitet og franarre folk deres penge. 80 % af dem der kommer er mænd, hvor er jeres søstre og mødre.