Igangsæt forsøg med Ubetinget Basis Indkomst

gæst

/ #17

2016-03-08 20:25

Det virker lidt svævende, i forhold til hvad det er for en model, I ønsker at afprøve ifølge jeres hjemmeside. Hvis I kan komme med en mere klar redegørelse for udgifter og besparelser, kan man genneskue det. Ellers er det nok lidt for idealistisk, og en del personer vil derved spilde deres underskrift pga. manglende dokumentation. Når det er sagt, kunne det da være interessant, om der kan fremskaffes evidens for andre samfundsmodeller i øvrigt.