Igangsæt forsøg med Ubetinget Basis Indkomst

Vi bør i Danmark igangsætte forsøg med Ubetinget Basis Indkomst, som det for tiden sker i blandt andet Holland og Finland. 

For de fleste danskere er lønarbejde, det naturlige økonomiske grundlag for deres tilværelse. Dette grundlag trues dog fra flere sider i den nærmeste fremtid. Stadig mere avancerede robotter og computer software vil overtage stadig flere job funktioner fra mennesker. På fremtidens arbejdsmarked er der ganske enkelt ikke plads til eller brug for, at alle har et arbejde, og slet ikke et fuldtids arbejde
http://www.ugebreveta4.dk/robotter-og-computere-snupper-en-tredjedel-af-vores-j_20260.aspx
http://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/robotterne-kommer-farvel-til-journalister-advokater-og-laeger
https://m.facebook.com/profile.php?id=259314124093180

Samtidig vil arbejdsmarkedet i fremtiden blive præget af stadig flere kortvarige ansættelser, i tidsbegrænsede stillinger. Dette vil gøre det vanskeligt for mange, at optjene ret til dagpenge efter den model vi har i dag.
http://www.ugebreveta4.dk/forsker-fremtidens-arbejdsmarked-truer-fagforeninger_19978.aspx

Modtagere af kontanthjælp udsættes for stigmatisering og mistænkeliggørelse. 

Løsningen hedder Ubetinget Basis Indkomst. Et fast månedligt beløb, der udbetales til alle uden modkrav om at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, deltage i aktivering og lignende. Beløbet skal være højt nok til at sikre alle, at de har råd til basale livsfornødenheder som bolig, mad, tøj osv.
http://basisindkomst.dk/hvad-er-basisindkomst/

Finansiering
http://basisindkomst.dk/har-samfundet-rad-til-basisindkomst/
http://basisindkomst.dk/finansiering-af-basisindkomst/

 

Underskriftsindsamlingen er startet på privat initiativ,  uafhængigt af foreningen BIEN Danmark, Netværk for Basisindkomst.