Igangsæt forsøg med Ubetinget Basis Indkomst


Gæst

/ #11

2016-02-25 10:16

Borgerløn/Ubetinget basis indkomst vil frigive en masse ressourcer. Både i administrationen - og ikke mindst frigivelse af menneskelige ressourcer hos modtagerne.