Igangsæt forsøg med Ubetinget Basis Indkomst

Christian

/ #2 Re:

2016-02-09 09:31

#1: Jeanette H. -  

Kære Jeanette.

Det er en god idé at sætte sig ind i sagerne førend man kommenterer.

I Finland (hvis velfærdssystem ligner Danmarks meget) er man igang med at eksperimtere med borgerløn. Meget tyder på, at en universel borgerløn til alle i samfundet ikke er dyrere, end deres nuværende velfærdssystem, fordi rigtigt meget administration, bureaukrati og modkrav skæres væk. 

Desuden arbejdes der med et andet grundsyn på mennesker end det du omtaler, når du siger at en trediedel af borgerne ikke vil bestille noget. Borgerlønskonceptet bygger på en opfattelse af, at hvis man fjerner frygten for manglende indkomst (dermed frygten for overlevelse), fjerner modkrav og derved frigør tid og rum i det enkelte individs liv, vil der være et andet udgangspunt for mennesket. Man skal ikke blive rig af indkomsten, men der skal være nok til de essentielle udgifter. På denne måde kan man stadig tage et arbejde hvis man ønsker en højere indkomst og en stærkere købekraft.

Når overlevelsesfaktoren er universelt sikret, kan der skabes grobund for nye virksomhedsformer, nye iværksætterkulturer, mere plads til (med)menneskeligt engagement, mere tid til interesse for demokrati og kultur, mere tid til humanitært arbejde, generelt plads til et stærkere og mere robust og levende civilsamfund. Kort sagt mere plads og mere tid til at udforske, undersøge, lære og udvikle os selv og vores samfund i mange nye, spændende retninger.

Nogen vil sidde på deres flade uanset hvad - sådan har det altid været og det vil ikke forandre sig. Men det skal vel ikke være dem der bremser en mulighed for en potentielt afgørende samfundsudvikling. 

Hvad der sker ved indførslen af borgerløn (og generelt alle andre nye tiltag) kan ingen på forhånd vide vide, og det kan være at borgerløn viser sig at være forfejlet fordi for mange bliver for dovne og samfundet går i stå. Men vi skal ikke frygte det værste før vi har prøvet det af. Med frygten og mistilliden som udgangspunkt går al udvikling i stå. Det er klart at vi ikke kan satse alt på en gang og lave borgerløn fra den ene dag til den anden - men forsøgsordninger er en rigtigt god idé fordi man ikke er gået 100% ind i en ny form uden nogen vej tilbage.

Det kunne jo vise sig, at borgerlønnen kunne være ekstremt gavnligt for samfundet, individerne og alt ind i mellem.

 

Håber du kan se logikken i mit svar.

Bedste Hilsner,

Christian