Igangsæt forsøg med Ubetinget Basis Indkomst


Gæst

/ #9

2016-02-25 10:08

Basis indkomst vil give frihed og overskud til at ad frivillig vej at løse en masse af de sociale og mellemmenneskelige opgaver der nu skaber ensomhed, deperation og kriminalitet.
Basis Indkomst vil skabe nye muligheder for ansættelse i lønjob, til en lavere løn, end det i dag kan lade sig gøre.
En fordel både for arbejdergiver og arbejdstager.
Basisindkomst giver mulighed for at leve sit liv efter egne meningsfulde valg.