Igangsæt forsøg med Ubetinget Basis Indkomst


Gæst

/ #19

2016-03-11 10:15

Dette er et velfunderet, demokratisk inviterende bud på løsning af væsentlige udfordringer. Hurra for de medborgere, der har mod til at formidle disse tanker og fremme bredden i debatten.