Drop flytningen af jagt- og skovbrugsmuseet

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Drop flytningen af jagt- og skovbrugsmuseet.


Gæst

#226

2015-10-04 18:49

Nogen må gøre noget for at forhindre de tåbelige udflytningsplaner !

Gæst

#227

2015-10-04 18:54

Lejlighedsvis bruger af museet. Flytning giver ikke mening og står ikke i forhold til at skabe arbejdspladser i provinsen, så der er i sig selv kun tale om spild af resurser og øget økonomisk forbrug.
Kjeld A

#228

2015-10-04 19:06

Dette må da vist være at betragte som en "OMMER" det giver jo da ingen mening at skulle bruge en masse millioner (som landet pt jo slet ikke har) stort set alle kommuner skal nu spare ! hvorfor så dette her ? hvor skulle gevinsten for staten DK være ? at flytte hele museet og samle det på Gl. Estrup som i forvejen er et meget stort landbrugs museum, giver heller ingen mening. Hvis man i fremtiden så skulle besøge dette "samlede" museum, ja så vil det ganske givet betyde at gæster vil skulle bruge flere dage på bare at se noget af historien.....jeg tror ikke på det....dette her er ugennemtænkt, omkostningstungt og der vil i min optik ikke være tale om nogen form for besparelse overhovedet ! 

Jeg forstår slet og ret heller ikke dette her, idet jeg ikke anser Hørsholm at være en del af Storkøbenhavn, hvorfor skal vi nu aflevere et meget velfungerende museum, opbygget af en enormt dygtig ildsjæl og direktør, uden at fornærme nogen ja så kunne jeg snarere forstå at man valgte og flytte administrationer og kontorer i statens regi til andre landsdele, det giver for mig noget mere mening, men alle flytninger bør være gennembearbejdet, og må da kun ske hvis der vil kunne påvises besparelser på statens husholdningsbudgetter.....prøv lige igen, et helt museum, det er på ingen måde gennemtænkt.

Oveni at vi nordsjællandske kommuner hvert år sender adskillige millioner bl.a. over til de jyske kommuner, under dække af udligningsordninger, som er ved at kamme fuldstændig over, så det istedet er helt skævt og ikke er en udligning til såkaldte mindre bemidlede kommuner, da det i mange tilfælde tilfalder kommuner som har væsentlig bedre økonomi end Hørsholm, så skal de nu også belønnes med et museum, HVORFOR ?

Stærkt initiativ med denne underskriftsindsamling, håber sandelig at fornuften sejrer, også på tinge blandt regeringen!!!!


Gæst

#229

2015-10-04 19:34

Fordi jeg støtter den 100%

Gæst

#230

2015-10-04 19:49

Så langt jeg kan huske tilbage har mange søndags ture gået til Jagt - og Skovbrugsmuseet.
Der til kommer at min farfar har givet flere genstande, jeg har altid følt at de var lige i nærheden,
Mine børn og børnebørn har haft de bedste oplevelse her.
Med jærger hilsen
Poul Kannik

Gæst

#231

2015-10-04 21:16

Den eneste måde at protestere på, er at fravælge beslutningstagerne til dette indlysende ideologiske korstog ved næste valg, som forhåbentlig kommer inden mørkemændene i regeringen får lavet flere ulykker.
Bjørn Lindberg

Gæst

#232

2015-10-04 22:08

Museet har stor betydning for både børn og voksne , det er opbygget med stor dygtighed. Der findes intet alternativ i området.

Gæst

#233

2015-10-04 22:23

Hvornår stopper man disse vanvittige,skruppelløse og egenrådige politiker der ødelægger Hørsholms sidste sjæl og hjerte Der skal måske ligge en ny NETTO el REMA1000.stop dette vanvid.Loa Eisensøe. donsevej 12 Hørsholm

Gæst

#234

2015-10-04 22:37

Jagt og Skovbrugsmuseet er en kulturperle i Hørsholm og hænger i den grad sammen med Hørsholm's historie!
Det giver ingen mening at flytte det!

Gæst

#235

2015-10-04 22:40

Jagt- og Skovbrugsmuseet er jo kulturinstitutionEN i Hørsholm. Det bliver et stort tab for byen, hvis det flytter.

Gæst

#236

2015-10-04 23:37

Jamen, hvad er det dog for noget! Hvem finder på sådan noget, at ødelægge vores by!

Gæst

#237

2015-10-05 06:20

Det er meningsløst at flytte et museum for at gennemføre en symbolpolitik, gående ud på at flytte arbejdspladser fra København til provinsen. For det første rammer flytningen museets mange gæster, for det andet ligger museet i Nordsjælland, altså uden for København.

Gæst

#238

2015-10-05 06:59

Jagt- og Skovbrugsmuseet ligger i forvejen udenfor Storkøbenhavn og der er tale om 13 personer! Det er helt hen i vejret. Hvad koster det bare at flytte museet? Hvad koster det at få de 13 medarbejdere i arbejde andet steds og hvad koster det at rekruttere nye medarbejdere?? Business casen er svær at få øje på.....

Gæst

#239

2015-10-05 07:46

Jagt- og Skovbrugsmuseet er et unikt museum i Nordsjælland, hvor tusindvis af børnehavebørn, skolebørn og familier fra hele Hovedstadsområdet hvert år får indblik i naturens forunderlige verden. Museet er en integreret del af det Nordsjælland, der arbejdes på at gøre til en nationalpark. At flytte museet vil være at fjerne en "kulturarv", der er opbygget her siden 1940'erne til glæde for hele befolkningen i Hovedstadsområdet og er et væsentligt grundlag til forståelse af livet og dermed et afgørende bidrag for den kommende nationalpark i Nordsjælland.
Gæst

#240

2015-10-05 07:51

Klar en rigtig beslutning af flytte det til Djursland, dejligt at der skabes job uden for københavn. 


Gæst

#241

2015-10-05 08:48

Jeg synes, at det er hul i hovedet at flytte en arbejdsplads for så lille en gevinst - det må koste meget økonomisk at flytte samling og etablere nyt sted og så er der et hensyn at tage til de mennesker, som, som jeg har oplevet det ved besøg, er meget dedikerede overfor deres job og formidlingsopgave - og så vil jeg være ked af, at vi ikke nemt kan tage vores børnebørn dertil og give dem super oplevelser - som vi har gjort med vores nu store børn. Det er et stort tab for vores område, hvis museet forsvinder fra nærmiljøet.

Gæst

#242

2015-10-05 08:57

jeg støtter ellers regeringens forslag om at flytte statlige arbejdsplader ud af hovedstaden. Men lige denne med 12 arbejdspladser kan jeg ikke se at der skulle være en økonomisk gevinst ved at flytte jer væk fra Hørsholm.
Så derfor får I min underskrift.

Gæst

#243

2015-10-05 09:32

Jagt- og skovbrugsmuseet ligger i gamle fredede bygninger fra den tid, hvor parforcejagten havde sin storhedstid. Det passer ind i de historiske rammer. Derfor bør det forblive i Hørsholm.

Gæst

#244

2015-10-05 10:01

Fordi museet ligger lige der hvor det hører til.

Gæst

#245

2015-10-05 10:05

DEt ville være synd og skam at tage dette skønne familie udflugtsmål bort fra Hørsholm. Djursland kan da skabe deres eget sted i samme ånd/samme tema.

Gæst

#246

2015-10-05 10:21

Jeg skrev under, fordi flytning af 13 arbejdspladser er så lidt, at det er meningsløst i forhold til udgifterne og til generne for de ansatte og publikum.

Gæst

#247

2015-10-05 11:44

syntes det er en god i de at flytte arbejdspladser ud, men det skal være administrative pladser. at flytte et muserum er jo helt galt, og hvad opnår man ud over en dårlig økonomi
og når nu det flytter så skal der samtidig også bruges mange penge på at lave nyt martriale i forhold til turister

Gæst

#248

2015-10-05 11:55

Fordi det er meningsløst at flytte dette museum

Gæst

#249

2015-10-05 11:55

Fordi det er meningsløst at flytte dette museum til en anden region. Regionen er kommet på verdensarvlisten på grund af parforcejagtsystemerne, og så vil man flytte det sted i regionen, der om nogen ved noget om disse systemer. Man taber denne indsats på gulvet ved en flytning - for et sølle antal arbejdspladser og en flytning i millionklassen - det er fuldstændig meningsløst.

Gæst

#250

2015-10-05 11:59

Museet har altid været en stor del af Hørsholm livet, hvor børnehaver og skoler kom på besøg og lærte noget om livet i og omkring Hørsholm. Det er virkelig en skam hvis politik, som er for folket, vinder over hvad folket ønsker.