Drop flytningen af jagt- og skovbrugsmuseet

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen Drop flytningen af jagt- og skovbrugsmuseet.


Gæst

#251

2015-10-05 12:20

Fordi jagt og skovbrugsmuseet skal bare blive i Hørsholm og i kongernes Nordsjælland katastrofe hvis man flytter det

Gæst

#252

2015-10-05 13:30

Giver ingen mening at flytte arbejdspladser fra Hørsholm, som jo i forvejen ikke har for mange jobs

Gæst

#253

2015-10-05 13:51

Det er meningsløst at flytte

Gæst

#254

2015-10-05 13:54

Fordi det er fuldkommen vanvittigt at flytte et museum .det skal blive hvor det hører til i Lokalområdet, alt andet er utænkeligt

Gæst

#255

2015-10-05 14:20

Jeg besøger museet, fordi jeg er jæger, og interesserer mig meget for de flotte udstillinger. Jeg er medlem af "Museets Venner" og betaler årligt til museet bl.a. for at kunne besøge museet. Hvis museet flytter til Djursland, vil jeg ikke besøge museet længere, ligesom jeg heller ikke vil fortsætte medlemskabet. Mon ikke der er mange, der vil ophøre med medlemskabet, hvorved museet mister mange penge, som kommer fra medlemmerne. Staten skal i så fald bidrage med flere midler, hvis museet skal opretholdes. Beslutningen om flytningen må være truffet af personer, der ikke har nogen viden om, hvad museet foretager sig, samt at en del af driften sker fra medlemskontingenter, som er kommet til igennem formentlig mange år. Endelig er jeg af den opfattelse, at der er forskel på at flytte et kontor frem for et museum, som er beregnet til besøg.
ERVIN BIRK (medlem af venneforeningen indtil flytningen er sket)

Gæst

#256

2015-10-05 14:54

Ved flytningen mister man et godt museum og man får formentlig intet i stedet:
1. Ikke flere besøgende på Gl. Estrup end i dag,
2. en medarbejder mere der og 13 mindre i Hørsholm
3. det koster en formue at flytte og indrette nyt
4. der er vel næppe plads ledig og der skal bygges nyt.

Gæst

#257

2015-10-05 15:08

Jagt og skovbrugsmuseet hører til her. Hovedparten af genstandene er fra området. Er til glæde for både børn/unge og ældre. Har selv haft glæden i over 60 år - og nu med barnebarnet

Gæst

#258

2015-10-05 15:08

Det er galimatias at flytte dette museum ud på landet. Er det ikke meningen, at museer skal besøges?

Gæst

#259

2015-10-05 15:14

Dybt forkasteligt- hører til her

Gæst

#260

2015-10-05 15:55

Museet er en integreret del af lokalsamfundet

Gæst

#261

2015-10-05 16:49

Det er jo fuldstændigt vandvittigt, det skal bare blive hvor det altid har været basta bum Lars har sikkert aldrig været der så hva fanden skal han blande sig i det for

Gæst

#262

2015-10-05 17:40

sund fornuft modsat populisme, ødselhed og spild

Gæst

#263

2015-10-05 17:46

Fordi det er hul i hovedet at flytte statslige institutioner, bare fordi nogle får en fiks ide.

Gæst

#264

2015-10-05 18:24

Stop den spareøvelse! Kommunerne omkring må vel overveje om de med fordele kunne bakke op med resourcer, ikke mindst ved at påpege vigtigheden af formidlingen af UNESCO arven. Husk at Nordsjælland ikke blot er en soveby for det arbejdene folk i KBH, men også et sted med nærmiljø og lokal stolthed.

Gæst

#265

2015-10-05 18:36

Et er at man vil flytte et museum der har bestået i Hørsholm i så mange år - hvilket i sig selv ikke giver nogen mening - men når det samtidig koster millioner at flytte, hvad der i udgangspuntet er ca 13 arbejdspladser, ender det jo med at blive det rene økonomiske vanvid i en tid, hvor regeringen fremlægger en meget stram finanslov. Er der i øvrigt nogen garanti at der oprettes 13 arbejdspladser på Djursland? Jeg ville tro at en sammenlægning ville give nogle personalemæssige synergier = samlet reduktion af personale behovet!?

Gæst

#266

2015-10-05 18:56

Det er dog det mest tåbelige forslag at flytte et velfungerende museum, med et velfungerende personale, til en lokalitet uden nogen som helst tilknytning til "Kongernes Nordsjælland".

Gæst

#267

2015-10-05 18:56

ET ER FULDSTÆNDIG VANVITTIGT OG TÅBELIGT AT FLYTTE Jagt- og Skovbrugsmuseet I HØRSHOLM

Gæst

#268

2015-10-05 18:59

Ok for decentralisering af interessepunkter, men der er sikkert flere valgmuligheder i Jylland mht et naturbeskyttelsesprojekt.
Skoven, bygningen, museet og kirkeområdet i Hørsholm er næsten groet ind i hinanden, de kan ikke skilles.

Gæst

#269

2015-10-05 19:06

Det gør jeg, fordi det igen er en af Lars Løkkes latterlige tiltag - ikke af det gode.
Arbejdspladser - gå dog hjem!
Flyt Christiansborg og Folketinget til Østjylland og luk grænsen - så er vi da af med dem!

Gæst

#270

2015-10-05 19:16

Fordi det er DYBT TÅBELIGT!!!
At flytte en så velfungerende perle fra et helt unikt sted i Danmark. Det er en ommer.

Gæst

#271

2015-10-05 19:21

Det er fordi jeg synes det er urimelig at flytte Museet, vil være meget ked af at skulle undvære stedet.

Gæst

#272

2015-10-05 19:22

Fordi vi også skal have jordbrugskulturformidling, selv for os i nærheden af hovedstaden og fordi museet både historisk og emnemæssigt hører til, hvor det ligger. Kom jagtlandskaberne i nordsjælland ikke netop på Unesco's liste....

Gæst

#273

2015-10-05 19:44

Fordi det er vanvittigt at flytte så få personer fra et så ny indrettet museum.
Vi snakker om Kongernes Nordsjællænd og det royale jagtrevir i gamle dage. Det bliver her!!

Gæst

#274

2015-10-05 19:46

Jeg kommer fra Hillerød og kender området, det museum kan ikke flyttes!!! Det hører til der.

Gæst

#275

2015-10-05 19:49

Fordi det er en tåbelig beslutning.