Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | Dette år (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2013 Altid Underskriftindsamlingens navnOprettet
759 759 Vi forlanger regeringens afgang (Lukket)
Der er ikke længere tillid til den siddende regering - ikke engang i dens egne rækker, hvorfor den heller ikke længere kan påberåbe sig et parlamentarisk grundlag funderet i vælgerskaren. At vi som befolkning ikke kan forlange, at regeringen skal træde tilbage er således et demokratisk problem. Det er ligeledes et demokratisk problem, at S og SF stiller op til folketingsvalget og vinder regeringsm...
2013-04-27
724 1 044 Medicinsk cannabis
Flere og flere artikler og forsøg viser, at cannabis har en effektiv medicinsk virkning på bl.a. hudkræft og formindskelse af tumorer. Dog er folk herhjemme meget skeptiske, grundet navnet cannabis i manges øjne, er synonym med illegalitet – af samme grund er det herhjemme, aldrig rigtig blevet testet om cannabis rent faktisk har den virkning, som mange artikler og undersøgelser ude i verden viser...
2013-10-23
722 725 Bevar togforbindelsen til Give
I Vejle Amts Folkeblad kan vi læse, at der er politiske overvejelser om at lade den nye jernbane gå uden om Give, det vil vi som borgere i kommunen ikke finde os i. Det vil have store konsekvenser for både borgere - og erhvervsliv i Give. Hvis erhvervslivet i Give skal bevares - og udvides er det vigtigt at der er gode transportmuligheder til og fra byen - så skriv under her hvis du er enig i at j...
2013-08-15
719 719 Bevar autisme-klasserne på Storebæltsskolen (Lukket)
Vores datter er autist og har adhd. Hun har i de første 5 år af sit institutionsliv være fejlplaceret. Hun startede i august 2012 på Storebæltskolen, i 0. C. C-Klasserne på Storebæltsskolen er autismeklasserne. Med andre ord, så er der kun børn med autisme diagnoser. Der er lige nu 9 børn fordelt på 4 klasser. Min datter går i 0 sammen med en anden dreng og 2 drenge fra 2 C. Det har ikke været...
2013-03-14
717 717 Red Ahn - Lad ham ikke blive udvist!
Min gode ven og Kollega, Ahn, står til at blive udvist. Den 25.03.13 modtog han et brev fra udlændingestyrrelsen hvori det blev gjort klart, at han skal rejse ud af landet senest den 30.04.13 De mener ikke at han er her for at studere, men kun for at opholde sig, og har derfor valgt at udvise ham af Danmark. Ahn fik d. 29.07.08 opholdstilladelse som studerende på AP degree i computer science ved K...
2013-04-23
706 2 940 Fimm på 5 år skal blive i Danmark (Lukket)
Kære Hr. justitsminister. http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-60659027:femårig-dreng-skal-udvises-fra-danmark.html?forside endnu engang blir et barn offer for manglende empati og love/regler der tilgode ser børn og deres behov.. Det må ikke ske.....Fimm skal blive her i Danmark hvor han ønsker at være...
2012-11-26
701 710 NEJ TAK TIL AFGIFTER TIL SNESCOOTERE (Lukket)
Dette er elektronisk underskrift indsamling IMOD indførsel af afgifter til snescootere i Grønland.   Lovforslaget indebærer, at snescootere og entreprenørmaskiner omfattes af afgiftspligten på lige fod med øvrige registreringspligtige motorkøretøjer og motorcykler. Den nugældende afgiftsfritagelse for motorkøretøjer, der alene anvendes erhvervsmæssigt af fåre- og rensdyrholdere på deres bedrifter,...
2013-12-11
691 1 408 FJERN LOFTET OVER SYGEDAGPENGENE
Syge danske statsborgere skal blive raske inden 52 uger, hvis de vil have sygedagpenge. De som ikke kan nå det indenfor fristen, kan få forlænget deres sygedagpengeperiode, men ikke på et lægeligt skøn. Beslutningen tages alene af sagsbehandleren i den kommune, der udbetaler dagpengene. Borgere med livstruende, længerevarende sygdomme skal efter 52 uger på kontanthjælp, men mange (cirka 25%) er he...
2012-09-28
679 679 Ny fødevareminister N U!
Tak for en dejlig demonstration d. 17/2-13 mod nuværende hundelov MEN.... Vores "kære" fødevareminister Mette Gjerskov glimrede ved sit fravær. Tværtimod vil hun hverken udtale sig til tysk eller dansk tv eller andre medier om hvornår og hvad hun har tænkt sig at gøre ved den, andet end den vil blive revideret i løbet af 2013. Selv efter at en betjent sætter sit arbejde på spil for at redde hunden...
2013-02-17
677 679 Ren respekt for rengøringsmedarbejderne på Skejby Sygehus
Vi kæmper for anstændige arbejdsforhold for rengøringsmedarbejderne på Skejby Sygehus. Vi ønsker en underskrevet aftale fra de ansvarlige. Politikerne, hospitalsledelsen og de private rengøringsfirmaer skal forpligte sig på, at standarderne er i orden, så man kan udføre sit arbejde ordentlig – både nu og i fremtiden. Få flere oplysninger her: http://www.youtube.com/watch?v=0-Hr5VEF4Gs eller følg m...
2013-06-07
Facebook