SIG NEJ TIL HURTIGERE UD-REFORMEN ("Fremdriftsreformen")

SIG NEJ TIL HURTIGERE UD-REFORMEN ("Fremdriftsreformen")

Københavns Universitet er efter folketingets stadfæstning af "Fremdriftsreformen" ved at finde ud af, hvordan de kan få de studerende hurtigere igennem uddannelserne så de kan opfylde de nye krav.

Folketinget har vedtaget en reform, der betyder, at Københavns Universitet kan få en pengebonus, hvis de får de studerende hurtigere igennem deres uddannelser.

Regeringen har i deres forslag lagt op til, at studerende skal tilmeldes 60 ECTS point om året, men der er ikke stillet krav til, hvad der sker, hvis de studerende f.eks. dumper.

Københavns Universitet har udover de regler, som regeringen er ved at lægge sidste hånd på, foreslået yderligere initiativer for at få de studerende hurtigere ud.

De går i korte træk ud på:

- Orlov på bachelor begrænses til 6 mdr., udover barsel og dokumenteret sygdom.


- Orlov på kandidaten bliver helt afskaffet, udover barsel og dokumenteret sygdom.
Muligheden for at tage fri til arbejde, forskning eller u-lands arbejde i løbet af studiet forsvinder, som en konsekvens af denne stramning.


- Man skal bestå 45 ECTS point pr. år

Dette har stor betydning for alle studerende, især de, som har fag på over 15 ECTS. Hvis man dumper sådan et fag, har man ikke mulighed for at tage faget om. I stedet må man søge dispensation for ikke at blive udskrevet af studiet. Mange kommer derfor til at sidde løst i sadlen.

- Studienævnet mister kompetencer, afgørelser træffes administrativt

Universitetet har indset, at reglerne kommer til at medføre flere dispensationsansøgninger og vil derfor lægge mere behandling over til de administrative medarbejdere. Det betyder, at der ikke nødvendigvis vil være studerende til stede, når der træffes beslutninger i for eksempel dispensationssager.


Vi er imod at vores universitetet bruger reformen som en anledning til at indskrænke  fleksibilitet i vores uddannelser yderligere. Skriv under, hvis du er enig.

Dette er udarbejdet af MedicinerRådet i samarbejde med StudenterRådet, følg med på:

StudenterRådets hjemmeside

Læs også Uniavisens dækning af historien

Debatindlæg i Poltiken, der belyser vigtige aspekter af dette

STUDERENDE SKAL STÅ SAMMEN! HÅBER AT FOLKET/ DANMARK VIL STØTTE OS!!


KU er blot firstmovers, hvis de får dette gennemført, kan det blive vejen frem for de andre universiteter - VI SKAL STOPPE DET NU!

 


MedicinerRådet og StudenterRådet    Kontakt forfatteren af dette andragende