SIG NEJ TIL HURTIGERE UD-REFORMEN ("Fremdriftsreformen")

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen SIG NEJ TIL HURTIGERE UD-REFORMEN ("Fremdriftsreformen").


Gæst

#1

2013-11-14 20:14

Lad dog de unge selv bestemme!!

Gæst

#2

2013-11-14 20:26

De burde istedet lægge fokus på den høje arbejdsløshed blandt dimitterede. At komme hurtigt igennem studiet er ikke ens betydende med at man ender ud med at blive bedre for samfundet.

Anonymous

#3 DET VEDRØR ALLE UNIVERSITETER!

2013-11-14 20:30

KU er blot firstmovers, hvis de får dette gennemført kan de blive vejen frem for de andre universiteter - VI SKAL STÅ SAMMEN NU!

Gæst

#4

2013-11-14 20:42

Synes mulighed for fx udlandsophold og forskning er uvurderlig!

Gæst

#5

2013-11-14 20:54

Det er fuldt ud vanvid at presse folk igennem deres uddannelse!
Reformen vil forringe kvaliteten af de akademikeres kundskab, som kommer ud i den anden ende.
Eksempelvis for læger, der ikke vil kunne tage forskningsår eller lægevikariater vil reformen være kritisk.
Hurtigere uddannelse = dårligere uddannelse (i dette tilfælde i hvert fald)
Oliver W

#6

2013-11-14 21:09

Dette er specielt et problem for de medicinstende, hvor "frisemester" forbindes med universitetsforskning. Prægraduat forskning er vigtigere nu, end nogensinde med 4-års regelen. Universitetets forskningnsoutput er hvad der gør det til et universitet. Dette må være fremdriftsreformens achilleshæl, og hvad vi skal fokusere på, hvis vi skal præge beslutningen d. 27. november.


Gæst

#7

2013-11-14 21:16

Hvis man ikke kan dygtiggøre sig under studiet og ikke efter er jeg bekymret for fremtidens patienter.

Gæst

#8

2013-11-14 21:23

Ønskes: Gulerødder. Haves: Pisk.

Gæst

#9

2013-11-14 21:30

Dette arbejder kun mod at få folk hurtigt gennem uddannelsen og ud på arbejdsmarkedet - men hvad med dem, der vælger løsningen at kombinere uddannelse og arbejde - det bliver nu helt umuligt.

Gæst

#10

2013-11-14 21:36

Godt initiativ.
Emil

#11

2013-11-14 21:49

Det er så håbløst som noget kan blive.
De kommer til at drukne i dispensationsansøgninger. F.eks. har man som tilvalgsstuderende på statskundskab kun mulighed for, på 1. og 2. semester af kandidaten, at tage 57,5 point. Det medfører så, at man ikke lever op til det her med at være tilmeldt 60 point, hvorfor alle kommer til at skulle søge dispensation. Bare dér kommer de til at modtage en 50 ansøgninger, hvor ansøger ikke reelt kan gøre noget. De har slet ikke tænkt konsekvenserne igennem...

Gæst

#12

2013-11-14 22:01

Underskrevet

Gæst

#13

2013-11-14 22:03

w
Christoffer

#14

2013-11-14 22:21

Jeg kan kun erklære mig fuldt ud enig i jeres kommentarer. En meget væsentlig detalje som i dette korte udkast er formuleret meget forkert er at KU IKKE får en økonomisk bonus for at få studerende hurtigere igennem, derimod får de 350 millioner mindre pr. år fra og med 2020 hvis de ikke lever op til kravene fra regeringens side. KUs ændrede orlovsregler er derfor en konsekvens af dette og det er derfor regeringen og ikke KU vi skal bebrejde. At studerende automatisk bliver tilmeldt 60 ECTS pr. år eller 30 pr. semester samt reglen om at minimum 45 ECTS skal bestås årligt er ligeledes indført fra regeringens side.
MaleneLindholmer

#15 Kommer alle universitetsstuderende ved!

2013-11-14 22:29

Det gør mig super stolt at se os studerende stå sammen.
Dette vedører alle universiteter - KU er firstmovers og vi skal kæmpe NU før de andre universiteter inspireres.

Gæst

#16

2013-11-14 22:30

..
Stephanie

#17 Re:

2013-11-14 22:31

#14: Christoffer -

Er det kun KU, som får færre penge pr. år fra og med 2020, hvis de ikke lever op til regeringens krav? Eller gælder det også de andre universiteter, fx AU og Syddansk?


Gæst

#18

2013-11-14 22:34

Det her er den mest sindssyge reform jeg nogen sinde har hørt om. Dårligere læger hurtigere må være det bedste eksempel i hele værden på at ignorere kvalitet frem for kvantitet.

Dette indlæg er blevet fjernet af dens forfatter (Vis detaljer)

2013-11-14 22:34


Dette indlæg er blevet fjernet af dens forfatter (Vis detaljer)

2013-11-14 22:37


Alexander Bergeon

#21 Re:

2013-11-14 22:45

#14: Christoffer -

Det er ikke korrekt, hvad du skriver.

Vedrørende de 345 millioner kroner, så er det penge, som KU er blevet stillet i sigte fra regeringen, hvis de i 2020 kan nedsætte studietiden med gennemsnitlig 6,7 måneder. Det er først blevet oplyst i løbet af 2013, og før 2013 har KU altså ikke budgetteret med disse 345 millioner kroner. Disse penge kommer desuden fra en pulje, som er blevet opbygget ved at staten har skåret 2 % i taxameterstøtten igennem de seneste par år. Det er altså penge, der er blevet taget fra KU igennem de sidste par år, som KU nu kan få tilbage, hvis de indordner sig efter regeringens ønske.

Den automatisk tilmeldelse til 30 ECTS pr. semester/60 ECTS pr. år er indført fra regeringens side. Kravet om 45 ECTS bestået er KUs EGET forslag for at imødekomme regeringens krav. Et forslag som KU skal træffe afgørelse om d. 27. november.

Gæst

#22 Re:

2013-11-14 22:51

#2: -

Sandt! Det er vel dobbelt så dyrt at have folk på kontanthjælp som på SU. Og uendeligt mange gange dyrere at have folk på kontanthjælp end "gratis": altså dem, der selv finanserer den længere tid på uni gennem studiejobs. Og meget dyrt at have folk på stress-orlov.


Gæst

#23

2013-11-14 23:02

Jeg blev selv smidt ud af uni pga. jeg ikke opnåede mit aktivitetskrav.
Det skete mens jeg var på udelandsophold for at lære Japansk (jeg var indskrevet på Japansk), så for mig betød det at jeg ikke blev krediteret mit udenlandsophold og måtte droppe min uddannelse.
Det er for latterligt at man skal paces igennem en uddannelse. Jeg kunne ikke følge med pga. min økonomi måtte jeg arbejde fuld tid ved siden af, så det gav ikke meget tid til at koncentrere sig om studiet. havde jeg kunne få mere snor, ville jeg måske have haft min bachelor nu. Nu får jeg den aldrig!
Lægen

#24 Stress for i forvejen stressede studerende

2013-11-14 23:08

KU´s eksamenskontor vil blive oversvømmet af lægeerklæringer fra folk som ikke er stensikre på at bestå deres 1 års prøve på nomeret tid. Det er ikke en holdbar løsning at ræse folk igennem uddannelse.. Man må sku stole lidt på mennesker, og tro på at størstedelen af de studerende der går på KU, gør det så godt og hurtigt man kan. Det er ikke alle der kommer fra samme kår, og dem skal der også være plads til!!!
Elif Bayram

#25 Re: Re:

2013-11-14 23:27

#17: Stephanie - Re:

Det gælder alle universiteter i DK :) Men tror ikke vi bliver afstraffet kollektivt, mener det er sådan, at hvert universitet har sine mål, men du må ikke hænge mig op på den detalje.