SIG NEJ TIL HURTIGERE UD-REFORMEN ("Fremdriftsreformen")

Kontakt forfatteren af dette andragende

Dette debatemne er skabt automatisk af underskriftindsamlingen SIG NEJ TIL HURTIGERE UD-REFORMEN ("Fremdriftsreformen").


Gæst

#26

2013-11-14 23:48

Hold da helt KÆFT det her er galt - jeg havde selv et år hvor jeg kom (meget) bagud på grund af at jeg havde behøv for at få et socialt liv med et godt studiemiljø, og efter det år blev jeg seriøst studerende igen. Med denne her reform, ville jeg nu være studieløs fordi jeg ikke opfyldte kvoten!

Gæst

#27

2013-11-14 23:57

Ønsker du mere synlighed for denne underskriftindsamling? HVAD FUCK SNAKKER I OM?!!

Sponsorreklameplads til denne underskriftindsamling. Denne underskriftindsamling vil blive vist med en reklameplads i bunden af siden. Vi har tusindvis af besøgende hver dag, så dette er en effektiv og billig måde at opnå mere opmærksomhed til denne underskriftindsamling.

TROEDE I HAVDE ET OPRIGTIG SAG?!?! RAND MIG I RØVEN
Psykisk sårbar

#28 En stor belastning for eks. psykisk sårbare studerende

2013-11-15 01:14

Som psykisk sårbar studerende har man principielt mulighed for rent faktisk at få de nødvendige dispensationer under de nye regler vha. lægeerklæringer, men det ændrer ikke på, at processen omkring at ansøge om og i sidste ende evt. få tildelt dispensation er tids- og energikrævende og meget belastende (+ med en økonomisk udgift på 350-400 kr. til en lægeerklæring pr. gang). Hele idéen med en ansøgning er jo netop, at man risikerer at få et 'nej', og den usikkerhed oveni alt det andet, man som psykisk sårbar ofte i forvejen kæmper med, vil for mange kraftigt nedsætte deres studieevne, mens det står på, samt muligvis i en restitueringsperiode bagefter.
Jeg selv læser eksempelvis omkring 20 ects pr. semester og må allerede med de nuværende regler ansøge om en slags dispensation/henvende mig til administrationen mindst tre-fire gange om året, og derudover kræver det en del ressourcer at holde sig opdateret med reglerne og hele tiden være opmærksom på, hvornår man ikke opfylder det ene eller det andet krav. Med de nye regler vil jeg skulle ansøge om dispensation mindst 5 gange på et studieår: 1 gang pr. semester ift. 30 ects-tilmeldingskravet, 1 gang pr. studieår ift. 45 ects-beståede-eksamener-kravet, samt 1 gang pr. semester ift. forlænget tid til eksamen. Oveni dette kommer så fx en evt. meritoverførsel fra tilvalgsfag, en evt. sygemelding til eksamen for slet ikke at tale om hele SU-området.
Pt. er behandlingstiden ret kort på mit institut, men man risikerer vel også, at behandlingstiden stiger, hvis der ikke afsættes yderligere ressourcer til de mange flere ansøgninger og henvendelser?
Både universitetet og studerende, der som jeg ikke kan læse på fuld tid, kommer til at spilde tid og ressourcer på dette bureaukrati, tid og ressourcer der kun kan tages fra undervisning og studie, hvilket enten vil forringe uddannelserne eller helt modsat reformens formål forlænge studietiden yderligere.

En studerende

#29 Re:

2013-11-15 01:22

#27: -

Skrivunder.net giver denne besked automatisk på ALLE underskriftindsamlinger, da det er skrivunder.nets måde at tjene penge på. Det har således ikke noget med MedicinerRådet eller StudenterRådet at gøre, da de ingen indflydelse har på dette. Hvis du er utilfreds med beskeden, skal du rette henvendelse til skrivunder.net i stedet for at råbe i capslock i en kommentar til underskiftindsamlingen.


Gæst

#30

2013-11-15 03:25

Jeg støtter op omkring det.

Gæst

#31

2013-11-15 05:15

Så hold da OP!!!!!

Gæst

#32

2013-11-15 06:36

At tvinge studerende hurtigere gennem uddannelsen er IKKE vejen frem. Personligt har jeg nydt godt af at have kunnet forlænge mit studie for også at få plads til at modne mig socialt. Nogle ville mene, at det er noget man kan bruge fjumreårene til, men den jeg var før uni havde brugt et fjumreår på at arbejde og spille computerspil. Det er uni der lærte mig sociale kompetencer, som også vil komme arbejdsmarkedet til gode, når jeg en dag er færdig. Havde jeg skulle tonset gennem uddannelsen er det alt andet end sikkert, at mine menneskelige evner ville kunne matche mine faglige kompetencer. Men det er åbenbart ikke vigtigt for hverken KU eller samfundet? Jeg gik direkte fra grundskole til gymnasiet til uni. Jeg har haft brug for at kunne forlænge mit studie. Håber andre får mulighed for at gøre det samme i fremtiden ved at disse forslag IKKE går igennem!

Gæst

#33

2013-11-15 07:22

Godt initiativ! Det giver ingen mening at uddannelse skal være et program, som man skal følge til punkt og prikke hvis man vil have SU og man ikke vil smides ud af uddannelsen! Det er vigtig at have tid til at reflektere, så man ikke vælger forkert og man gennemfører sin uddannelse! Og det giver slet ingen mening at KU belønnes økonomisk ved gennemførsel af dette!!

Gæst

#34

2013-11-15 07:23

Nej

Gæst

#35

2013-11-15 07:58

Med indførelsen af 4-års reglen gjorde I det umuligt for os medicinere at få nok kvalificeret erfaring for at få vores ønskede hovedspeciale på den nomerede studietid. Med denne reform fratager I os retten og muligheden for forskningsår, udenlandske kliniske ophold og meget mere. Det kan ikke være rigtigt, at vi ikke kan få lov til at dygtiggøre os! Det kan ikke være rigtigt, at I fratager vores studiefrihid! Det kan ikke være rigtigt, at I minimerer vores muligheder på en så grotesk måde! Det skal stoppes, og det er lige nu.

Gæst

#36

2013-11-15 08:01

Fremragende initiativ. Denne reform er et skud i den helt forkerte retning og jeg håber inderligt at vi studerende vil stå sammen imod dette ynkelige forsøg på at "forbedre" vores samfund!

Gæst

#37 Re:

2013-11-15 08:27

#1: -

Læste i avisen sidst uge, at dansker er dårligere til engelsk og til at se andre kulturer i verden pga mindre udenlandsophold. Det er dermed svært selvmodsigende om vi nu ikke skal få tid til at tage på udenlandsophold, da de i avisen sidst uge sa at dette er noe regeringen vil arbejde for! Desuden har vel en læge 7 lægeroller der indbefatter bl.a. forskning......


Gæst

#38

2013-11-15 09:29

Tag min SU - men ikke min frihed!

Gæst

#39

2013-11-15 09:32

h

Gæst

#40

2013-11-15 09:38

Siger NEJ til UD-reformen

Gæst

#41

2013-11-15 09:43

Husk at poste den på jeres facebookside så vi kan komme ud til endnu flere! Det er vigtigt vi hander NU!

Gæst

#42

2013-11-15 09:48

F.x. læser vores datter Bela psykologi i København og i sidste semester i hendes masteruddannelse har hun kun brug for 50 credit points: Betyder det hub kan ikke afslutte, fordi man skal i fremtiden mindst har 60 credit points?
Danske mindretal i Sydslesvig har ingen information og ikke haft mulighed at drøfte emnet.
Venlig hilsen,

Ralf Buechner, læge.

Gæst

#43

2013-11-15 09:50

Måske også folk, der er færdige med uni, kunne have lyst til at skrive under, for at nutidige og fremtidige studerende skal få lige så gode forhold som de selv havde.

Gæst

#44

2013-11-15 09:51

Tag jer lige lidt sammen og giv de studerende tid til at fordybe sig!

Gæst

#45

2013-11-15 10:41

vanvid.

Gæst

#46

2013-11-15 10:47

nej
Ida N.

#47 Tvungen barselsorlov

2013-11-15 10:51

Hvad gør man som gravid? Man kan som eneste mulighed gå på barselsorlov og dermed ikke få SU fødselsklip og komme på kontakthjælp som eneste udvej. Ingen vil være berettiget til disse ekstra klip længere. Det er ikke i orden!


Gæst

#48

2013-11-15 10:54

Hurtigere ud reformen vil sætte mange studerende i en svær situation mht. allerede planlagt studieforløb.

Gæst

#49

2013-11-15 10:56

I en situation med stor jobløshed og i forvejen større indmelding på unviversitet, giver denne reform jo ingen mening....


Gæst

#50

2013-11-15 11:18

Fremdriftsreformen er ren kassetænkning. Som far til et barn, der skal læse videre om et par år er jeg bekymret over, at staten blander sig i familiens ret til at lægge sine egne planer, for eksempel omkring de såkaldte sabbat-år. Det er et dårligt ord, for det handler ikke om at holde fri men at få enderne til at møde fra begyndelsen af et langt studie- og arbejdsliv.