SIG NEJ TIL HURTIGERE UD-REFORMEN ("Fremdriftsreformen")

Quoted post

Christoffer

#14

2013-11-14 22:21

Jeg kan kun erklære mig fuldt ud enig i jeres kommentarer. En meget væsentlig detalje som i dette korte udkast er formuleret meget forkert er at KU IKKE får en økonomisk bonus for at få studerende hurtigere igennem, derimod får de 350 millioner mindre pr. år fra og med 2020 hvis de ikke lever op til kravene fra regeringens side. KUs ændrede orlovsregler er derfor en konsekvens af dette og det er derfor regeringen og ikke KU vi skal bebrejde. At studerende automatisk bliver tilmeldt 60 ECTS pr. år eller 30 pr. semester samt reglen om at minimum 45 ECTS skal bestås årligt er ligeledes indført fra regeringens side.

Svar

Stephanie

#17 Re:

2013-11-14 22:31:48

#14: Christoffer -

Er det kun KU, som får færre penge pr. år fra og med 2020, hvis de ikke lever op til regeringens krav? Eller gælder det også de andre universiteter, fx AU og Syddansk?

Alexander Bergeon

#21 Re:

2013-11-14 22:45:52

#14: Christoffer -

Det er ikke korrekt, hvad du skriver.

Vedrørende de 345 millioner kroner, så er det penge, som KU er blevet stillet i sigte fra regeringen, hvis de i 2020 kan nedsætte studietiden med gennemsnitlig 6,7 måneder. Det er først blevet oplyst i løbet af 2013, og før 2013 har KU altså ikke budgetteret med disse 345 millioner kroner. Disse penge kommer desuden fra en pulje, som er blevet opbygget ved at staten har skåret 2 % i taxameterstøtten igennem de seneste par år. Det er altså penge, der er blevet taget fra KU igennem de sidste par år, som KU nu kan få tilbage, hvis de indordner sig efter regeringens ønske.

Den automatisk tilmeldelse til 30 ECTS pr. semester/60 ECTS pr. år er indført fra regeringens side. Kravet om 45 ECTS bestået er KUs EGET forslag for at imødekomme regeringens krav. Et forslag som KU skal træffe afgørelse om d. 27. november.

Anne Sofie

#108 Re:

2013-11-17 09:01:32

#14: Christoffer -

Økonomien kommer faktisk lidt an på, hvordan man anskuer det, Christoffer. De penge, der bliver skåret, bliver skåret hvert eneste år, fremdriftsreform eller ej. Nu får universiteterne mulighed for vinde deres penge tilbage, alt efter hvor godt de leverer. Det svarer altså, for at bruge et populært udtryk, til at fodre hunden med sin egen hale. Generelle besparelser på universiteternes finansiering gør det muligt at udlodde bonus til hurtige universiteter. Så man kan både betragte det som en bonus, fordi pengene vil forsvinde fra universiteterne uanset, eller man kan se dem som en økonomisk straf, forudsat at man tænker at 2%-besvarelserne dermed ikke eksisterer længere. 

Vi kan godt blive enige om, at KU indfører orlovsreglerne som følge af dette, men problemet skal adresseres dobbelt: den økonomiske model er håbløs, men det står KU frit for at kritisere den og kræve, at ministeriet korrigerer deres færdiggørelsestal for orlov, sådan at de faktisk kun er et udtryk for reel studietid, netop fordi, at modellen uhensigtsmæssigt tvinger KU vil at indskrænke orlovsmulighederne. Men KU har et frit valg.

Endelig er det ikke korrekt, at studieaktivitetskravet på 45 ECTS er indført af regeringen. Jeg har læst alle de bekendtgørelser, der er i høring, og jeg kan love dig, at kravet om at bestå 45 ECTS om året ikke stammer derfra. Tværtimod er kravet faktisk på kant med loven, fordi den giver universitetet mulighed for at udskrive folk, der ikke består kurser på mere end 15 ECTS, før de har haft mulighed for at aflægge de tre eksamensforsøg, som man har krav på.

KU's ledelser kører en hård retorik med netop dit hovedbudskab: "Det er ikke vores skyld, det er regeringens!" - men det er som anført ovenfor kun delvist rigtigt. KU har stadig et stort råderum over hvordan de ønsker at implementere reformen (inkl. muligheder for orlov og studieaktivitetskrav), men selve reformen kan de kun påvirke ved at lægge et vedholdende pres på regeringen.

Zeerak

#184 Re:

2013-11-19 00:40:19

#14: Christoffer -

Du tager desværre fejl. KU får udløst en bonus for hver bachelor der bliver færdig på normeret tid, samt hver kandidat der bliver færdig på normeret tid. Det samme gælder, ethvert andet universitet herhjemme.

Reglen om minimum 45 ECTS er ikke indført fra regeringens side, regeringen har sat et krav på 30. At man automatisk tilmeldes de 30 ECTS/Semster er dog regeringens arbejde. Sagen er den at regeringen har nedsat nogle regler, som er håbløse, og KU har valgt at indføre strengere regler.