SIG NEJ TIL HURTIGERE UD-REFORMEN ("Fremdriftsreformen")

Anne Sofie

/ #108 Re:

2013-11-17 09:01

#14: Christoffer -

Økonomien kommer faktisk lidt an på, hvordan man anskuer det, Christoffer. De penge, der bliver skåret, bliver skåret hvert eneste år, fremdriftsreform eller ej. Nu får universiteterne mulighed for vinde deres penge tilbage, alt efter hvor godt de leverer. Det svarer altså, for at bruge et populært udtryk, til at fodre hunden med sin egen hale. Generelle besparelser på universiteternes finansiering gør det muligt at udlodde bonus til hurtige universiteter. Så man kan både betragte det som en bonus, fordi pengene vil forsvinde fra universiteterne uanset, eller man kan se dem som en økonomisk straf, forudsat at man tænker at 2%-besvarelserne dermed ikke eksisterer længere. 

Vi kan godt blive enige om, at KU indfører orlovsreglerne som følge af dette, men problemet skal adresseres dobbelt: den økonomiske model er håbløs, men det står KU frit for at kritisere den og kræve, at ministeriet korrigerer deres færdiggørelsestal for orlov, sådan at de faktisk kun er et udtryk for reel studietid, netop fordi, at modellen uhensigtsmæssigt tvinger KU vil at indskrænke orlovsmulighederne. Men KU har et frit valg.

Endelig er det ikke korrekt, at studieaktivitetskravet på 45 ECTS er indført af regeringen. Jeg har læst alle de bekendtgørelser, der er i høring, og jeg kan love dig, at kravet om at bestå 45 ECTS om året ikke stammer derfra. Tværtimod er kravet faktisk på kant med loven, fordi den giver universitetet mulighed for at udskrive folk, der ikke består kurser på mere end 15 ECTS, før de har haft mulighed for at aflægge de tre eksamensforsøg, som man har krav på.

KU's ledelser kører en hård retorik med netop dit hovedbudskab: "Det er ikke vores skyld, det er regeringens!" - men det er som anført ovenfor kun delvist rigtigt. KU har stadig et stort råderum over hvordan de ønsker at implementere reformen (inkl. muligheder for orlov og studieaktivitetskrav), men selve reformen kan de kun påvirke ved at lægge et vedholdende pres på regeringen.