Offentlig amning

Kære Manu Sareen.
Ligebehandlingsnævnet har afgjort, at det ER forskelsbehandling at forbyde amning på cafeer og restauranter - en afgørelse, som støtter op om den danske anbefaling om, at alle mødre så vidt muligt bør amme.
Desværre har de i samme afgørelse benyttet en klausul i ligebehandlingsloven til at tilsidesætte de normalt gældende regler og bestemt, at forskelsbehandling af ammende mødre er lovligt af hensyn til andre kunders blufærdighed.
Vi mener ikke at det kan være rigtigt at amning skal kunne opfattes som blufærdighedskrænkende, og vi ønsker at dette kommer til at fremgå helt klart af den danske lovgivning.


Mathilde Harder Schousboe    Kontakt forfatteren af dette andragende