Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | Dette år (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
Sidste måned Altid Underskriftindsamlingens navnOprettet
1 66 Lys på skole-cykelstien mellem Rønninge og Bakkegårds allé, 5550 Langeskov
Rønninge Lokalråd vil med denne underskriftindsamling gøre opmærksom på ønsket fra beboere i Rønninge og omegn, om at få videreført / etableret belysning af de sidste 600m cykelsti der forbinder Rønninge med Langeskov via Bakkegårds allé. Der er netop blevet lagt nyt asfalt på strækningen, hvilket vi er utroligt glade for da det har trængt længe. Men ønsket om at få belysning på ruten er også sto...
2018-09-29
1 67 Bevar Aktivitetshuset for 17-25 årige i Gentofte
Vi er en ungegruppe på ca. 50, som af kommunen har fået stillet Aktivitetshuset på Gersonsvej til rådighed onsdage og lørdage de sidste fire år. Baggrunden er, at vi ellers hænger ud på gaderne i Gentofte, og det ved vi godt borgerne ikke gider. Vi er også kendt som en ungeindvandrergruppe med "meget energi og rigelig fantasi". Derfor har det været perfekt at vi kunne mødes og spille fodbold, back...
2018-09-30
1 12 Stop for spil reklamer i tv
Jeg oplever at der er alt for mange reklamer for spil i tv, I prime time kan man let støde på 3-4 reklamer for div spil i en reklame blok. Jeg finder det dybt forkasteligt at  disse reklamer som henvender sig til mennesker i alle aldersgrupper vises så hyppigt, når der samtidig er så store problemer med afhængigheda Så derfor nej tak til spil reklamer i tv....
2018-02-01
1 341 Drop budgetaftalen i Dragør 2018 og bevar vores institutioner. Kernevelfærd frem for vandland
En anmodning til at AOV og de øvrige politikkere i Dragør laver et nyt budgetforslag, der tilgodeser vuggestuer, børnehaver, SFO'er og klubber i Dragør på en bedre måde end i det budgetforslag der foreligger nu.  Vi vil ikke stuve vores børn ind på meget få kvadratmeter. Vi vil have ordentlige rammer for vores børns pasning, så der er plads både indendørs og undendørs. Bevar de institutioner der e...
2018-10-02
1 168 Til Børne- og Socialministeren
Formålet med denne underskrift indsamling er, at tvinge Børne- og socialministeren til at tage os seriøs og hvis vi er heldige og dygtige håber vi på at kunne nå målet minimun 50.000 underskrifter så vi kan få taget vores sag op i folketinget. det svømmer på børneområdet os alt for mange stakkels børn og familier ødelægges af den umættelige mængte fejl der begåes på børn og unge sager. Det er på t...
2018-01-30
1 85 Faste eksamensdatoer/mere fleksible valgfag/tidligere varsel for mundtlige reeksaminer på Det Juridiske Fakultet
Suk – dette er min tredje underskriftsindsamling imod noget mit fakultet gør. Jeg er ked af at mange føler at det er et administrativt helvede at gå her og jeg vil prøve at tage initiativ til at forbedre tilværelsen. Denne underskriftsindsamling omhandler tre pointer. 1) Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet ændrer eksamensdatoer som det tilsyneladende passer dem, uden varsel og med fl...
2018-01-17
1 7 Inkooporer forbud mod diskrimination af handicappede i universitetsloven
Jeg har selv været udsat for diskrimination i forbindelse med min dispensationsansøgning om udsættelse af fristen for at bestå 1. årsprøven på medicin på SDU. Jeg havde været syg og meget modvilligt ligget i sengen i tiden op til anatomi eksamen.     Jeg fik afslag på min ansøgning om udsættelse af fristen for beståelse af 1. års prøven udelukkende fordi jeg også har autisme. De begrundede afslage...
2018-01-14
1 127 Erstatning til ofre for psykiatrisk fejlmedicinering
Jeg hedder Bente og er blevet skadet af psykiatrisk fejlmedicinering. Fejlmedicineringen foregik over 17 år. I Danmark siger lovgivningen at lægerne på de psykiatriske afdelinger skal hjælpe patienterne med at skrive til patienterstatningen ved mistanke om en skade. Psykofarmaka er meget skadeligt og ødelægger hjernen på folk. Lægerne overholder ikke lovgivningen. så man er komplet retsløs hvis ma...
2018-01-04
1 8 Forslag til Lov om mulighed for Jysk Selvstyre
Hvis vi kan samle 50.000 underskrifter, er der udsigt til at følgende kan fremsættes i Folketinget: §1. Der afholdes folkeafstemning i hele Jylland om Jysk Selvstyre Stk. 1. Ved gennemførelse af Jysk selv styre: a. genåbnes Viborg Landsting og Urnehoved Landsting b. genindføres en revideret Jyske Lov delt op i en Jysk Grundlov og en samling af Jyske Love c. fører Jylland sin egen indenrigspolitik...
2018-01-03
1 98 Børnepengene skal IKKE deles. Det rammer barnet.
I den misfortåede ligestillings navn vil Mai Mercado (K) tvinge skilte forældre til at dele børnepengene, som hidtil har fulgt moren, der i forvejen, i mange tilfælde, er trængt som enlig forsørger. Med Karsten Lauritsens (V) udtalelse "Der har heller ikke altid været så meget fokus på at sikre mænds rettigheder, og det gør vi så også med dette forslag" (say what?), står det klart, at det handler...
2017-12-24
1 558 Stop højhus på Nuuks Plads (mellem Nørrebro og Frederiksberg)!
STOP for flere højhuse på Nørrebro! Alle partier(!) i Københavns Kommune har besluttet at opføre endnu et højhus på Nørrebro. Først kom Mærsk bygningen (75 m) og i øjeblikket bygges Uptown Nørrebro (100 m) ved stationen. Nu har borgerrepresentationen næsten ubemærket besluttet at opføre et 75 m højhus på Nuuks Plads ved det gamle landsarkiv. Men kampen er ikke slut! Skriv under for nye rekreative...
2018-03-25
1 79 Indsigelse mod nedlæggelse af Nordlige del af Dyrehavevej som er privat fællesvej
I forbindelse med at Ejer af ejendommen, Kirkeby skov ApS, har søgt kommunen om tilladelse til at nedlægge Nordlige del af den private fællesvej, Dyrehavevej vil jeg gerne gøre min indsigelse, da det vil kunne  forhindre beboer i Kirkeby og opland at kunne tilgå Kirkeby skoven offentligt fra Vængevej gående eller på cykel. Der er rigtig mange personer som har deres daglige gang til naturen ved at...
2018-09-26
1 359 Krav om retsforfølgelse af Danske Banks ledelse
  Danske Banks ledelse skal sigtes     Vi, underskriverne af dette brev, kræver, at Justitsministeren straks giver Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet instruks om at rejse sigtelse mod hele Danske Banks ledelse og alle der har beklædt en ledelsespost i banken siden 2007. Enhver der har haft med moderne selskabsledelse at gøre vil vide, at det der interesserer en kompetent leder allerm...
2018-09-26
1 358 Stop vanviddet - Ringsted kommune vil gøre skolelivet dårligere for både 7-9 klasserne på campus og kommende FGU-elever
Vær med til at få stoppet dette vanvid, som vil gøre skolelivet dårligere for både 7. - 9. klasses elever og kommende FGU-elever.   Skriv under hvis du har børn på Campus, børn som senere skal på Campus eller unge som skal starte på FGU, eller hvis du bare syntes det er en forhastet beslutning som Ringsted Byråd er ved at træffe.   Ringsted byråd har planer om, at den nye FGU-uddannelse skal plac...
2018-09-14
1 12 275 Aphinya på 13, der går på Farsø Skole, står til udvisning af Danmark!
Som en af Aphinyas lærere, der har undervist Aphinya siden hun begyndte i modtageklassen på Farsø skole, ser jeg mig nødsaget til at blande mig i Udlændingestyrelsens afslag om familiesammenføring og dermed afslag om opholdstilladelse for Aphinya. Afslaget bliver begrundet med manglende integrationsevne. Jeg er lodret uening i den begrundelse. Jeg oplever Aphinya som en allerede godt integreret pi...
2018-08-13
1 113 BEVAR VARTOVS LEGEPLADS VED TØJHUSMUSEET
En nedlæggelse af legepladsen vil være et stort tab for børnene i Vartovs børneinstitutioner.   Derfor var det en stor lettelse da Københavns kommune og Nationalmuseet før sommerferien forlængede lejemålet året ud.   Vi mener dog stadigvæk ikke at BLOX-legepladsen er et trygt alternativ til legepladsen ved Tøjhusmuseet og opfordrer derfor inderligt til en yderligere forlængelse/permanent aft...
2018-08-13
1 305 Mod etablering af supermarked på Herredsvej i Aarhus V
Sikker skolevej, et roligere kvarter, bedre miljø i Aarhus Vest Støt op om kampen mod etablering af supermarked på Herredsvej Det planlægges at etablere supermarked på matriklerne Staghøjvej 1, Herredsvej 52, 54, 56 og 58. Hvis der gives tilladelse fra kommunen, starter byggeriet allerede i første kvartal 2019. Sikker skolevej for vores børn – Herredsvej og Kalendervej er skolevej for kvarter...
2018-08-12
1 509 NEI TIL LAKSEFARM PÅ LØNNAGRUNN VED ASEN FYR!
Bjugn Kommune har godkjent at Marine Harvest får etablere et gigantisk oppdrettsanlegg på Lønnagrunn. Saken ligger nå hos Fylkeskommunen for endelig godkjenning. Saktsbehander der er tilbake 13. august og da må denne liste være lang! Saken behandles først i september, så fortsatt mulig å støtte oss! Lønnagrunn og området mot fyret er en av de aller beste og mest brukte fiskeplassene utenfor Lysøys...
2018-08-03
1 255 Protest mod det fremlagte byggeprojekt i Sølystgade 21. Ø-Gaderne siger nej tak - Gør du?
Skal der bygges et 4 etagers tårn med otte små et-rums-lejligheder midt i Ø- gaderne – beboerne siger nej! Skal en spekulant have lov at bygge 4 etager i skel og med altaner, der giver indkig og rager ud over fællesvej? - beboerne siger nej tak! Må en grund bebygges med 350% og uden friareal på terræn - beboerne siger nej, ellers tak! Læs mere om hvad Beboerforeningen for Ø-gadekvarteret siger, og...
2018-09-18
1 183 Modstand mod opførelse af Udkigstårn i Blokhus
Et 23 meter højt Udkigstårn midt i Blokhus (Høkervej) - NEJ TAK! En lokal forretningsmand har sendt et forslag ind til Jammerbugt Kommune om at få lov til at opføre et 23 meter højt udkigstårn midt i Blokhus. En del erhversdrivende, fastboende og sommerhusejere er stærkt imod dette forslag. Der er flere forskellige grunde til at være imod dette forslag: 1) Man vil kunne se direkte ned i de omkring...
2018-08-01
1 34 Bevar naturen i Sønderris Vest
I Sønderris vest i det nye boligområde, nord for Erisvænget, ligger en lille grøn oase af et naturområde. Der vokser bl.a. Skov Hullæbe, som er en fredet orkidé, og stedet er et vigtigt klækningsområde for insekter herunder sommerfugle. Levesteder og formeringsmuliogheder for disse er under stærkt pres for at forsvinde, derfor er hver lille plet natur vigtig i dag. Hvis vi vil have vore børn til a...
2018-09-20
1 441 Bevar Vandbakken - Aalborg
Vandbakken i Aalborg - en overset rekreativ perle i byen. (citat fra lokalplanen jan 2015 4-2-111)   Vandbakken er et ca 40.000 kvm stort grønt åndehul i Aalborg beliggende imellem Eternitten og Frydendal, et af de få steder som er tilbage. Det er bakket terræn – en stigning på ca 25 m fra bund til top gør området populært til Kælk ,Ski, almindelig leg og mountain-bike. Man kan komme til bakken fr...
2018-09-21
1 1 500 Lad ildsjælen Nasser beholde sin opholdstilladelse!
Nasser Fezendoseh har boet i Danmark i seks år, og har for nyligt fået en henvendelse fra Udlændingestyrelsen, der har til hensigt med at sende ham væk. Henvendelsen sker på baggrund af et besøg til Iran, hvor Nasser ville aflægge sin meget syge far et sidste besøg, trods han på dette tidspunkt kendte risikoen for både at miste sin opholdstilladelse og sætte sit eget liv i fare. En risikovillighe...
2018-07-24
1 28 Gør det nemmere at tage stilling til dit privatliv på nettet
Vi ønsker at gøre det mere overskueligt at holde dine data sikre, så derfor foreslår vi, at der på alle danske internetsider skal, i forbindelse med at man siger ja til cookies, give muligheden for at man kan læse et resume på maks 3000 tegn af de vigtigste ting, man siger ja til i deres cookiepolitik. Dette vil gøre det nemmere og mere overskueligt for brugeren at tage stilling til, hvorvidt de ø...
2018-06-18
1 147 Stop mishandling af dyr og deling på nettet
Skriv under her og hjælp mig med at få stoppet mishandling af dyr og deling af billeder og videoer på nettet. Hvis i vil hjælpe mig med at få indsamlet over 50.000 underskrifter, så jeg kan sende det ind til borgen i forsøg på at få en straffe lovgivning på dette område vil jeg være super taknemmelig...  mvh Anette Madsen...
2018-05-10
1 12 Tilbage med Gepetto News på DR TV
Som vi alle nok ved er Gepetto News blevet fjernet fra DR TV og det er en skandale. Der var en fantastisk serie og vi skal have den tilbage så alle har mulighed for at se den når de har lyst....
2018-10-09
1 130 Bevar busruter i Midt ogVestjylland
Kan det være rigtigt at rute 11, 12, 19, 77,130+ nok en del flere skal nedlægges, som følge af at finde besparelse på overforbrug mht. Letbanen?? Ydermere skal de lukkes April 19, midt i en køreplansperiode!!!    Det vil gå ud over byer som Simmelkær, Sunds, Karstoft, Fasterholt, Bording Kirkrby, Hestlund, Pårup m.fl og elever til int. Skole, gymnasium, handelsskole, handicappede, ældre, familier...
2018-10-11
1 9 DR PAKKELEG - MINE LICENSPENGE
Vi vil gerene have pakkeleg tilbage på Danmarks Radios hjemmeside. Vi som licensydere arbejder hårdt hele året og betaler gladeligt vores licens, blot for at kunne spille pakkeleg, denne ene måned om året. Skriv under her, for at bringe vores allesammens hjertebarn tilbage....
2017-12-14
1 38 Hårlev 1/4 times drift
Underskriftsindsamling for bevarelse af nuværende togdrift på Østbanen. Undertegnede borgere i Stevns og Faxe Kommuner kræver, at det nuværende serviceniveau på Østbanen fastholdes (1/2-times drift mellem Rødvig hhv. Faxe Ladeplads og Hårlev og 1/4-times drift mellem Hårlev og Køge). Serviceniveauet er aldeles afgørende for vore kommuners tiltrækningskraft som en attraktiv mulighed for bosætningss...
2017-08-02
1 1 400 Bevar de bemandede offentlige toiletter i København (Lukket)
Københavns Kommune overvejer at nedlægge de bemandede offentlige toiletter. Bemandede offentlige toiletter gøres rent efter hvert besøg, og det betyder at de hele tiden er rengjorte og behagelige at benytte - i modsætning til ubemandede toiletter, som ofte er rigtig ulækre. De 7 bemandede toiletter i København benyttes af ca. 2,5 mio gæster årligt. I "Plan for offentlige toiletter fra 2016" beskri...
2018-11-12
1 25 Større hundegård i Axel Møllers Have
Til Frederiksberg Kommune. Vej, Park og Miljø   Vi er en gruppe hundeejere, som benytter hundegården på Alex Møllers Have, og som her gerne vil anmode om at hundegården kan blive udvidet.  Det meste af Alex Møllers Plads har jo i de senere år været  afspærret og omdannet til byggeplads for metrobyggeriet, men vi har til vores store glæde konstateret at det høje hegn nu er fjernet, og byggepladsen...
2017-06-30
1 444 Støtteerklæring Uafhængige Demokrater
Politisk parti - Uafhængige Demokrater Et nyt parti på venstrefløjen, som anerkender et ansvar ift. asylstop, men samtidig vil øge indsatsen for en målrettet hjælp til stabilisering ude i Verden, både ift. flygtninge og overbefolkning.  Vi tror på, at et samfunds sande værdi kan afspejles i, hvordan de svageste samfundsborgere har det. Så lad os hjælpe hinanden og gøre Danmark til et godt sted fo...
2017-06-11
1 309 Bevar Borremosen
Mølleområde for 6 kæmpevindmøller skraveret med en rød kant. Borremosens placering markeret med en rød cirkel. Eksisterende små vindmøller også markeret med møllesymboler. Guldborgsund Kommune har ladet borgerne bestemme, hvilke steder og værdier, der har betydning for dem som beboere i kommunen. Formålet har været at udforme en særlig kulturkanon. Blandt 35 andre emner blev Borremosen og “Stilhed...
2017-05-14
1 78 Gratis psykologhjælp til unge under 25 i Svendborg og Langeland!
Mange unge bliver presset og døjer med psykiske problemer som angst, depression og stress. Brækker du benet får du hjælp, men knækker du psyken, er du alene. Det vil i SFU Sydfyn og øerne gøre noget ved! I SFU kæmper vi for ligestilling mellem fysiske og psykiske sygdomme. Vi ønsker derfor indførslen af gratis psykologhjælp til lægehenviste under 25 i Svendborg Kommune og Langeland Kommune. Vi me...
2017-04-27
1 470 Bevar mellemtrinnet på Stige og Lumby Skole
Vi ønsker at bevare mellemtrinnnet på Stige skole og Lumby Skole.  Vi mener ikke at det vil være til gavn for elevernes trivelsen og læring at skifte til Søhusskolen efter indskolingen. Det er en sårbar tid i præpuberteten, og et skift af skole kan have alvorlige konsekvenser for det enkelte barn.  Desuden vil der være konsekvenser i forhold til farlig skoevej fra Lumby og Lumby Torp, overbelagte...
2018-11-18
1 7 842 Epilepsi skal med i forsøgsordning 2018
I 2018 starter et projekt på 4 år, hvor der skal kigges nærmere på effekten af cannabis til forskellige sygdomme.  Epilepsi har været med i bunken, men er helt uforståeligt ikke kommet med i ordningen. Det er under alt kritik, når der ligger så mange undersøgelser fra udlandet om, at cannabis kan hjælpe epilepsi patienter både på anfald, men også på deres generelle velbefindende.  Ca. 50.000 dansk...
2017-04-04
1 94 Dræning af Middelfart hundeskov
Middelfart hundeskov - facebook side    Vi ønsker at der skal laves overfladedræn rundt i Middelfart hundeskov, således man også kan bruge den i de perioder hvor nedbørsmængden er stor, f.eks hele vinteren igennem........   Skriv under og hjælp os til at vække politikerne, i Middelfart kommune. ...
2017-03-30
1 163 nej tak til flere flygtninge i danmark
Regering har meldt ud at det vil komme 100000 flygtninge til landet i 2017 og frem til 2020. Danmark har ikke råd til at byde flere, ej heller har vi lyst til mere ballade.   Ved at underskrive den underskrift indsamling kan vi fortælle regeringen at nu er det nok.   Kom nu Danmark....være med til at værne om de danske kultur og traditioner    ...
2016-12-17
1 95 Qilalukkat qernertat mattai neqaalu eu-mut inerteqqutaajunnaarlik
Kalaaleqatinnut dk-miittunut, nunatsinniittunut, allamiittunullu kajumissaarut. Matumuuna inuttut pisinnaatitaaffinga atorlugu tamassi nalugunannginnassiuk assersuutingalugu soorlu qernertap mattai, neqaalu europamut eqquteqqusaanngittut, kajumissaarusukkissi ataatsimoorneq nukittuunngortitsisarmat, ataatsimoorluta atsiortitseriarluta arlaatigut politikerinut akisussaasunut ingerlateqqitassatsinni...
2016-12-09
1 1 147 Imod udvisning af Mohmmad!
Det er med stor sorg og frustration, jeg skriver dette: En af mine frivillige (hos United Aid) tager fat i mig og fortæller at, han muligvis ikke kan komme til vores kommende tøjindsamling. "Jeg bliver måske udvist." siger han efterfølgende. Mohmmad Ismael er en af vores frivillige. Han har været i landet i 2 år. Hvilket hans sprogkompetencer ikke bærer præg af - tværtimod. Han taler sproget tæt p...
2016-12-02
1 1 487 Afkriminaliser besiddelsen af Psilocybin (Magiske) Svampe
Europas mest hallucinogene svamp, 'spids nøgenhat', stortrives i Danmark. Svampen indeholder det aktive stof psilocybin - et såkaldt psykedelisk stof - som nylig forskning tyder på har et kæmpe potentiale for at behandle depression, samt hjælpe folk ud af deres nikotin- og alkoholafhængighed.  Den står stolt derude og svajer i den danske muld, i skovbryn og på åbne sletter, især hvor klovdyr græs...
2017-09-20
1 1 884 Imod maskeringsforbud i Danmark
Regeringen vil indføre en udvidelse af maskeringsforbudet i Danmark så det er forbudt at dække sit ansigt til. I øjeblikket er det ulovligt at tildække ansigtet til demonstrationer af sikkerhedsmæssige hensyn I straffelovens paragraf 134 står der, at det kan straffes 'i forbindelse med møder, forsamlinger, optog eller lignende på et offentligt sted'.https://www.foxylex.dk/straffeloven/paragraf/13...
2017-10-06
1 15 Bevar radioprogrammet “Danmarksmester”.
Radioprogrammet “Danmarksmester” skal ikke nedlægges, men fortsætte og gerne på P4. Er du enig så skriv under. Jeg vil sørge for at underskrifterne bliver overdraget til DR.s programudvalg i god tid inden 21. Dec., så de kan nå at ændre deres fejlagtige beslutning....
2018-11-08
1 902 HJÆLP MED AT BEVARE BUS PER
Alle børn i Frederikssund kommune kender Bus Per. Per kommer med sin store bus og henter børn og voksne i daginstitutioner, SFOer eller skoler. Herefter går turen efter eget ønske ud i naturen. Her har Per i sin rolle som naturvejleder givet børn i alle aldre en unik oplevelse i denne smukke naturrige fjordkommune. Han har en evne til at fange børnene og formidle viden om naturen gennem sine lege...
2018-10-16
1 188 Bevar Dalgaarden, Århus
Hvorfor du skal skrive under? Det skal du fordi det her er et helt unikt sted. Du skal skrive under fordi Dalgaarden også er et hjem for de børn der nu ikke længere bor der, men har Dalgaarden som deres barndomshjem. Du skal skrive under fordi Dalgaarden har løftet opgaven med de her børn i 57 år, og fordi de fortsat vil være i stand til det, og fordi plejefamilie ikke er den rigtige løsning for...
2018-10-19
1 207 Underskriftindsamling – Trafikken i Bistrup
Trafikken i Bistrup – på Vasevej og Bistrupvej - er blevet så tæt, at mange bilister søger ind på de mindre biveje, som f.eks. Damgårdsvej, Granbakken og Bøgebakken for at undgå krydset Bistrupvej/Vasevej. Men de eksisterende vejbump kan slet ikke i tilstrækkelig sikre, at der bliver kørt efter forholdene, og dette udgør en stor fare for både skolebørn og beboere.   Efter en lang række tilkendegiv...
2018-10-24
1 111 Sikker trafik på skolevejen Smedevej
Nogle af os borgere på Smedevej i Sorø er gået sammen om at forhindre yderligere tung trafik på vejen. I forbindelse med ansøgning om at lave grusgrav på Smedevej 54, mellem Frederiksberg Skole og Parnasvej, ønsker udgraveren at etablere en udkørsel fra grusgraven i svinget ved Gl Smedevej, og med videre kørsel mod Parnasvej (se kort). Det er dog det sted på Smedevej med de dårligste oversigtsforh...
2017-11-05
1 611 Familien Azizi skal have asyl i dk
Anstændighed og menneskelighed   Kan og vil vi virkelig acceptere, at Familien Azizis afslag på asyl? Alene det at være kurder i Iran betragtes af de iranske myndigheder som en potentiel fare for landets sikkerhed, da kurderne hører til de grupper, der har kæmpet mod det iranske regime i mange år. Mange kurdiske landsbyer er blevet totalt ødelagt, og mange tusinde kurdere har mistet livet i kampen...
2017-10-31
1 38 Mint og Baem hjem til mor og far
I Bangkok sidder lige nu 15 årige Baem og 13 årige Mint. To piger som begge har en thailandsk mor og dansk bonusfar. Og begge piger har mindre søskende. Familierne er flyttet til Danmark, men pigerne er nu begge udvist af Danmark. De går i dansk skole, taler dansk og vil kun deltage i vores samfund. Hvordan er vi nået hertil. Hvorfor tillader vi som samfund, at to teenage piger skal sidde langt væ...
2018-10-28
1 292 Nej Tak til højhuse i Åbybro midtby
Nej tak til højhuse i Åbybro Centeret. Jammerbugt Kommunes forslag til Helhedsplan17 for Åbybro Centeret lagt op til markante ændringer af Åbybro midtby. Helhedsplanen giver mulighed for adskillige højhuse på op til 25 meters højde i Åbybro Centeret: Dette er ude af propertioner med den omgivende by, og vil skæmme byen. Vil have væsentlige gener omkringliggende boliger og bymiljø. Der er ikke tage...
2017-10-14
Facebook