Nej til forringelse af responstid i Jelling og omegn

Kære medlemmer af Præhospitaludvalget i Region Syddanmark!

Vi henvender os til jer med dyb bekymring vedrørende den kommende beslutning om placeringen af ambulancestationen i Vejle og dens potentielle negative indvirkning på responstiden i Jelling og omegn.

Det er vores klare opfattelse, at det ikke er acceptabelt at forringe responstiden i et område, der allerede er udfordret på dette område.

Det forventes, at den nye placering af ambulancestationen ved motorvejsnettet vil resultere i en forringet responstid på op til 4 minutter til Jelling. Vi er dog opmærksomme på, at mange faktorer kan påvirke og forlænge den beregnede responstid. Har man f.eks. taget højde for responstiden i de spidsbelastede tidsrum, hvor der er myldretid gennem Vejle eller trafikuheld på motorvejen? Fire minutter kan synes som en ubetydelig tid, men i akutte situationer kan det være forskellen mellem liv og død eller væsentlig forværret tilstand.

Vi ønsker at understrege, at dette ikke kun handler om tilfælde af hjertestop, men også om situationer, hvor eksempelvis børn er kommet til skade, eller hvor en patients tilstand forværres. Hver eneste minut tæller, og ventetiden kan være uudholdelig for både patienten, de pårørende og de akuthjælpere, der måtte være til stede.

Som akuthjælpere i Jelling og omegn er vi meget bekymrede for konsekvenserne af en forringet responstid i vores område. Vi opfordrer derfor Præhospitaludvalget til at undersøge alternative muligheder for placering af ambulancestationen, der ikke vil forringe responstiden i et område, der allerede kæmper med lange ventetider.

Vi har iværksat denne underskriftindsamling blandt borgerne i Jelling for at vise, at beslutningen om ny placering af ambulancestationen skaber bekymring hos alle vores gode naboer i Jelling og omegn. Dette indsamlingsresultat afspejler en bred enighed i lokalsamfundet om vigtigheden af at opretholde eller forbedre den nuværende responstid for akutte situationer. Vi håber, at dette yderligere vil understrege alvoren af vores anmodning om at overveje alternative løsninger.

Vi håber, at I vil tage vores bekymring og vores forespørgsel om alternative løsninger alvorligt og tage dem med i jeres overvejelser i forbindelse med beslutningen om ny placering af ambulancestationen i Vejle. 

Med venlig hilsen

Akuthjælpere og borgere i Jelling og omegn.


Akuthjælper Jelling og omegn    Kontakt forfatteren af dette andragende