Vi glæder os til stibroforbindelsen ved Lyngholm og Havnebryggen Sirius.

Støt placeringen af den anbefalede stibro mellem Islands Brygge og Enghave Brygge.

sirusbro.jpg

Tavsheden fra beboerne som støtter placering af den planlagte stiforbindelse på Engholmene, Bryggen og Artillerivej-Syd-området, afspejler ikke mangel på interesse eller opbakning, men blot en forventning om, at stibroen bygges som planlagt ved Sirius Plads.

Denne placering er nøje udvalgt og vedtaget i flere lokalplaner og indtegnet i byplanlægning for at forbinde områderne effektivt, aflaste Bryggebroen og forbedre adgangen til den nye metrostation ved Enghave Brygge.

Den foreslåede G5-placering opfylder alle kommunens mål: Det styrker sammenhængen mellem bydelene, mindsker trafikbelastningen på Bryggebroen og gør Artillerivej-Syd-området stationsnært.

Alternativer vil ikke i samme grad kunne aflaste trafikken eller forbedre infrastrukturen.

Infrastrukturen er allerede tilpasset denne stibro, hvilket sikrer en sikker og effektiv trafikafvikling samt bevarer de rekreative områder. Desuden understøtter placeringen ved G5 lokalsamfundet og respekterer områdets historie og beslutninger.

Trafiksikkerhed og effektivitet: Med det allerede anlagte lyskryds ved Hilmar Baunsgaards Boulevard og Artillerivej sikres en sikker krydsning af Artillerivej. G5-løsningen giver optimal trafikafvikling og bevarer samtidig de rekreative områder i den sydlige del af området.
Mulighed for etablering af sikker adgang til det eksisterende stisystem på Amager Fælled for adgang til Østamager. 

Aflastning af eksisterende infrastruktur: En stibro på denne placering vil effektivt kunne aflaste Bryggebroen signifikant, hvilket er akut nødvendigt for at imødekomme det voksende trafikbehov. Artillerivejsområdet er allerede klargjort til en stibro på denne placering i den anlagte trafikinfrastruktur. 

Logiske og sikre trafikruter: G5-placeringen og design af stibroen sikrer logiske, etablerede direkte og sikre trafikruter væk fra stibrolandingen og gennem området og videre ud I byen. 

Forbedret offentlig transport: Med et havnebusstoppested ved stibroen forbedres tilgængeligheden og forbindelsen til resten af byen. 

Planlagt og visualiseret: Placeringen af stibroen er allerede omhyggeligt planlagt, indtegnet og visualiseret i de relevante lokalplaner, hvilket understreger projektets gennemtænkte natur fra Artillerivej-Syd-områdets side. 

Bevaring af lokalsamfundet: En placering ved G5 inkluderer bevaringen fredet ejendomme, som eks Ole & Annetts pensionistbolig, som vil blive fjernet ved anden placering. Vise respekt for områdets nuværende beboere og historie samt understøttelse af, at man kan stole på lokalplanerne også fremadrettet som byudviklingsværktøj.

Bevaringen af Daginstitutionen Nokkens udeareal:  Dette er essentiel, da en alternativ placering vil resultere i et markant mindre udeområde, I Nokken er uderummet centralt for institutionens pædagogik, hvor natur og bevægelse spiller en nøglerolle.

Din støtte er afgørende for at sende et signal om støtte for en stibro på denne placering. Underskriv indsamling for at vise opbakning til den gennemtænkte og planlagte løsning, som begge sider har oplyst om de sidste 10 år, og som vil forbedre sammenhængen i begge lokalområder og sikre en bæredygtig byudvikling for Islands Brygge og Enghave Brygge.

På forhånd tak for din støtte og deltagelse. Del gerne denne underskriftsindsamling med jeres venner og bekendte, så vi kan få så stor en opbakning til den rigtige, planlagte løsning som muligt.

Tak for din støtte!
PS: Husk at bekræfte din underskrift med det samme, i din e-mail efterfølgende.


Beboere på Bryggen Syd og Engholmene    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Beboere på Bryggen Syd og Engholmene tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...