OPRÅB til vores landspolitikere om at se på erhvervsskolernes bestyrelsessammensætning - i forbindelse med Anne Birgitte Aggers fyring fra Hotel og Restaurantskolen i KBH

                                                      København den 12. marts 2024  

Kære politiske leder af vores danske erhvervsskoler. Kære Folketingspoltiker. Kære danske offentlighed.

Vi, fra en bred del af den danske mad- hotel- og restaurationsbranche skriver til dig på baggrund af, at bestyrelsen for Hotel og Restaurantskolen i København den 5. marts 2024 har afskediget direktøren for skolen, Anne-Birgitte Agger.  

Vi stiller os meget uforstående overfor denne fyring – og mener at det bør give anledning til at vores folkevalgte og samfundet ser på, hvordan bestyrelsessammensætningen er på vores erhvervsskoler, specifikt inden for vores felt, som er gastronomiens og hverdagsmadens skoler.  

Vi står som rigtig mange andre erhverv med rekrutteringsudfordringer, vores fagskoler har faldende søgning, vi skal have fremelsket en gastronomi, som rummer hele den bæredygtige faglighed. Vi arbejder med et fag, hvor trivsel og psykisk arbejdsmiljø har været diskuteret rigtigt meget i samfundet. Det hele samtidigt med, at vores felt i den grad sætter Danmark på verdenskortet med nogle af verdens bedste restauranter og et helt unikt bredt restaurantfelt, som gør at du pt. i Danmark, kan spise fra hele verden i alle prisklasser.  

Derfor er det os meget uforståeligt, hvordan en bestyrelse kan fyre en leder, som efter 6 års lederskab, har bevist, at der kan skabes nye samværstoner, sættes grønne dagsordener, holdes styr på økonomien i en svær tid og samtidig har Anne-Birgitte Agger skabt fremgang i elevtal, alt imens nogle meget store fremtidsvisioner, byggerier og -projekter er sat i søen med både store fonde og nye partnerskaber.  

Vi står bag Anne-Birgitte Aggers lederskab – og mener ikke at bestyrelsen repræsenterer vores branches interesser, når de grundløst fyrer hende. Vi håber rigtigt meget, at vores folketingspolitikere, offentligheden og pressen vil se på denne sag og tage nogle grundige blikke på vores skolers bestyrelsessammensætning, da vi som medunderskrivere på dette brev har svært ved at se, at den aktuelle bestyrelse arbejder for vores branches interesser. Blandt andet syns vi det er vigtigt at se på både kompetencerne i vores mad-erhvervsskolers bestyrelser, men i særdeleshed også at HORESTA og 3F, som bestrider langt de fleste af posterne i bestyrelsen i meget lav grad repræsenterer og organiserer vores branche.  

Vi mener at afskedigelsen af en dygtig leder i vores branche, som nyder bred opbakning i det danske madlandskab i den grad bør give både den danske offentlighed, vores politikere og pressen en ubelejlig anledning til at se på bestyrelsessammensætningen for madens erhvervsskoler.  

TAK for din opmærksomhed og bidrag til samtalen om Danmarks mad-fremtid. TAK

     

HER Anne-Birgitte Aggers meritter igennem de sidste 6 års lederskab af Hotel- og Restaurantskolen i København:  

·       Elevtallet er i fremgang. Den nedadgående kurve siden 2014 er vendt siden 2019. Det er der ikke mange erhvervsskoler, der oplever.

·       Medarbejdertilfredsheden er øget betragteligt. Arbejdsglæden er ifølge medarbejdertilfredsheds­undersøgelsen for 2023 på et niveau, der er det højeste i de sidste 10 år – og højere end gennemsnittet for erhvervsskoler.

·       Virksomhedernes tilfredshed med skolen vokser. I 2023 er den samlede vurdering i tilfredshedsmålingen fra virksomhederne vokset til ”høj”.

  ·       Elevernes tilfredshed ligger stabilt på niveau med eller over landsgennemsnittet for erhvervsskoler og elevernes positive vurdering af læringsmiljøet er øget. 

·       Kendskabet til skolen er steget, og omdømmet er forbedret. Hos skolens interessenter og samarbejdspartnere, i offentligheden, nærmiljøet, branchen, uddannelsessektoren, politikere, er synet på skolen ændret til det bedre.

·       Skolens økonomi er, i lighed med mange andre erhvervsskoler, udfordret. Men skoledriften er holdt i balance fra 2018-22, trods de svære odds.

·       Tuborgfondet har givet 22 mio. kr. over de næste to år til at udvikle skolens værkstedspædagogik, grøn gastronomi og fastholdelse.  

·       100% opbakning til et projekt med byggeri af en ny skole og campus fra politikerne i Københavns Kommune, og godkendelse af ny lokalplan.

·       Har tiltrukket store fondes blik på hotel- og restaurationsbranchen både for at få hævet barren for værkstedspædagogikken og det at skabe et nyt visionært madcampus i KBH

·       Har inddraget hele samfundet og branchen i både skolens strategiudvikling og i branchens udfordringer og muligheder  


Trine Krebs, madelsker, husholdningslærerinde og madsystemsudvikler    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Trine Krebs, madelsker, husholdningslærerinde og madsystemsudvikler vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...