NEJ til stor solcellepark ved Ravlundvej

Kære borgere i Filskov og omegn.

Planerne om en stor solcellepark på Ravlundvej/Filskov Nørremark er desværre stadigvæk i fuld sving, og ansøgningen er allerede indsendt til Billund Kommune, og kommer snart til behandling. Denne gang er ansøgningen på 130 hektar, men vi har en begrundet formodning om, at den bliver ENDNU større, da der er kommet flere lodsejere med efterfølgende. Et areal på 130 hektar svarer til ca 185 fodboldbaner (11-mands). Til sammenligning er der 2 fodboldbaner på Filskov Stadion.

Den nye investor, Ænergy (Jysk Energi), tager rundt til naboer og tilbyder mange penge. På denne måde opkøbes ejendomme og Ænergys område udvides og området affolkes. Vi, der bor herude og er imod solcelleparken, føler os magtesløse og små i dette projekt. Vores ejendomme bliver værdiløse og banker og kreditforeninger vil ikke låne penge ud til ejendomme med solcellepark i baghaven.

Vi har brug for at vise vores politikere, at der er bred lokal opbakning IMOD solcelleprojektet, så projektet kan blive stoppet og vi kan få vores hverdag og gode naboskab tilbage. Vi starter hermed en underskrift indsamling som ligger hos købmanden og som kan underskrives digitalt. Vi håber mange vil skrive under.

På vegne af de berørte naboer på Ravlundvej

kort_over_solceller.jpg


Naboerne til Ravlundvej / Gitte Thaysen    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Naboerne til Ravlundvej / Gitte Thaysen vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...