Vi er bekymrede brugere af Gribskov pga. hegn og urørt skov

Gribskov gennemgår i øjeblikket store forandringer. Planerne er vedtaget i folketinget og udføres af Naturstyrelsen Nordsjælland. Hensigten er, at forbedre den biologiske mangfoldighed. Dog må det konstateres, at biologien allerede er i top i Gribskov Biodiversitetskortets bioscore .

Både Hillerød og Gribskov byråd har på vegne af næsten 100.000 borgere sagt NEJ til de store hegn omkring Gribskov. Vi er således mange der ønsker det skal forblive således - og ikke ødelægges af de store forandringer som skoven skal gennemgå. Beslutninger som opleves som helt uden inddragelse af de berørte parter.

Naturnationalparken med højt hegn og store græssende dyr, vil få konsekvenser på baggrund af flg:

 • Begrænset adgang på eget ansvar
 • Risiko for ulykker med dyr i indhegning
 • Hindring af bevægelighed for skovens hjortevildt
 • Forøget risiko for påkørsel af dyr udenfor hegnet
 • Forøget trafik på adgangsveje til NNP
 • Dyrevelfærd for de indhegnede dyr

Urørt skov med kraftige fældninger vil medføre;

 • Ufremkommelighed for dyr og mennesker
 • Manglende rede-træer for visse fuglearter
 • Manglende ly og læ for vilde dyr
 • Risiko for ødelæggelse af fredede plante- og dyrearter, feks orkideer
 • Udledning af drivhusgasser fra dødt ved
 • Tilsidesættelse af bæredygtig træproduktion

Ved at underskrive her, tilkendegiver du din enighed i ovenstående bekymringer.

Se mere her; FB; Gribskov, Tisvilde Hegn og Melby Overdrev - uden hegn !


Bodil Jørgensen - admin. i FB gruppen "Gribskov, Tisvilde Hegn og Melby Overdrev uden hegn !"    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Bodil Jørgensen - admin. i FB gruppen "Gribskov, Tisvilde Hegn og Melby Overdrev uden hegn !" vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...