Mest populære underskriftsindsamlinger i 2018 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Støt bevarelsen af Karen Blixen Museum

Lad os stå sammen partier og borgere for bevarelsen af Karen Blixen museet. Det ville være et kæmpe tab, hvis det måtte lukke. Lad os bakke op og skriv under, så vi støtter op om forslaget at Karen Blixen museet skal sættes på Finansloven. Karen Blixen museet er ikke bare aktiv for Rungsted, men også for hele Danmark.  https://sn.dk/Nordsjaelland/Blixen-Museum-truet-af-lukning/artikel/765436      

Oprettet: 2018-08-09

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 313 304
2018 312 303

Overbygningen tilbage til Gislinge

      Udvalget for Børn og Skole evaluerer i disse dage resultatet af ændringen i skolestrukturen i Holbæk Kommune. Det kan få afgørende betydning for vores skole, vores børn, vores borgere og vores by. Arbejdsgruppen af forældre i Gislinge ønsker at sætte fokus påGislinge Skoles fremtid, og har derfor defineret følgende målsætning: Overbygningen tilbage til Gislinge Skole Ledelse tilbage til Gislinge Skole Skolebestyrelsen tilbage til Gislinge Skole Vi har brug for din støtte og opbakning! Arb

Oprettet: 2018-11-21

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 310 308
2018 307 305

Bevar Kildehuset hvor det er

Vi som forældre ønsker at bevare og renovere den lille integrede institution Kildehuset. Udvalget for Dagtilbud og Familier har (UDF) besluttet at Kildehuset skal flytte til Bifrost beliggende ved Solvangskolens FFO. Beslutningen er sendt videre til byrådet, som så skal tage endelig stilling til fremtiden for Kildehuset på byrådsmøde d. 27. juni. Vi har brug for at vise politikerne, at vi er mange som gerne vil bevare Kildehuset på nuværende lokation.  Vi ønsker at BEVARE Kildehuset på den nuvæ

Oprettet: 2018-06-12

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 307 298
2018 307 298

Etablering af offentlig parkeringplads ved Gambøt

I Thurø Sejlklub har brug vi for din underskrift for at blive hørt af Svendborg Byråd! Det har i flere år været et problem med manglende parkering for alle, der bruger de rekreative områder ved Gambøt. Det kan vi særligt mærke i Thurø Sejlklub, fordi vi er en af Svendborgs kommunes store og meget aktive idrætsforeninger. Især kan det mærkes ved arrangementer, men også i hverdagen for alle typer af gæster i området er de ringe parkeringsforhold en udfordring. Det fører til uhensigtsmæssig parkeri

Oprettet: 2018-03-22

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 303 301
2018 303 301

Mod etablering af supermarked på Herredsvej i Aarhus V

Sikker skolevej, et roligere kvarter, bedre miljø i Aarhus Vest Støt op om kampen mod etablering af supermarked på Herredsvej Det planlægges at etablere supermarked på matriklerne Staghøjvej 1, Herredsvej 52, 54, 56 og 58. Hvis der gives tilladelse fra kommunen, starter byggeriet allerede i første kvartal 2019. Sikker skolevej for vores børn – Herredsvej og Kalendervej er skolevej for kvarteret børn og vi ønsker at vores børn skal kunne færdes trygt hver eneste dag. Samtidig ønsker vi at be

Oprettet: 2018-08-12

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 310 308
2018 302 300

Bor du i lejebolig?. Underskriv, inden DIN HUSLEJE STIGER

Udenlandske investeringsfirmaer opkøber danske lejebolig ejendomme, renoverer, hæver huslejen og sælger videre, altsammen mens man bor i boligen.  Stop boligfidusen, der fordobler huslejen og tvinger lejere ud af deres boliger og ud af byerne. Hjælp os selvom du har købt din bolig, for måske får en du kender også brug for en lejebolig en dag.Underskriftsindsamlingens mål er at få 50.000 underskrifter, mhp. at nedenstående borgerforslag kan fremsættes som beslutningsforslag i Folketinget. Lejelo

Oprettet: 2018-11-30

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 362 355
2018 293 288

Stop Hærvejsmotorvejen

    Den siddende VLAK-regering går ind for at bygge en ny motorvej i Midtjylland. Forskellige linjeføringer har været foreslået – men alle har de til fælles, at de går igennem enestående naturområder. For eksempel dér, hvor man i dag kan opleve det historiske, kulturelle og landskabelige klenodie – den såkaldte Hærvej. Motiveringen for at bygge motorvejen lyder, at den ”vil kunne bidrage til at skabe ny mobilitet i Midt-, Vest- og Sydjylland og til at aflaste den østjyske motorvej E45.” Problem

Oprettet: 2012-06-21

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 3136 3105
2018 291 289

Lukning af Ravnsborg skolens overbygning

Ravnsborgskolens overbygning står til at lukke 1/8-2019. Skolen udemærker sig med at præstere nogle af Lollands bedste karakterer. Ligeledes er bygningerne drevet af grøn energi og med omtanke for naturen. Skolen er hele byens eksistensgrundlag og os der har bosat os i landsbyen, ønsker ikke vores børn på skole i byen. Skriv under og lad os stå sammen om, at beholde vores komplette folkeskole i Horslunde!

Oprettet: 2018-08-19

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 290 281
2018 290 281

Nej til afspærring af stiboderne i Københavns havn

Københavns politi vil afspærre stiboderne i Københavns havn med jerngittere. Dette er konsekvensen af, at en person på vandscooter har forudsaget en ulykke pga. vild sejlads i havnen. Vandscooteren kunne være kommet hvor som helst fra, men var tilfældigvis sat i vandet i Brøndby havn og var derfor kommet til Københavns havn, gennem sluseløbet. Ulykken var forfærdelig. Ingen tvivl om det. Og manden skal straffes for sin ugerning. Men at straffe sejlerlivet i området kollektivt er fuldstændigt uhø

Oprettet: 2018-03-04

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 290 286
2018 290 286

BEVAR ENGEN

Hej vi vil bevare engen!! Det giver ingen mening at i vil lukke det som fungere.  Skriv under hvis du ønsker at bevare

Oprettet: 2018-09-02

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 285 278
2018 284 277Facebook