Læger for evaluering af STPS formål, konsekvenser og effekt via lægeforeningen NU

På få år har STPS vendt op og ned på dokumentationskrav i sundhedsvæsenet og hvorledes de følges op af hårdtslående sanktioner. Dette overordnet helt uden de fagprofessionelle kan se meningen med disse tidsopslugende aktiviteter. Der er alvorlige tegn på, at denne kontrolvirksomhed er en metode, der reelt ikke bringer os tættere på det ønskede mål: at det danske sundhedsvæsen er et trygt sted at modtage behandling, og et sted som medarbejderne trives i. Hårde sanktioner har sendt bølger af frygt og mismod gennem systemet. Det risikerer at fremme afvandring fra faget og hæmme rekruttering. Gamle bekendtgørelser og guidelines bliver brugt i firkantet kontroløjemed i en kompleks hverdag, der sjældent passer ind i skrivebordsmodeller for patientbehandlingen i virkeligheden, og ikke efterlader mulighed for individuelle beslutninger og proiriteringer. Med andre ord - tilsynet skal til tilsyn, på formål, effekt og konsekvens for det danske sundhedsvæsen.   


Trine Jeppesen praktiserende læge    Kontakt forfatteren af dette andragende