Ønsker til overenskomstforhandlingerne

Fælles udtalelse fra servicemedarbejderne i CinemaxX Århus og CinemaxX København til adm. direktør Kim Brochdorf.  

 

I anledning af forhandlingerne om vores nye overenskomst, skriver vi som ansatte i CinemaxX Århus og CinemaxX København denne besked. Vi skriver med et ønske om, at en række forhold ved vores nuværende overenskomst samt måden denne håndteres på for fremtiden ændres.

Som ansatte i CinemaxX sætter vi generelt stor pris på vores arbejdsplads – særligt nyder vi det gode sammenhold piccoloer, servicemedarbejdere over 18 og supervisorer imellem. Det er vi i CinemaxX Århus og CinemaxX København stolte af. 

Vi ønsker, at CinemaxX også i fremtiden skal være en god og attraktiv arbejdsplads. Desværre oplever vi dag en uheldig tendens til at spare på omkostningerne til de ansatte. Konkret oplever vi blandt andet dette, når vi har for meget at se til på flexvagter samt på aftener med markant underbemanding, eller når vi får at vide, at vi ikke har ret til vores tilkaldetillæg. Generelt synes det, at vores overenskomst, der for os virker klar og retfærdig, bøjes for at spare på udgifterne til os, der er rygraden i vores virksomhed – og der knækker filmen.  Vores overenskomst er til for vedvarende at sikre ordentlige forhold for os som ansatte, hvilket bidrager til vores samlede arbejdsglæde og heraf resulterer I fleksibilitet og effektivitet fra vores side af.

Der er plads til og behov for forbedringer. Og det mener vi kun er rimeligt, når vi sammenligner med resten af det private arbejdsmarked. I 2017 forhandlede fagbevægelsen sig til bedre rettigheder på de store landsoverenskomster, der dækker mange forskellige brancher. Vores nærmeste konkurrenter i Nordisk Film har længe haft en overenskomst, der stiller dem bedre end os. Og selv i vores egen koncern har vi i Odense oplevet, at tilkaldetillæg bliver udbetalt uden problemer eller diskussioner – hvilket på mærkværdigvis langt fra er tilfældet i København og Århus. Derfor er det nu på tide, at vi også følger med udviklingen.

Helt overordnet ønsker vi derfor følgende:

  - En overenskomst, der over hele linjen er formuleret i klare og forståelige vendinger, således at der aldrig kan herske tvivl om, hvornår vi har ret til hvad.

  - I forlængelse af ovenstående punkt, at overenskomstens bestemmelser til hver en tid følges pr. automatik – det bør ikke være medarbejdernes ansvar at bede om udbetaling af retmæssige tillæg, pauser, osv.

I forlængelse heraf ønsker vi:

  - At vores ret til et tilkaldetillæg og overtidsbetaling ikke afhænger af, om vi bliver tilbudt eller påbudt en vagt. Vi skal upåagtet heraf tildeles tillæg og/eller overtidsbetaling for at møde ind med under 12 timers varsel eller ved vagtændringer foretaget med under 7 dages varsel.

  - At vores lønudvikling som et minimum følger reallønsstigningerne/inflation. -          At vi modtager ”møgungetillæg” i skolernes ferier (timeløn + 50% i tidsrummet 08.30 – 11.00 i vinter-, påske-, efterårs- og juleferie)

-  At vi også modtager tillæg for Kristi Himmelfartsdag, Bededag og Grundlovsdag (timeløn + 50%)  

 

Vi opfatter disse ønsker som absolut rimelige og forståelige, og vi er overbeviste om, at en implementering af ovenstående vil være I alles interesse. I medarbejdernes fordi vi fortsat ønsker en arbejdsplads, der skaber tryghed og arbejdsglæde. I ledelsens interesse fordi arbejdsglæde og tryghed i ansættelsen er lig med effektive og dedikerede medarbejdere.  

 

På vegne af alle ansatte i hhv. CinemaxX Århus og CinemaxX København,

Tillidsrepræsentant Mathias Hector Schram og Tillidsrepræsentant Jasmin Bakhtiar    


Mathias Hector Schram, Tillidsrepræsentant i CinemaxX Aarhus    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Facebook