Høringssvar ang. forslag nr. 28: ”Nordskolens mellemtrin flyttes til Ørstedskolen”

Høringssvar ang. Effektiviseringskatalog 2019 forslag nr. 28: ”Nordskolens mellemtrin flyttes til Ørstedskolen”  

Vi vil blot gøre opmærksom på, at vi er mange, der deler den vurdering og bekymring, som I selv fremhæver i effektiviseringskataloget ift. til lukning af mellemtrin:

Dette vil formentlig også have betydning for bosætningen i området…

Overvejelse nr. 1: FRAFLYTNING pga. fravær af attraktivt skoletilbud.

En lukning af mellemtrinnet vil ikke bare mindske bosætning, men øge fraflytning fra kommunen. Især det ressourcestærke og skattebetalende segment. At vælge at flytte til øens ender, eller at vælge at blive boende på øens ender, er et bevidst valg, som primært træffes af mennesker med ressourcer, da netop disse steder har noget særligt at byde på såsom små skoler, mulighed for et lokalt forankret landsbyfællesskab, et attraktivt nærmiljø og en tilgængelig natur.

For mange af os giver det ikke mening at bo i fx Lohals, for at lade vores mindre børn pendle 2 timer hver dag til en stor skole, vi ikke er i berøring med. Det giver heller ikke sig selv, at vi flytter til Rudkøbing, hvis vi gerne vil tættere på en skole, forældresamarbejdet og klassefællesskabet.

Fraflytningen fra enderne, vil ikke primært være en demografisk forandring internt i kommunen, men vil blive en flugt af skattekroner til andre kommuner.

Vi vil ikke ukritisk sende børnene til en stor skole længere væk. Vi vil finde andre små skoler i fx Svendborg, eller på Sydfyn og flytte i nærheden af dem, så vi kan deltage i skolens liv, have fællesskab i forældregruppen, og tilbyde vores børn en overkommelig hverdag, med stor grad af sammenhængskraft.

Overvejelse nr. 2: Landsbysamfundet har brug for en skole med liv

Nordskolen i Snøde har en betydende social funktion, og er Nordøens primære kulturbærende institution. Det er her – og i Nordlangelandshallen – meget af ”landsbyens” sociale liv rammes ind og aktiveres. Det er her, vi mødes, hilser og får ansigt på hinanden. Jo mere liv, der kan skabes omkring dette kraftcenter - på kryds og tværs – jo bedre for lokalsamfundet. At halvere antallet, af år eleverne går på skolen, vil både mindske børnenes tilknytning og mulighed for at slå rod i et fællesskab og de voksnes mulighed for at skabe de relationer, der er så vigtige for det lokale og frivillige initiativ samt professionelle samarbejder.

Overvejelse nr. 3: Vi servicerer turisterne – skal vi skabe vækst, så skal vi have gode rammer og ro på bagsmækken.

Langelands allerstørste ressource er naturen. Europa (eller Asien for den sags skyld) har fx ikke mange uberørte, børnevenlige, rene og offentligt tilgængelige strande. Fremtidens langelandske økonomi er sandsynligvis baseret på turismeerhvervet. Der er store muligheder i den europæiske og kinesiske (og snart også indiske) mellemklasse.

Turismeerhvervet understøttes især af lokalt forankrede håndværkere, spisesteder, kunstnere, samt steder, der udbyder oplevelser som fiskeri, segway eller andet. Skal der være nogen til at vækste økonomien, skal der være rammer, for at familier kan trives.

En af de ting, turister oplever som charmerende ved Langeland (og ø-turisme generelt) er netop, at der er et ø-samfund – et lokalt liv – til forskel fra fx de store ubeboede sommerhusbyer ved Vestkysten. En frikadellefest, loppemarked på havnen, 100 vejboder med ubrugelige nipsgenstande og hjemmelavet marmelade, kunstnere og spisesteder, der faktisk er rigtig billige og let-tilgængelige, fordi hjem og arbejdsplads er smeltet sammen. Hvis vi alle pendlede ind fra Svendborg, ville turismen ændre form, charmen forsvinde og fx ydelser og tilbud blive dyrere og stedet ville virke ”dødt” og derfor blive valgt fra.

---

Vi tror på, at skolen kan blive et kraftcenter for den lokale udvikling. Vi skal ikke være ”mini-Rudkøbing” eller ”Mini-Svendborg”. Vil vi det, kan vi jo bare flytte. Vi vil noget andet, og vi glæder os til at blive inviteret ind i et arbejdsfællesskab om at skabe en attraktiv, lokalt forankret og bæredygtig skole.  

---

Hilsen en række engagerede og bekymrede forældre og borgere    

Facebook