Mest populære underskriftsindsamlinger i 2018 - Danmark

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Indsigelse mod lejlighedsbyggeri på Kronhjorten, Støvring.

Ved at underskrive denne indsamling erklærer du, at du er imod lejlighedsbyggeriet på Kronhjorten i Støvring, samt ønsker at gøre fælles indsigelse imod dette. 

Oprettet: 2018-02-11 Statistik

Borgerforslag: Ordentlig behandling af syge borgere

  Borgerforslag om ændret praksis for behandling af syge borgere.   Denne underskriftsindsamling har til formål at opsætte et borgerforslag for folketinget. Formålet med borgerforslaget er at give syge mennesker mulighed for at blive raske inden de skal møde den offentlige forvaltning. Det skal altså være muligt at blive rask inden det offentlige system tvinger en ud i arbejde igen. Det skal være slut med at kommuner fastholder syge borgere i deres sygdom på vores kontanthjælpssystem.    For

Oprettet: 2017-12-26 Statistik

Tilskud til pasning af eget barn i Vordingborg kommune

Vordingborg kommune giver ikke støtte til pasning af eget barn i eget hjem. Kommunen betaler 75% af udgifterne til dagpleje, vuggestue, børnehave og private børnepassere, men der gives ingen hjælp til det stigende antal forældre som ønsker at passe deres børn i eget hjem. Tilskuddet gives i andre kommuner, men det har endnu ikke fundet vej til Vordingborg kommune. Det skal vi have lavet om på. Skriv under hvis du ønsker at der også skal være tilskud til pasning af eget barn i Vordingborg kommune

Oprettet: 2015-09-27 Statistik

Stokkebækskolen - Én samlet skole for vores børn

Skriv under, og forlang en langtidssikret løsning for Stokkebækskolen Vi vil have en fremtidssikret skole Vi vil have vores børn får det bedste udgangspunkt, både fagligt og socialt.  Vi vil have samlet området.  Vi vil have Lærere og pædagoger i trivsel. Det giver de bedste forudsætninger for vores børns trivsel og læring. Vi vil have et stærkt samlet team af lærere og pædagoger.  Vi vil have en lokal skole for hele området. Vi savner faglige og sociale visioner og argumenter for, at vælge B&am

Oprettet: 2018-11-21 Statistik

Drop togbroen over Vejle Fjord !!

4.300.000.000 kr for 6 min ! Pris for togbroen lyder på 4,3 milliarder kr. for en rejsetidsbesparelse på sølle 6 minutter mellem Århus og Odense – disse minutter kan hentes ved en renovering af en i forvejen slidt gammel Lillebæltsbro i stedet.  Op mod 10 km tilkørselsrampe på hver side af fjorden ! Prisen på Togbroen vil blive endnu dyrere, hvis den skal være højere pga. skibstrafik af større skibe til og fra Vejle havn, da den så skal starte længere inde på land på begge sider af fjorden og d

Oprettet: 2017-05-03 Statistik

Vi vil have individuelle praktikforløb på CPHBusiness

Information om praktik 2018   Kære studerende,   Da vi af erfaring kan se, at opgaveskrivning giver et bedre resultat hvis I skriver sammen 2 studerende, skal I som udgangspunkt:   2 studerende skal sammen i praktik hos den samme virksomhed 2 studerende skal sammen skrive praktikopgaven (de to som har været i praktik sammen skal skrive en rapport sammen som tager udgangspunkt i denne virksomhed) 2 studerende skal sammen skrive hovedopgaven (det behøver ikke være de 2 samme som har skrevet prak

Oprettet: 2018-01-17 Statistik

Bevar ulve i Danmark

STEM JA OG SKRIV UNDER PÅ UNDERSKRIFTINDSAMLINGEN TIL - BEVAR ULVEN I DANMARK Vi er nogle/ faktisk mange mennesker,  der meget gerne vil, at vi bevare ulvene i Danmark. Nu er de endelig kommet tilbage, hvilket jo betyder at Danmark igen er blevet et natursundt land - hvilket vi skal være stolte af. Meget er blevet sagt i medier- og sociale medier - og mange mennesker er nok nervøse for ulven i Danmark , MEN - der er ingen grund til bekymring - ulven er ikke farlig - medmidre du trænger den op i

Oprettet: 2013-04-12 Statistik

Ophæve vederlag og ministerpension og Deres pensionsalder.

Denne underskriftindsamling skal være grundlag for at den med min. 50.000 underskrifter, vil jeg forsøge at få den sat op til en folkeafstemning, så vores politikker ikke kan gøre som det passer dem, men er nød til at lytte til folket og følge de samme gældende regler som den Danske befolkning.. Alt dette her blev behandlet i folketinget og sat op som et lovforslag, men det blev meget hurtigt forkastet. Hvad mener du ? er det rimeligt at vores politikker skal have alt dette i pension / løn osv ?

Oprettet: 2015-09-26 Statistik

Dårlig med placering af biogasanlæg ved Havbro. Flyt til et sted ved en motorvej hvor generne er mindre for de omkringboende.

Dårlig med placering af biogasanlæg så tæt på Havbro. Den tunge trafik og lugtgener ville gøre mindre skade tæt på en motorvej.

Oprettet: 2018-09-09 Statistik

Bebyg de 27 grunde på Sven Brasch Vej i Borup i naturtro farver.

Det blev i 2003 vedtaget, at der skal bygges 27 parcelhuse på Sven Brasch Vej i Borup (også kaldet “Tuen”). Den 1. marts 2018 godkendte Klima & Planudvalget udarbejdelsen af en ny lokalplan 1083, som skulle erstatte den gamle lokalplan 116. Desværre har Klima & Planudvalget den 16. august 2018 helt uforståeligt stadfæstet den gamle lokalplan fra 2003, hvori det er et krav, at husene bygges med røde tage, samt røde eller gule mursten.  Vi vil med vores underskrifter gerne gøre Klima &

Oprettet: 2018-08-28 Statistik

Bevar Hadsund Skovpark

Undertegnede opfordrer byrådet for Mariagerfjord Kommune til at forkaste forslaget til lokalplan om boligbyggeri på Hobrovej 1, 9560 Hadsund - området ved den gamle Skovpavillon.Jeg / vi mener, at området som Hadsund Skovpark skal kunne bruges af kommunens borgere samt turister til forskellige aktiviteter og til at nyde byens bedste udsigt.    

Oprettet: 2018-11-22 Statistik

Ændring af linjeføring af ny vej over Herredsåsen

Undertegnede protesterer hermed mod den planlagte linjeføring af Klosterparkvejs forlængelse med tilkobling til Præstehaven (nord for Raklevgården). Denne linjeføring vil skabe stor fare for de bløde trafikanter både på Hestehavebakken nord og på Raklev Skillevej hvor det ikke er muligt at etablere hverken fortov, cykelbane eller cykelsti. Af trafiksikkerhedsmæssige årsager ønsker undertegnede, at Klosterparkvejs forlængelse sker syd for Raklevgården med tilkobling til Nyrupvej.

Oprettet: 2018-10-29 Statistik

Fiber på Ny Øvej og område

Kære beboere på Ny Øvej og område, der inkluderer:  Mosebuen Lupinvej Fejøvej Askøvej Tunøvej Tulipanvej Vinkelvej Øvej Syrenvej Anders Jensen's vej Erik Arupsvej Sejrøvej Bogøvej Heegårdsvej Lyøvej Banevænget Tagetesvej Skovgårdsvej Anemonevej Erik Ejegodsvej Lebahns-vej Industrivej Månevej Banegraven Vi skal have fremtidens infrastruktur ind i vores hjem! Fiber er fremtiden og har været nutiden i mange, mange år i Sverige hvor prisen på bredbånd er under halv pris af hvad vi betaler nu for vor

Oprettet: 2018-01-15 Statistik

NY HUNDELOV NU !

Jeg er SÅ vred over den måde, hundeloven bli´r forvaltet på. Dødsdommen over Frigg og Marley vil få den virkning, at alle blandingshunde i Danmark, er i risiko for at få samme skæbne, som Frigg og Marley. Der er mange lovlige hunde, der med lidt go´vilje, kunne ligne en forbudt hund,- UDEN at være det. Det angiveri der ligger til grund for flere fjernelser, ikke kun Frigg´s og Marley´s er usmageligt og meget lidt klædeligt for det demokrati, som vi bor i. At der i sagen om Frigg og Marley blev f

Oprettet: 2017-11-09 Statistik

Fingrene væk fra vores vand og varme!

Vores vand- og varmeforsyning tilhører det danske folk! Vi vil spørges med en folkeafstemning Politikere i Folketinget har efter vores holdning ikke ret til at sælge noget så vitalt, uden en folkeafstemning.Hvorfor, gemmer  politikerene sig  bag  hemmlige rapporter?http://jyllands-posten.dk/indland/ECE8921167/hemmelig-rapport-vand-og-varme-kan-blive-billigere-ved-privatisering/ vores vand og varme er nonprofit kan ikke gøres billigere? Langt det meste vand og varme i Danmark er faktisk ejet af s

Oprettet: 2016-08-16 Statistik

Ja til ekstraordinær generalforsamling

Som følge af den seneste udvikling i bestyrelsen på Hareskovens Lilleskole, ønsker en del forældre en mulighed for at drøfte dette i fællesskab på en ekstraordinær generalforsamling. Denne afstemning skal undersøge om der er tilstrækkelig opbakning til, i overenstemmelse med vedtægterne, at få en ekstraordinær generalforsamling.

Oprettet: 2018-10-03 Statistik

Faste eksamensdatoer/mere fleksible valgfag/tidligere varsel for mundtlige reeksaminer på Det Juridiske Fakultet

Suk – dette er min tredje underskriftsindsamling imod noget mit fakultet gør. Jeg er ked af at mange føler at det er et administrativt helvede at gå her og jeg vil prøve at tage initiativ til at forbedre tilværelsen. Denne underskriftsindsamling omhandler tre pointer. 1) Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet ændrer eksamensdatoer som det tilsyneladende passer dem, uden varsel og med flere ugers forskel (fx 5 uger!). Jeg mener at sidste frist for de endelige datoer vist var 2/1/2018,

Oprettet: 2018-01-17 Statistik

Gilberto hjem til Horsens nu!

Folket i Horsens ønsker Gilberto tilbage. Vi elsker Gilberto, og han elsker os. Det er blevet tydeliggjort i mange år at Gilberto Macena, vil slutte hans karriere hos de gule, og ønsker at score 100 mål. (87 mål har han tidligere scoret)  -Trods sine 34-år, og hans seneste skade, er vi stadig overbeviste om at Gilberto kan gøre en forskel hos os. Han har tidligere udtalt, at han ikke kræver det store i løn. Han vil bare slutte hans fodboldliv hos de Gule.  Kom igang Kristian Nielsen.

Oprettet: 2018-12-08 Statistik

Nej tak til lukning af Møgeltønder Skole

Underskriv hvis du er enig i Møgeltønder Skole ikke skal lukkes .. Lukning af Møgeltønder Skole, vil stride imod en hver sund fornuft i forhold til at tiltrække flere borgere til kommunen.  Mange børn og forældre vil blive ramt hvis Møgeltønder Skole lukker .. Små skoler er sundt for børnene og deres læring.  underskriv og del ..  - Kathrine Lorenzen 

Oprettet: 2018-06-21 Statistik

Bevar vores 3 ugentlige besøg af bogbussen i Kongerslev

Vi har brug for DIN underskrift -og VORES bogbus i Kongerslev. Der er forslag i byrådet om at nedlægge de 3 ugentlige besøg af bogbus i Kongerslev for i stedet at have et besøg hver 14. dag. Hvis det forslag går igennem er det endnu en politisk handling, som medvirker til , at Kongerslev kommer længere ud i udkanten - og det vil vi ikke! på forhånd tak - Kongerslev Borgerforening

Oprettet: 2018-09-20 Statistik