Stokkebækskolen - Én samlet skole for vores børn

Skriv under, og forlang en langtidssikret løsning for Stokkebækskolen

 • Vi vil have en fremtidssikret skole
 • Vi vil have vores børn får det bedste udgangspunkt, både fagligt og socialt. 
 • Vi vil have samlet området. 
 • Vi vil have Lærere og pædagoger i trivsel. Det giver de bedste forudsætninger for vores børns trivsel og læring.
 • Vi vil have et stærkt samlet team af lærere og pædagoger. 
 • Vi vil have en lokal skole for hele området.

Vi savner faglige og sociale visioner og argumenter for, at vælge B&U Udvalgets indstillede model.

Vi vil ikke have halve og sårbare løsninger som i fremtiden skaber utryghed for hele Stokkebæk området.

Vi vil have Politikerne tænker sig om...

Ved at samle indskolingen og mellemtrin til 1 enhed med 2 spor vil vores børn og kommende børn få en langt større og bedre udnyttelse af resurser og kompetencer. 

Skriv under og Støt op om model 2 (fra Skolebestyrelsens forslag) 

0.-6.klasse i Gudme og 7.-9.klasse i Hesselager. 

En fair løsning for alle og den mest langtidssikrede løsning for hele området nu og her. 

Herunder pædagogiske, faglige og sociale argumenter for den foretrukne model:

 • Overgangsarbejdet fra BH til skole, som er meget værdsat i området, bliver mere fleksibelt og giver et bedre grundlag for klassedannelse. Det giver bedre mulighed for, at danne klasser ud fra relationer, kønsfordeling mv. Og ikke adresse-bestemt som nu. 
 • Flere muligheder ift. voksen/barn relationen.
 • Placeringen af indskoling og mellemtrin(skolens fundament). 
 • Indskoling og mellemtrin giver bedre mening ligger sammen, end mellemtrin og udskoling. Både ift. fag, relationer og samarbejde. 
 • Bedre mulighed for at lave en forebyggende indsats på alle plan. 
 • Flere og nemmere samarbejdspartnere for lærerne og pædagogerne. Sparring, udvikling mv. især ift. særlige indsatser. 
 • Fælles planlægning af undervisningen.
 • En stærk samlet base af lærere og pædagoger. 
 • En langt større mulighed for at styrke både de fagligt udfordrede og de fagligt stærke.
 • Alle I skoledistriktet bakker op om det samme og kæmper ikke hver vores kamp. Fælles ejerskab, fælles ansvar og fælles udvikling. 
 • Én stærk skole vil stå stærkere i fremtiden. Også ift tilflytning i hele området. 
 • Vi møder hinanden i hverdagen. 
 • Bedre udnyttelse af resurser og kompetencer. 
 • Bedre udnyttelse af undervisningsmidler og muligheder. 
 • Ét stærkt læringscenter i stedet for 2 små centre, som bliver halve løsninger. 
 • En stærk udskoling med mulighed for at skabe et fedt Unge miljø. De selv kan få indflydelse på. 
 • Mulighed for at lave "mini Loma" i skolekøkkenet i Hesselager, da det er godkendt. 
 • Mulighed for at udnytte skole+ delen. F. Eks. Ved idrætseksamen eller benytte fitness rummet og dermed fokus på sundhed. 

Vi ønsker visioner og udvikling. Vi ønsker en stærk Stokkebækskolen.

Vi ser modellen med indskoling i hhv. Hesselager og Gudbjerg som en alt for lille og sårbar enhed. 

Bedste hilsener

Forældregruppen for en samlet Stokkebækskolen

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Nickolas Jansen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...