Stokkebækskolen - Én samlet skole for vores børn

Skriv under, og forlang en langtidssikret løsning for Stokkebækskolen

 • Vi vil have en fremtidssikret skole
 • Vi vil have vores børn får det bedste udgangspunkt, både fagligt og socialt. 
 • Vi vil have samlet området. 
 • Vi vil have Lærere og pædagoger i trivsel. Det giver de bedste forudsætninger for vores børns trivsel og læring.
 • Vi vil have et stærkt samlet team af lærere og pædagoger. 
 • Vi vil have en lokal skole for hele området.

Vi savner faglige og sociale visioner og argumenter for, at vælge B&U Udvalgets indstillede model.

Vi vil ikke have halve og sårbare løsninger som i fremtiden skaber utryghed for hele Stokkebæk området.

Vi vil have Politikerne tænker sig om...

Ved at samle indskolingen og mellemtrin til 1 enhed med 2 spor vil vores børn og kommende børn få en langt større og bedre udnyttelse af resurser og kompetencer. 

Skriv under og Støt op om model 2 (fra Skolebestyrelsens forslag) 

0.-6.klasse i Gudme og 7.-9.klasse i Hesselager. 

En fair løsning for alle og den mest langtidssikrede løsning for hele området nu og her. 

Herunder pædagogiske, faglige og sociale argumenter for den foretrukne model:

 • Overgangsarbejdet fra BH til skole, som er meget værdsat i området, bliver mere fleksibelt og giver et bedre grundlag for klassedannelse. Det giver bedre mulighed for, at danne klasser ud fra relationer, kønsfordeling mv. Og ikke adresse-bestemt som nu. 
 • Flere muligheder ift. voksen/barn relationen.
 • Placeringen af indskoling og mellemtrin(skolens fundament). 
 • Indskoling og mellemtrin giver bedre mening ligger sammen, end mellemtrin og udskoling. Både ift. fag, relationer og samarbejde. 
 • Bedre mulighed for at lave en forebyggende indsats på alle plan. 
 • Flere og nemmere samarbejdspartnere for lærerne og pædagogerne. Sparring, udvikling mv. især ift. særlige indsatser. 
 • Fælles planlægning af undervisningen.
 • En stærk samlet base af lærere og pædagoger. 
 • En langt større mulighed for at styrke både de fagligt udfordrede og de fagligt stærke.
 • Alle I skoledistriktet bakker op om det samme og kæmper ikke hver vores kamp. Fælles ejerskab, fælles ansvar og fælles udvikling. 
 • Én stærk skole vil stå stærkere i fremtiden. Også ift tilflytning i hele området. 
 • Vi møder hinanden i hverdagen. 
 • Bedre udnyttelse af resurser og kompetencer. 
 • Bedre udnyttelse af undervisningsmidler og muligheder. 
 • Ét stærkt læringscenter i stedet for 2 små centre, som bliver halve løsninger. 
 • En stærk udskoling med mulighed for at skabe et fedt Unge miljø. De selv kan få indflydelse på. 
 • Mulighed for at lave "mini Loma" i skolekøkkenet i Hesselager, da det er godkendt. 
 • Mulighed for at udnytte skole+ delen. F. Eks. Ved idrætseksamen eller benytte fitness rummet og dermed fokus på sundhed. 

Vi ønsker visioner og udvikling. Vi ønsker en stærk Stokkebækskolen.

Vi ser modellen med indskoling i hhv. Hesselager og Gudbjerg som en alt for lille og sårbar enhed. 

Bedste hilsener

Forældregruppen for en samlet Stokkebækskolen