Drop togbroen over Vejle Fjord !!

4.300.000.000 kr for 6 min !
Pris for togbroen lyder på 4,3 milliarder kr. for en rejsetidsbesparelse på sølle 6 minutter mellem Århus og Odense – disse minutter kan hentes ved en renovering af en i forvejen slidt gammel Lillebæltsbro i stedet.  

Op mod 10 km tilkørselsrampe på hver side af fjorden !
Prisen på Togbroen vil blive endnu dyrere, hvis den skal være højere pga. skibstrafik af større skibe til og fra Vejle havn, da den så skal starte længere inde på land på begge sider af fjorden og dermed mere anlægsarbejde og yderligere ekspropriering – anslået merpris på 2 milliarder kroner.

Vejle som udkantsDanmark ! 
Togbroen vil køre udenom Danmarks 6. største by, Vejle, som vokser mere og mere, samt er en stor uddannelses by – Det giver ikke mening.

Stavnsbundne husejere- og pressede familier ! 
Indtil videre er der bare syd for fjorden, eksproprieret huse til en værdi af lidt over 30 millioner kroner. Det skønnes, at der skal eksproprieres for et 3 cifret million beløb samlet på begge sider af fjorden Mange husejere føler sig stavnsbundet af projektet, da de ikke ved om de kan komme i scope ved en yderligere ekspropriation. Kan det betale sig at lave forbedringer på sit hus eller ej og vil bankerne overhovedet låne dem til dette – Vi tvivler...  

Venstre i Børkop, synes ikke det er okay at behandle vores borgere i området på denne måde. Så hvis du heller ikke mener Togbroen skal bygges pga. ovenstående punkter, samt være med til at ødelægge den smukke natur omkring Brejning/Sellerup området, vil vi sætte stor pris på din underskrift, som vi vil viderebringe til rette politikere i Folketinget.  

 

Stop_Togbroen1.png