Ændring af linjeføring af ny vej over Herredsåsen

Undertegnede protesterer hermed mod den planlagte linjeføring af Klosterparkvejs forlængelse med tilkobling til Præstehaven (nord for Raklevgården).


Denne linjeføring vil skabe stor fare for de bløde trafikanter både på Hestehavebakken nord og på Raklev Skillevej hvor det ikke er muligt at etablere hverken fortov, cykelbane eller cykelsti.


Af trafiksikkerhedsmæssige årsager ønsker undertegnede, at Klosterparkvejs forlængelse sker syd for Raklevgården med tilkobling til Nyrupvej.

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Anne Overgaard tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...